שתי סוגי נפשות - שני סוגים של התמודדות עם חסרונות | כנפי רוח [89] עמ' רפד'

הרב רביד ניסים

י באדר תשע"ז

שתי סוגי נפשות - שני סוגים של התמודדות עם חסרונות | כנפי רוח [89] עמ' רפד'

הרב רביד ניסים

י באדר תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: בנין כוחות הנפש - הרב רביד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב רביד ניסים 47 12481 שתי סוגי נפשות - שני סוגים של התמודדות עם חסרונות | כנפי רוח [89] עמ' רפד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י באדר תשע"ז 50:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 12378 העצבות מהפחד ליפול שוב ושכחת הטוב העתיד להיחשף | כנפי רוח [88] בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בשבט תשע"ז 9:40
אמונה הרב רביד ניסים 47 12377 כשמתגלה הפער בין הרצון הטוב ליישומו | כנפי רוח [87] עמ' רפב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בשבט תשע"ז 21:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 12312 קדרות הנפש הנוצרת מאור הנשמה שלא מצליח לצאת אל הפועל | כנפי רוח [86] עמ' רפא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ח בשבט תשע"ז 41:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 12299 כשהאדם מצטער על שאין שאיפותיו הטובות שבו מתממשות, זו התחלת פיתוחן | כנפי רוח [85] עמ' רפ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בשבט תשע"ז 33:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 12298 עצבות אינה מידה, אלא איתות ומצוקה של הנפש | כנפי רוח [84] עמ' רעט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ד בשבט תשע"ז 43:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 12188 אימון בעבודת השם דרך יסוד התשובה, דיוק המזון הרוחני! | כנפי רוח [50] עמ' רעט' פסקה פח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ו בטבת תשע"ז 40:05
אמונה הרב רביד ניסים 47 12121 ההתבודדות הפנימית מחזירה לאדם את אור נשמתו | כנפי רוח [82] עמ' רעא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בטבת תשע"ז 38:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 12120 לפעמים דווקא המנוחה הגופנית היא המענה לחולשה הרוחנית | כנפי רוח [81] עמ' רסח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה בטבת תשע"ז 35:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 12119 יש בחולשה ובעייפות כח מעודד לשאר המידות הרעות | כנפי רוח [80] עמ' רסו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ בכסלו תשע"ז 44:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 12118 חיי הגוף הם חלק משמעותי מעבדות ה' - לפרט ולכלל | כנפי רוח [79] עמ' רסג' אות סז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג בכסלו תשע"ז 11:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 11920 אמונת הקב"ה באדם מחייה אותו | כנפי רוח [78] עמ' רסא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו בכסלו תשע"ז 43:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 11887 הפגישה עם השאיפות הרוחניות והריחוק מהן | כנפי רוח [77] עמ' רסא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ח בחשוון תשע"ז 38:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 11855 שורש הפחד - טישטוש מקומו האישי | כנפי רוח [76] עמ' רנו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בחשוון תשע"ז 47:25
אמונה הרב רביד ניסים 47 11787 שורש העצבות - כשהאדם מצפה שאושרו יבוא מחוץ לנפשו | כנפי רוח [75] עמ' רנב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד בחשוון תשע"ז 51:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 11548 פעולת התשובה המנמיכה ופעולת התשובה המעצימה | כנפי רוח [74] עמ' רמט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ז באלול תשע"ו 39:55
אמונה הרב רביד ניסים 47 11564 הרצון - מקור חיי האדם | כנפי רוח [73] עמ' רמז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י באלול תשע"ו 32:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 11461 כשכח הרצון חלש, האדם לא מצליח להוציא את הטוב החבוי בנפשו | כנפי רוח [72] פס' מ' עמ' רמו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ג באלול תשע"ו 32:05
אמונה הרב רביד ניסים 47 11436 צריך ללמוד להעריך את כח הרצון שבאדם | כנפי רוח [71] עמ' רמו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה באב תשע"ו 15:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 11407 עומס הטרדות בחיי האדם, מטשטש את אור הנפש | כנפי רוח [70] עמ' רמה' פס' לו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ז בתמוז תשע"ו 51:50
אמונה הרב רביד ניסים 47 11362 כשנפש האדם לא מקבלת את מזונה הראוי לה, מסתפק האדם במגבלות הטבע | כנפי רוח [69] עמ' רמד' פס' לה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ בתמוז תשע"ו 47:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 11293 יסוד דעת אלוקים - בניית חיים שלמים ומלאים גם בעולם הזה | כנפי רוח [68] עמ' רמג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו בתמוז תשע"ו 40:55
אמונה הרב רביד ניסים 47 11277 תורת חיים המרחיקה אותנו מהטומאה | כנפי רוח [67] עמ' רמב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ט בסיוון תשע"ו 43:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 11269 השכל - מלך כוחות הנפש | כנפי רוח [66] עמ' רמא סימן כט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ב בסיוון תשע"ו 42:25
אמונה הרב רביד ניסים 47 11175 אמונה טהורה מלאת רגש פנימי ואמונה שכלית | כנפי רוח [65] עמ' רמ' פס' כח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בסיוון תשע"ו 48:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 11174 עצלות הדעת שבאדם מצמיחה בו תפיסה שכל דבר גשמי הוא שלילי, למרות שהוא טוב וישר | כנפי רוח [64] עמ' רלב' פס' ט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד א בסיוון תשע"ו 49:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 11070 החוצפה שבתקופתינו - מביאה את הקדושה שבאדם הגדול | כנפי רוח [60] עמ' רכה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו באייר תשע"ו 41:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 10959 אנשי קדושת הדומיה | כנפי רוח [59] עמ' רכה' פס' א' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט באייר תשע"ו 41:20
אמונה הרב רביד ניסים 47 10803 כששב מאהבה - צריך לסלוח לעצמו ובכך ישלח סליחה ורפואה לסביבתו | כנפי רוח [57] עמ' רז' פס' מב' - מד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ט באדר ב תשע"ו 44:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 10780 יש תשובה שלא מכוונת לחטא מסוים אלא לחסימה נפשית כללית שיש לאדם | כנפי רוח [56] עמ' רג' פס' מ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג באדר ב תשע"ו 48:15
אמונה הרב רביד ניסים 47 10741 יסורי התשובה - מקורם בעקירת הנטיות המקלקלות את הנפש | כנפי רוח [55] עמ' ר' פס' לג' - לד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ז באדר ב תשע"ו 46:10
אמונה הרב רביד ניסים 47 10666 השלווה והאחריות שבתשובה | כנפי רוח [54] עמ' קצז' פס' כט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ח באדר א תשע"ו 43:00
אמונה הרב רביד ניסים 47 10601 צער התשובה ואושר ההצלחה | כנפי רוח [53] עמ' קצה' פס' כו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א באדר א תשע"ו 36:55
אמונה הרב רביד ניסים 47 10557 המבט הפנימי על נשמות טבועות ואבודות | כנפי רוח [52] עמ' קצא' פס' כב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד באדר א תשע"ו 42:45
אמונה הרב רביד ניסים 47 10432 כשמבקשים לחזור בתשובה - גם אם יש עיכובים, אין שום מניעה | כנפי רוח [50] עמ' קפה' פס' טו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ג בשבט תשע"ו 51:35
אמונה הרב רביד ניסים 47 10348 דווקא כשמבקשים להתרפא מודגשים פגמי הנפש וחסרונתיה | כנפי רוח [49] עמ' קפב' - קפג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו בשבט תשע"ו 42:30
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9922 הכעס - סיבתו ותיקונו | בנין כוחות הנפש [41] עמ' קלו' אות צא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה בכסלו תשע"ו 55:45
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9891 כשאין מכירים בצער הנשמה מתגברים ייסוריה | בנין כוחות הנפש [40] עמ' קלב' אות פג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בחשוון תשע"ו 1:00:35
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9786 שורש העצבות בחיי האדם | בנין כוחות הנפש [39] עמ' קלא' אות פב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בחשוון תשע"ו 44:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9742 אושר האדם - בשימת הלב אל הנשמה | בנין כוחות הנפש [38] עמ' קכו' אות עב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד בחשוון תשע"ו 51:00
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9955 כל עליה רוחנית - עליה קבועה באדם והירידות ארעיות | בנין כוחות הנפש [37] עמ' קכח' אות עו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ל בתשרי תשע"ו 47:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 9623 גם כשלא נראה, הנשמה תמיד עורגת ופועלת בתוכנו | בניין כוחות הנפש [36] עמ' קכג' אות סח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ד באלול תשע"ה 43:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9615 כשרון ההקשבה שבאדם | בניין כוחות הנפש [35] עמ' קיח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ז באלול תשע"ה 44:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9489 את האמת ימצא האדם רק בפנימיותו | בניין כוחות הנפש [34] עמ' קו' אות נ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ד באב תשע"ה 42:55
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9435 חוויות קוד וחול איכותי, תפקידן להעצים ולא להאלים את רוח האדם | בניין כוחות הנפש [33] עמ' קח' אות נה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ט בתמוז תשע"ה 57:10
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9488 עבודת ה' חושפת ומאשרת את נשמת האדם | בניין כוחות הנפש [32] עמ' קה' אות מז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בתמוז תשע"ה 42:55
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9277 אדם יכול לעשות שקר בנפשו כשמבקש את הסכמת הבריות למעשיו ומתעלם מנטיות נפשו | בניין כוחות הנפש [31] אות לו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בסיוון תשע"ה 54:50
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9241 מתי נכון להשוות ולהציץ לעבר עולמו וחייו של האחר | בניין כוחות הנפש [30] אות לה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד בסיוון תשע"ה 49:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9198 חשיבות עבודת ה' בריכוז הנפש | בניין כוחות הנפש [29] אות לא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ז בסיוון תשע"ה 45:50
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9175 עצבות - תוצאה של קנאה ופיזור הנפש | בניין כוחות הנפש [28] אות לב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ט באייר תשע"ה 49:20
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9091 בתוך האדם חבויה שליחותו והיא מיוחדת ובלעדית | בניין כוחות הנפש [27] אות ל'- לא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו באייר תשע"ה 56:40
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9068 אדם נולד עם תפקיד המיוחד רק לו ורק בו ימצא שמחה | בניין כוחות הנפש [26] אות כז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ח באייר תשע"ה 41:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9067 עם כל עמלו והשתדלותו של האדם אסור לו להתעלם מנטיות נפשו | בניין כוחות הנפש [25] עמ' פו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד א באייר תשע"ה 52:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9008 לכל אדם תפקיד שעליו לזהותו ולפעול בחייו על פיו | בניין כוחות הנפש [24] אות ה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה באדר תשע"ה 49:25
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8917 עבודת פורים - סילוק הדעת הפשוטה שבאדם | בניין כוחות הנפש [23] ספר יש לך כנפי אות ד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב באדר תשע"ה 40:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8901 עמלק תוצאה של זיוף ושכחה בחיי היחיד והעם | בניין כוחות הנפש [22] אות ג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ד באדר תשע"ה 40:35
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8884 הרצון - ההכרח לשמור על נקיונו ודיוקו | בניין כוחות הנפש [21] ספר יש לך כנפי אות כז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ז בשבט תשע"ה 39:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8818 הסחת הדעת הגורמת לחיות חיים חלקיים | בניין כוחות הנפש [20] אות ב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו בשבט תשע"ה 39:00
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8774 הנפש נחשפת לעיננו | בניין כוחות הנפש [19] אות עג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ח בטבת תשע"ה 38:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8756 ''בצדק תשפוט עמיתך'' - ואיך דן האדם את עצמו בטוב ובצדק | בניין כוחות הנפש [18] אות עה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בטבת תשע"ה 32:55
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8712 העלאת החסרונות והוצאת הפנינים | בניין כוחות הנפש [17] אות עד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ז בטבת תשע"ה 46:30
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8609 עליות וירידות בחיי האדם והיכולת להבנות מהם | בניין כוחות הנפש [16] אות נג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ז בכסלו תשע"ה 41:00
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8588 על ידי העמסת שאיפות גדולות מידי, עלול האדם להחלש בדרכו הרוחנית | בניין כוחות הנפש [15] אות מג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט בכסלו תשע"ה 50:50
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8537 בהתעלות הרוח מוצא האדם שהתעצמו גם פגמי הנפש | בניין כוחות הנפש [14] עמ' מ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ב בכסלו תשע"ה 44:55
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8490 נפילות - מהם השורשים ואיך קמים? | בניין כוחות הנפש [13] אות נו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ד בחשוון תשע"ה 51:45
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8443 לפעמים הניתוק מהצמיחה מביא את האדם להתבוננות טובה על עצמו | בניין כוחות הנפש [12] אות ל' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י בחשוון תשע"ה 55:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8426 שקר הגאוה - מקבע את האדם, ומנוע ממנו להכיר ולבנות את נפשו | בניין כוחות הנפש [11] אות לג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ג בחשוון תשע"ה 46:30
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8356 הרהורי תשובה - מה מקורם ? ומה מבשרים לאדם ? | בניין כוחות הנפש [10] אות ו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ו באלול תשע"ד 51:25
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8315 עודף ביקורתיות - מאבדת אמונתו של האדם בעצמו | בניין כוחות הנפש [9] אות עג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ באלול תשע"ד 49:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8290 רגש הגאוה הרצוי והפסול | בניין כוחות הנפש [8] אות כג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג באלול תשע"ד 53:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8242 הגאוה הקדושה | בניין כוחות הנפש [7] אות כ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו באלול תשע"ד 46:32
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8179 חובת האדם לכבד את נשמתו | בניין כוחות הנפש [6] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד א באב תשע"ד 51:20
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8151 הסדר הפנימי שבאדם מכריע את ההתנהלות החיצונית | בניין כוחות הנפש [5] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ג בתמוז תשע"ד 50:50
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8148 האמון הפנימי בחיי ומתיקות התורה | בניין כוחות הנפש [4] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו בתמוז תשע"ד 57:20
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8100 נשמת האדם היא אות אחת מהתורה | בניין כוחות הנפש [3] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט בתמוז תשע"ד 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8049 האדם הישר צריך להאמין בעצמו | בניין כוחות הנפש [2] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ב בתמוז תשע"ד 48:45
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8018 אמונה בקב"ה אמונה באדם | בניין כוחות הנפש [1] צריך האדם להאמין בעצמו - אות א' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בסיוון תשע"ד 51:254
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש
עין אי"ה