מקום ושבת בשיבת יעקב למקומו | פרשת וישלח

הרב אוהד תירוש

י"ד בכסלו תשע"ו

מקום ושבת בשיבת יעקב למקומו | פרשת וישלח

הרב אוהד תירוש

י"ד בכסלו תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת וישלח
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15457 בניית בית בישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בכסלו תש"פ 5:55
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15458 גבולות המלחמה | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אלי ט"ו בכסלו תש"פ 13:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15456 מהו האלון? ומהם אלהי הנכר אותם נדרשו בני יעקב להסיר? | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תש"פ 14:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15469 ענווה - הבנה שהכל מאת ה' | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תש"פ 36:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14487 הקשר המהותי בין יעקב אבינו והשבת הקדושה | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשע"ט 56:50
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 13433 "ויתר יעקב לבדו ויאבק איש עימו" | פרשת וישלח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס י"ג בכסלו תשע"ח 27:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13403 בחינת יעקב מול בחינת ישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ח 41:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13417 סירובו של יעקב ללכת עם עשיו | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ח 39:52
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13399 דיבורים של אמת - המפגש בין יעקב לעשו | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ח 1:06:10
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 12401 מלאכים, מלאכים ממש | פרשת וישלח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ט"ז בכסלו תשע"ז 22:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11979 האמת המשתנה - הורדת האמת למציאות | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ז 51:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11996 מלכות בעם ישראל דבר טוב? | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ז 37:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11978 המקום - קדושה, מרחב, אדם | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"ז 1:07:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9944 התביעה המוסרית לאומות העולם ביחס למשפט | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשע"ו 42:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9947 מקום ושבת בשיבת יעקב למקומו | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"ו 1:16:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9961 התמודדות עם איש חמס | תהילים [11] פרק קמ', פרשת וישלח ספר תהילים - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ו 33:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8628 הקמת ממלכה של מתנדבים | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ה 38:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8581 עם של מלאכים | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ה 46:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7045 סוגיית הפנים | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ד 9:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7042 הצער בברית אצל ילדים ומבוגרים | פרשת וישלח מצווה בפרשה - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ד 59:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7041 פני יעקב | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ד 29:55
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7025 מאבק יעקב במלאך- מניין הכח של מלכות אדום | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ט בכסלו תשע"ד 19:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6230 קריאת השם למקום | פרשת וישלח [1:05:55] פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ג 1:05:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6232 פרשת וישלח עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשע"ג 3:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5507 שינוי שמו של יעקב ומשמעות השמות יעקב וישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ב בכסלו תשע"ב 1:10:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5506 פניו של יעקב - חפץ ייפוי העולם | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ב 37:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5509 פרשת וישלח [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ב 4:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 4916 מעשה אבות סימן לבנים - יעקב מול עשיו משקף את אומות העולם מול ישראל בכל הזמנים | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אלי י"א בכסלו תשע"א 58:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4917 תמימות - שמירה על הנפש האלוקית | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"א 51:20
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 4977 שיחות הרצי"ה [9] פרשת וישלח שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א י בכסלו תשע"א 33:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4015 פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בכסלו תש"ע 52:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4020 פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תש"ע 31:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1262 פרשת וישלח [תשס''ה] פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשס"ה 1:02 ש'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1260 פרשת וישלח -הקניין בישראל ובאומות העולם [תשס"ה] - שנה ב' פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשס"ה 46 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1238 פרשת וישלח - היחס למלכות בישראל (שנה א') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשס"ד 58 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה