חוק הרחמים | פרשת משפטים

הרב אוהד תירוש

כ"ה בשבט תש"פ

חוק הרחמים | פרשת משפטים

הרב אוהד תירוש

כ"ה בשבט תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת משפטים
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15682 חוק הרחמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תש"פ 54:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15749 חוק הרחמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תש"פ 53:25
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14744 מלך במשפט יעמיד ארץ (עם התייחסות למפלגה הדתית לאומית) | פרשת משפטים פרשת שבוע - הרב אלי כ"ו בשבט תשע"ט 10:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14745 קבלת התורה בארץ | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ט 12:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14702 התורה כברית בין ישראל לקב''ה | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ט 31:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14699 הקשבה - הדרך לקבל עול מלכות שמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בשבט תשע"ט 54:50
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 13689 פורים - החטא והשכחה | פרשת משפטים פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ"ד בשבט תשע"ח 29:55
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 12403 חודש אדר - יש ענין שהכל יתהפך לטובה | פרשת משפטים פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ"ח בשבט תשע"ז 28:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12364 אל מול המוות שהעבודה זרה מופיע העולם נמצא הבית דין שמחיל את הסדר האלוקי | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 44:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12365 נעשה ונשמע - לחיות תורה | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10405 השילוב הנכון בין העקרונות והפרטים | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ו 35:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10393 ''ואלו המשפטים''- הביאור והפירוש למעמד הר סיני | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ו 39:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10390 המשפטים הם תיקון האדם ברחמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בשבט תשע"ו 45:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8857 האהבה בין הקב"ה לעם ישראל | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ה 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8854 היוזמה בעבודת ה' | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ה 52:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7370 אם תמיד הולכים אחר דעת הרוב | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ד 14:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7358 האם מותר ללכת לבית המשפט האזרחי | פרשת משפטים מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ד 1:05:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7361 נעשה ונשמע- עבודת ה' האמיתית | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ד 35:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7362 צווי השבת לכל מעגלי עושי המלאכה | פרשת משפטים פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ד 53:35
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7354 תפקיד מערכת המשפט בישראל | פרשת משפטים פרשת שבוע - הרב איתן קופמן כ בשבט תשע"ד 17:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6436 מהות ודרך ההליכה אחר הרוב | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ג 35:13
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5623 פרשת משפטים- "מכשפה לא תחיה" פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בשבט תשע"ב 1:10:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5618 אצילי בני ישראל | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ב 34:24
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5621 פרשת משפטים [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ב 3:20
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5121 פרשת משפטים- משפט אלוקי ואנושי פרשת שבוע - הרב אלי כ"ב בשבט תשע"א 1:01:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5192 פרשת משפטים- עבד עברי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"א 51:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5105 פרשת משפטים- תפקיד המשפט בישראל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"א 37:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5101 פרשת משפטים [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"א 5:30
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 5104 שיחות הרצי"ה [17] פרשת משפטים שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א כ"א בשבט תשע"א 42:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4230 פרשת משפטים- סוגיית האלימות ומשמעות החיים פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בשבט תש"ע 57:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4250 פרשת משפטים- פרט וכלל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תש"ע 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4214 פרשת משפטים [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תש"ע 4:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3344 פרשת משפטים - סוגיית עבד עברי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ה בשבט תשס"ט 40:04
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3338 פרשת משפטים-מהות נעשה ונשמע פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשס"ט 35:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4227 פרשת משפטים– המשפט בישראל פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשס"ט 36:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1755 פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשס"ח 00:42
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1737 שיחות הרצי"ה 30 - פרשת משפטים (הוספת דברים) שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח א בשבט תשס"ח 01:05
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1736 שיחות הרצי"ה 29 - פרשת משפטים שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח ט"ז בטבת תשס"ח 01:01
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1222 פרשת משפטים - השיטה הכוללנית (שנה ב') [תשס''ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשס"ה 40 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1219 פרשת משפטים - נעשה ונשמע פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשס"ה 55 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1205 פרשת משפטים (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשס"ד 57 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה