תכונותיו של מנהיג | פרשת שמות

הרב אלי סדן

י"ז בטבת תשע"ו

תכונותיו של מנהיג | פרשת שמות

הרב אלי סדן

י"ז בטבת תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שמות
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15569 "בית יעקב"- לכל יהודי יש חלק בתורה שבע"פ | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בטבת תש"פ 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15567 היווצרות עם ישראל מתוך ולא מהחומר | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"פ 38:15
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14607 מלחמה באדישות מביאה להכרה רוחנית | פרשת שמות פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס כ בטבת תשע"ט 28:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14585 ההתמודדות עם הגלות ע"י הכוח הנשי | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ט 38:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14584 אורו של משה - מילה ותשובה מכוננות תקוה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ט 1:02:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13521 בכח התשובה לתקן גם את החושך הכי גדול | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ח 52:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13548 מדוע הקב"ה העביד את ישראל בפרך | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13522 שליחותו של משה והתעלות עם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 44:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12158 גאולה מול ישועה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ז 42:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10122 בירור משימתו של משה - הגואל או מביא התורה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ו 42:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10142 שליטה עצמית ושליטה בזמן כיסוד ליציאה לחירות | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ו 34:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10132 הקירבה לה' והנהגתו | תהילים [15] פרק צט', פרשת שמות ספר תהילים - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ו 39:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10120 ראיה של אמונה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ו 1:00:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 10119 תכונותיו של מנהיג | פרשת שמות פרשת שבוע לחיילים - הרב אלי י"ז בטבת תשע"ו 4:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8946 תפקיד המיילדות ריבוי החיים כפי הופעתם בעם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"א בטבת תשע"ה 1:09:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8710 הניגוד בין משה רבנו לתפיסת העולם המצרית | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ה 36:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8945 משמעות הפקידה | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ה 1:07:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8944 מעמד הסנה | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בטבת תשע"ה 47:50
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7197 מעלת משה רבנו מנהיג האומה | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב איתן קופמן כ"א בטבת תשע"ד 15:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7202 המים שמולם מתמודדים משה ועם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ד 10:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7183 כי מן המים משיתהו | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ד 41:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7179 שיתוף נשים בעשיית מצוות | פרשת שמות מצווה בפרשה - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ד 56:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6343 סוגיית המלך והמלכות בישראל- רצון למלכות שמים | פרשת שמות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ג 41:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6341 פרשת שמות | עלון פ"ש עלון פ"ש - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ג 3:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5553 פרשת שמות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ב [4:24]
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5554 משה ככוח הפועל | פרשת שמות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ב 30:05
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5017 משה רבנו | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אלי ט"ז בטבת תשע"א 1:09:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4991 סבלות מצרים כמבררים את הזהות הישראלית | פרשת שמות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"א 37:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5031 פרשת שמות [מכינה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"א 32:25
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 5035 שיחות הרצי"ה [12] פרשת שמות שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תש"ע - תשע"א ט"ו בטבת תשע"א 43:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4989 פרשת שמות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ד בטבת תשע"א 4:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4113 פרשת שמות שתי דרכים בהנהגת ד' פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בטבת תש"ע 42:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4114 פרשת שמות-נבואת ההקדשה של משה פרשת שבוע - הרב אוהד כ בטבת תש"ע 59:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4101 פרשת שמות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"ע 3:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4143 פרשת שמות -ללכת נגד הזרם פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"ע 32:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3232 פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ט בטבת תשס"ט 58:03
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 3234 פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אלי י"ט בטבת תשס"ט :1:09:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3231 פרשת שמות - מהאבות אל משה,משה כללות עמ"י פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשס"ט 42:45
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1877 שיחות הרצי"ה 22 המשך פרשת שמות ותחילת פרשת וארא שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח י"א בחשוון תשס"ח 01:10
פרשיות השבוע הרב יוסף קלנר 23 1876 שיחות הרצי"ה 21 פרשת שמות שיחות הרצי"ה - הרב קלנר, תשס"ז - תשס"ח ד בחשוון תשס"ח 01:18
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1237 פרשת שמות (בוגרים) [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשס"ז
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1208 פרשת שמות (שנה ב') [תשס"ה] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשס"ה 39 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1193 פרשת שמות (שנה א') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשס"ד 52 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1190 פרשת שמות (שנה ב') [תשס"ד] פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשנ"ד 57 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה
אורות הקודש