עשה עצמך כמדבר והפקר עצמך! הדרך לקנות חכמה ותורה | פרשת יתרו

הרב אוהד תירוש

כ בשבט תשע"ז

עשה עצמך כמדבר והפקר עצמך! הדרך לקנות חכמה ותורה | פרשת יתרו

הרב אוהד תירוש

כ בשבט תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת יתרו
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15669 למה התורה ניתנה דווקא במדבר? | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תש"פ 36:40
פרשיות השבוע הרב שי אליאס 61 15672 קבלת תורה בכפיה או ברצון? | פרשת יתרו כללי - הרב שי אליאס י"ח בשבט תש"פ 33:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15667 על שמיעה, גירות וקרבת אלוקים | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תש"פ 59:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14681 כח השבת להפוך ביתך לבית ה' | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ט 46:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13641 קידוש עולם החומר | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ח 43:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13642 שמירת השבת היא המאפשרת לאדם מנוחה אמיתית | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ח 52:00
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 12405 עבודת ה' כבש או מדרגות? | פרשת יתרו פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ"א בשבט תשע"ז 28:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12318 גדלותו של משה אל מול עם ישראל | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 45:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12328 עשה עצמך כמדבר והפקר עצמך! הדרך לקנות חכמה ותורה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 53:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12324 ירידת יתרו למדבר - לימוד תורה מתוך צמא | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10341 האמונה בה' ומחלטות נבואת משה - מהות מעמד הר סיני | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ו 40:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10342 קנייית התורה וקבלת השבת מתוך הפקר | פרשת יתרו - דרשות ב' , י' פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ו 1:02:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10360 משפטי ה' ומשפטי בשר ודם | תהילים [19] פרק יט', פרשת יתרו ספר תהילים - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ו 35:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8840 התורה מסדרת את העולם | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ה 43:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7823 תורה של כל יחיד | פרשת יתרו פרשת שבוע (דף יומי) - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ד 9:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7330 השבת והמן | פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"ד 1:16:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7325 מעשה קטן בשבת | פרשת יתרו מצווה בפרשה - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ד 1:01:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7324 תכונת המדבר וקבלת התורה | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ד 34:25
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7314 מה הצורך ברבנים? | פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב איתן קופמן י"ג בשבט תשע"ד 17:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6413 ברכת ה' | פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב אוהד כ בשבט תשע"ג 1:10:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6410 ''מן השמים היא''- התורה היא המעצבת את ערכי המציאות | פרשת יתרו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ג 32:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6408 פרשת יתרו | עלון פ"ש עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ג 2:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5612 חד מימדיות - חטא הע''ז [עיון בעשרת הדיברות] | פרשת יתרו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ב 49:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5613 פרשת יתרו - אנכי- ד' אלוקיך פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ב 1:07:30
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5100 פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב אלי ט"ו בשבט תשע"א 56:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5081 פרשת יתרו- לא תחמוד פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"א 54:35
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 5098 שיחות הרצי"ה [16] פרשת יתרו שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א י"ד בשבט תשע"א 41:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5061 פרשת יתרו [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"א 4:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4185 פרשת יתרו- הקב"ה וישראל- אב ובן פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בשבט תש"ע 31:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4186 פרשת יתרו- מדוע התורה ניתנה לבני אדם ולא למלאכים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בשבט תש"ע 43:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4183 פרשת יתרו-נעשה אל מול נעשה ונשמע פרשת שבוע - הרב אוהד כ בשבט תש"ע :\50:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4213 פרשת יתרו [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ח בשבט תש"ע 4:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3318 מהות מתן תורה - תפקיד הנהגת ישראל | פרשת יתרו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשס"ט 40:15
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1883 שיחות הרצי"ה 28 פרשת יתרו שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח ט בטבת תשס"ח 00:58
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1882 שיחות הרצי"ה 27 סוף פרשת בשלח ותחילת פרשת יתרו שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח י"ז בכסלו תשס"ח 00:53
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1218 פרשת יתרו [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשס"ה 1:03 ש'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1204 פרשת יתרו (שנה א') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בשבט תשס"ד 49 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1203 פרשת יתרו (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בשבט תשס"ד 56 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1188 פרשת יתרו [תשס"ג] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בניסן תשס"ג 1:01 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש