דיני הכריעות בתפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [104] סימן קיב' סע' ג'

הרב אופיר וולס

כ"ט באדר תשע"ז

דיני הכריעות בתפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [104] סימן קיב' סע' ג'

הרב אופיר וולס

כ"ט באדר תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אופיר וולס 53 12570 דיני הכריעות בתפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [104] סימן קיב' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט באדר תשע"ז 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 12529 סמיכות גאולה לתפילה | הלכות תפילה [103] סימן קי' סע' ח' - סימן קיא' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב באדר תשע"ז 29:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 12511 המשך דיני תפילת הדרך | הלכות תפילה [102] סימן קי' סע' ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באדר תשע"ז 34:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12461 דיני תפילת הדרך | הלכות תפילה [101] סימן קי' סע' ד' - ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח באדר תשע"ז 31:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 12460 תפילת הביננו ותפילת שמונה עשרה קצרה | הלכות תפילה [100] סימן קי' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באדר תשע"ז 25:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 12459 תפילת עמידה ביחד עם חזרת הש''ץ | הלכות תפילה [99] סימן קט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א באדר תשע"ז 33:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12386 תפילת שמונה עשרה לנכנס באיחור | הלכות תפילה [98] סימן קט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז בשבט תשע"ז 29:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12385 תפילת תשלומין בשבת וראש חודש | הלכות תפילה [97] סימן קח' סע' י' - יב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ד בשבט תשע"ז 23:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12345 תפילת תשלומין בראש חודש, שבתות וחגים | הלכות תפילה [96] סימן קח' סע' ד' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בשבט תשע"ז 30:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12292 זמן תפילת תשלומין | הלכות תפילה [95] סימן קח' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ז בשבט תשע"ז 28:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12297 חיוב תפילת תשלומין באדם שבכוונה לא התפלל | הלכות תפילה [94] סימן קז' סע' ב' - סימן קח' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בשבט תשע"ז 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 12255 האיסור להתפלל תפילת נדבה בימינו | הלכות תפילה [93] סימן קו' סע' ב' - סימן קז' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י בשבט תשע"ז 30:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 12256 חיוב נשים בתפילה | הלכות תפילה [92] סימן קה' - סימן קו' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בשבט תשע"ז 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 12225 מתי צריך לחזור על תפילת שמונה עשרה כאשר הפסיק באמצע | הלכות תפילה [91] סימן קד' סע' ה' - סוף הסימן משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג בשבט תשע"ז 32:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 12206 הלכות תפילה [90] סימן קד' סע' ב' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בטבת תשע"ז 26:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 12200 איסור לרמוז ולהפסיק באמצע תפילת שמונ''ע | הלכות תפילה [89] סימן קב' סע' ה' - סימן קד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בטבת תשע"ז 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12199 איסור ישיבה ליד המתפלל שמונה עשרה | הלכות תפילה [88] סימן קב' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בטבת תשע"ז 22:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 12115 הלכות תפילה [87] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בטבת תשע"ז 39:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 12114 חובת הכוונה בברכה ראשונה של תפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [86] סימן ק' - סימן קא' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בטבת תשע"ז 29:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12084 תפילה בשכרות | הלכות תפילה [85]סימן צט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בטבת תשע"ז 24:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12040 נישוק ילדים בבית הכנסת | הלכות תפילה [84] סימן צח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בטבת תשע"ז 28:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12039 איסור לירוק באמצע תפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [83] סימן צז' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בכסלו תשע"ז 35:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12030 הלכות תפילה [82] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בכסלו תשע"ז 24:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12005 אופן העמידה בתפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [81] סימן צד' סע' ט' - סימן צה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בכסלו תשע"ז 23:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 11994 איסור הישענות על שולחן וכסא בזמן התפילה | הלכות תפילה [80] סימן צד' סע' ה' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בכסלו תשע"ז 31:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 11962 תפילת שמונה עשרה תוך כדי נסיעה ברכב | הלכות תפילה [79] סימן צד' סע' ב' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בכסלו תשע"ז 29:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 11914 פטור מתפילה לקציני צבא בכירים | הלכות תפילה [78] סימן צג' סע' ב' - צד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בכסלו תשע"ז 31:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 11895 מקומות המכוסים, הנזקק לצרכיו באמצע התפילה ושהייה לפני התפילה | הלכות תפילה [77] סימן צב' סע' ז' - צג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בכסלו תשע"ז 30:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11858 חיוב נטילת ידיים לפני כל תפילה | הלכות תפילה [76] סימן צב' סע' ג' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז בחשוון תשע"ז 33:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 11857 חובת התעטפות בתפילה | הלכות תפילה [75] סימן צא' סע' ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בחשוון תשע"ז 27:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 11800 חובת תפילה עם כיפה | הלכות תפילה [74] סימן צא' סע' ג' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בחשוון תשע"ז 35:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 11779 תפילה כנגד חלצות עם ציור | הלכות תפילה [72] סימן צ' סע' כא' - כה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג בחשוון תשע"ז 33:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 11762 קביעת מקום לתפילה | הלכות תפילה [71] סימן צ' סע' יז' - כא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בחשוון תשע"ז 32:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 11722 חיוב תפילה במניין בטיול | הלכות תפילה [70] סימן צ' סע' יג' - יז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בחשוון תשע"ז 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11710 תפילה ביחיד בזמן שהציבור מתפלל | הלכות תפילה [69] סימן צ' סע' ט' - יב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב בחשוון תשע"ז 20:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 11669 יסודות התפילה במניין | הלכות תפילה [68] סימן צ' סע' ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בתשרי תשע"ז 25:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 11648 תפילה בשטח פתוח ומחוץ לבית כנסת | הלכות תפילה [67] סימן צ' סע' ה' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בתשרי תשע"ז 29:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 11623 עמידה בתפילת שמונה עשרה על כסא | הלכות תפילה [66] סימן פט' סע' ז' - סימן צ' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו באלול תשע"ו 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 11598 אכילה ושתיה לפני תפילת שחרית | הלכות תפילה [65] סימן פט' סע' ג' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג באלול תשע"ו 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11597 אמירת שלום לפני תפילת שחרית | הלכות תפילה [64] סימן פט' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט באלול תשע"ו 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 11499 המשך הלכות תפילת ערבית | הלכות תפילה [63] סימן רלה' סע' ד' וסימן רלו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באלול תשע"ו 31:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 11498 הלכות תפילת ערבית | הלכות תפילה [62] סימן רלה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה באלול תשע"ו 29:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 11402 תפילת מנחה וערבית מחוברות | הלכות תפילה [61] סימן רלג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בתמוז תשע"ו 30:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 11439 דברים האסורים לעשות בשעת תפילת מנחה | הלכות תפילה [60] סימן רלב' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בתמוז תשע"ו 29:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 11354 מנחה מקוצרת | הלכות תפילה [59] סימן רלב' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בתמוז תשע"ו 17:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 11332 טבילה לבעלי קרי | הלכות תפילה [58] סימנים פז' - פח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בתמוז תשע"ו 30:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 11408 הלכות תפילה [56] סימן פג' סעיף ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בתמוז תשע"ו 25:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 11272 קריאת שמע לאדם שאינו שולט בצרכיו | הלכות תפילה [54] סימנים פ' - פא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בתמוז תשע"ו 29:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11230 אמירת דברים שבקדושה מול פחי זבל | הלכות תפילה [53] סימן עט' סע' ו' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בסיוון תשע"ו 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 11187 אמירת דברים שבקדושה בפני צואה הנמצאת בבית אחר | הלכות תפילה [51] סימן עט' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בסיוון תשע"ו 24:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 11168 ילד קטן שעשה צרכים באמצע התפילה | הלכות תפילה [50] סימן עח' - סימן עט' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ז בסיוון תשע"ו 29:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 11186 תפילה במקום שהוא ספק מטונף | הלכות תפילה [49] סימן עו' - סימן עט' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בסיוון תשע"ו 23:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 11067 אמירת קריאת שמע ודברים שבקדושה כנגד צואה וריחות רעים | הלכות תפילה [47] סימן עו' סע' א' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז בסיוון תשע"ו 25:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 11066 אמירת דברים שבקדושה במקומות ציבוריים שאינם צנועים | הלכות תפילה [46] סימן עה' סע' ד' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג בסיוון תשע"ו 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11065 שירת נשים | הלכות תפילה [45] סימן עה' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט באייר תשע"ו 26:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 11043 כיסוי ראש לאישה | הלכות תפילה [44] סימן עה' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באייר תשע"ו 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11002 אמירת דברים שבקדושה כנגד מקומות שאינם מכוסים באישה | הלכות תפילה [42] סימן עד' סע' ו' - סימן עה' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באייר תשע"ו 27:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 11001 אמירת דברים שבקדושה בעת טבילה במעיין ובמקווה | הלכות תפילה [41] סימן עד' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באייר תשע"ו 24:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 10985 יסודות אמירת דברים שבקדושה בפני אברים המוצנעים | הלכות תפילה [40] סימן עב' סע' ג' - סימן עג' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א באייר תשע"ו 26:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 10948 חיוב מצוות לאונן | הלכות תפילה [39] סימן עא' - סימן עב' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח באייר תשע"ו 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 10827 האם מותר לנשים לומר את ברכות קריאת שמע? | הלכות תפילה [37] סימן ע' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באדר ב תשע"ו 22:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 10811 מאחר האומר קדושה וברכו לאחר סוף התפילה חלק ב' | הלכות תפילה [36] סימן סט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א באדר ב תשע"ו 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 10804 מאחר האומר קדושה וברכו לאחר סוף התפילה | הלכות תפילה [35] סימן סט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באדר ב תשע"ו 23:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 10750 דין המסתפק האם קרא קריאת שמע | הלכות תפילה [34] סימן סז' - סח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באדר ב תשע"ו 29:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 10689 אמירת קדיש, קדושה וברכו באמצע קריאת שמע | הלכות תפילה [32] סימן סו' סע' ב' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ל באדר א תשע"ו 28:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 10588 הלכות תפילה [30] סימן סג' א' - ו'- חסר משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ באדר א תשע"ו
הלכה הרב אופיר וולס 53 10563 אמירת קריאת שמע בלעז | הלכות תפילה [29] סימן סב' סע' ב' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז באדר א תשע"ו 29:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 10546 דקדוקים בהגית המילים בקריאת שמע | הלכות תפילה [28] סימן סא' סע' טו' - סימן סב' סע א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג באדר א תשע"ו 25:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 10512 דיוקים הלכתיים באמירת פס' ''שמע ישראל'' | הלכות תפילה [27] סימן סא' סע' ו' - יד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באדר א תשע"ו 30:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 10489 פרטים בדיני קריאת שמע | הלכות תפילה [26] סימן ס' סע' ה' - סימן סא' סע' ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באדר א תשע"ו 25:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 10701 האיסור להפסיק בדיבור בין גאולה ותפילה | הלכות תפילה [33] סימן סו' סע' ו' - י' ד' אדר ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באדר א תשע"ו 26:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 10471 האם מצוות צריכות כוונה? | הלכות תפילה [25] סימן נט' סע' ה' - סימן ס' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג באדר א תשע"ו 35:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 10446 אמירת קדושה שביצור המאורות בחידי | הלכות תפילה [24] סימן נט' סע' ג' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בשבט תשע"ו 25:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 10445 אמירת קריאת שמע בשחרית לאחר זמנה | הלכות תפילה [23] סימן נח' סע' ו' - סימן נט' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ד בשבט תשע"ו 28:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 10370 זמן קריאת שמע בדיעבד ובשעת הדחק | הלכות תפילה [22] סימן נח' סע' ב' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בשבט תשע"ו 26:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 10350 תחילה וסוף של זמן קריאת שמע | הלכות תפילה [21] סימן נח' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח בשבט תשע"ו 31:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 10299 הלכות אמירת הקדיש | הלכות תפילה [20] סימן נו' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בשבט תשע"ו 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 10298 הלכות תפילה [19] אחריות קיום המניין על כל חבריו | סימן נה' סע' כ' - כב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בשבט תשע"ו 26:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 10209 הלכות תפילה [18] חיוב כל חברי המניין להיות במקום אחד, סימן נה' סע' יג' - יט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בשבט תשע"ו 25:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 10204 בר מצווה בשנה מעוברת וצירוף חילוני למניין | הלכות תפילה [17] סימן נה' סע' ח' - יב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בטבת תשע"ו 31:40
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש