התשוקה הרוחנית דורשת בירור והתאמה לאדם | אורות הקודש ב' [99] פס' 'דרגות התשוקה לטוב והשגתו' עמ' תנט'

הרב אליעזר קשתיאל

ה באייר תשע"ח

התשוקה הרוחנית דורשת בירור והתאמה לאדם | אורות הקודש ב' [99] פס' 'דרגות התשוקה לטוב והשגתו' עמ' תנט'

הרב אליעזר קשתיאל

ה באייר תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13840 התשוקה הרוחנית דורשת בירור והתאמה לאדם | אורות הקודש ב' [99] פס' 'דרגות התשוקה לטוב והשגתו' עמ' תנט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ח 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13741 השקפת הפירוד לעומת השקפצ האחדות - השקפת המשיח | אורות הקודש [98] אורות הקודש ב' פס' 'התגלות הכל והטוב הכללי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ח 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13695 השאיפה המהותית של הבריאה | אורות הקודש [97] אורות הקודש ב' פס' 'האידיאל העליון' עמ' תנה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ח 23:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13660 הטוב הוא המנהל את המציאות | אורות הקודש [96] אורות הקודש ב' פס' 'הטוב הכללי העצמי' עמ' תמז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א באדר תשע"ח 43:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13659 אהבת עצמו באמת והסתכלות רחבה אין רע במציאות | אורות הקודש [95] אורות הקודש ב' עמ' תמז' - ועמ' תנג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ח 48:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13637 סדר הופעת האהבה בעולם | אורות הקודש [94] אורות הקודש ב' פס' ''שפעות המחשבה הכוללת'' עמ' תמו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ח 42:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13588 השירה האמיתית היא מימוש נטיית ההכללה | אורות הקודש [93] אורות הקודש ב' עמ' תמד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"ח 38:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13567 אהבת ה' נותנת משמעות לחיים | אורות הקודש [92] אורות הקודש ב' פס' 'אהבת עולם' עמ' תמב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ח 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13547 הפערים ושויון | אורות הקודש [91] אורות הקודש ב' פס' 'ההבדלה והכללה' עמ' תלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ח 48:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13507 האיכות מחייבת התבדלות | אורות הקודש ב' [90] פס' 'ההבדלה והכללה' עמ' תלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ח 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13485 בעזרת האדם מתגלה אחדות הבריאה כולה | אורות הקודש [89] פס' 'הערך הכולל עמ' תלז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ח 43:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13475 ביטוי הרוחניות בגשמיות מעלה את העולם | אורות הקודש [88] פס' 'היחש אל הכל' עמ' תלו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ח 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13450 מעשיו של עם ישראל מעלים את המציאות | אורות הקודש [87] פס' 'מסכת המרכזים' עמ' תלה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ח 29:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13415 האדם הוא מרכז העולם ומבטא את רוחניותו | אורות הקודש [86] פס' 'מרכזיות האדם בהויה' עמ' תלג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ח 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13380 המחשבה הרזית מקשרת את הפרט הגשמי אל העולם השמימי | אורות הקודש [85] פס' 'ההתאגדות הכללית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ח 38:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13348 כשהאדם יעזוק ברצון ה' המציאות תתאחד | אורות הקודש [84] פס' 'אחדות המחשבה הרצון והמציאות' עמ' תל' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ח 48:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13282 עשיית רצון ה' תביא את האחדות בין האדם לעולם | אורות הקודש [83] פס' 'האחדות העליונה' עמ' תכז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ח 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13256 בארץ ישראל מתגלים המבט האחדותי והחכמה | אורות הקודש [82] עמ' תכג' - תכד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ח 41:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13171 בניין החומריות משכלל את בניין הרוחניות | אורות הקודש [81] עמ' תכא' - תכב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ז 39:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13118 הנשמה המרכז של הכל | אורות הקודש [80] עמ' תיט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ז 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13086 הבינה וגילוי האחדות האלוקית - פרויקט לאומי | אורות הקודש [79] עמ' תיז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י באלול תשע"ז 37:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13054 תנועה יוצרת אחדות | אורות הקודש [78] עמ' תטז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ז 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13053 אורות הקודש ב' [77] עמ' תיד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד באב תשע"ז 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12959 השאיפה הכי גדולה במציאות היא גילוי האחדות | אורות הקודש ב' [75] עמ' תיא' פס' ''גילוי האחדות'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ז 38:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12941 החיבור בין רצון ה' למימוש בפועל | אורות הקודש ב' [74] עמ' תז' פס' ''ייחוד ההויה ומטרתה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ז 25:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12918 ''שמע ישראל'' - העמקת תפיסת האחדות | אורות הקודש ב' [73] עמ' תה' פס' ''הייחוד העליון'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ז 44:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12878 תפיסת האחדות נלחמת באלילות | אורות הקודש ב' [72] עמ' תג' פס' ''הריבוי האחדותי'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ז 49:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12843 לומדי הקבלה נדרשים ל לפחד מה'הגשמה' שבה | אורות הקודש ב' [71] עמ' תב' פס' ''הסרת פחד ההגשה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ז 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12798 תפיסת האלוקות של חב''ד על הרב קוק | אורות הקודש ב' [70] עמ' שצט' פס' ''ההשקפה האלוקית הכוללת'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ז 1:00:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12758 מקור הקנאה, תוצאותיה והדרך להירפא ממנה | אורות הקודש ב' [69] עמ' שצז' פס' ''האושר האלוקי הכולל'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ז 59:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12727 בשורש - רצון ה' ורצון האדם - אחד הם | אורות הקודש ב' [68] עמ' שצה' פס' 'האחדות הכוללת האלוקית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ז 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12704 בעתיד יתגלה שהכל אחד | אורות הקודש ב' [66] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ז 28:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12630 ההסתכלות האחדותית על העולם | אורות הקודש ב' [65] פס' ''אחדות ההויה'' עמ' שצא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ז 43:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12596 הקודש הוא כח היצירה שמנצח את המוות | אורות הקודש ב' [64] פס' ''חיים עד העולם'' עמ' שפה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ז 28:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12565 דבקות בה' היא עיקר החיים | אורות הקודש ב' [63] פס' ''שחרור מיראת המוות'' עמ' שפב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשע"ז 41:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12513 הרדיפה אחר תאוות החיים - פחד מהמוות | אורות הקודש ב' [62] פס' ''שחרור מיראת המוות'' עמ' שפא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט באדר תשע"ז 36:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12483 אורות הקודש ב' [61] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ז 36:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12441 האמונה בתחיית המתים מבררת את מושג האהבה | אורות הקודש ב' [60] עמ' שעט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ז 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12331 שאיפת החסד היא נצחון המוות - תחיית המתים | אורות הקודש ב' [59] עמ' שעח' פס ''הטל העליון'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ז 37:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12285 תנועת החיים בתנועת הנצח | אורות הקודש ב' [58] עמ' שעז' מאמר ''שאיפת הנצח'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ז 32:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12251 התנועה האינסופית במציאות נובעת מהתשוקה אל האלוקות | אורות הקודש ב' [57] עמ' שעה' מאמר ''השאיפה העליונה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ז 37:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12208 כל המציאות מלאה בצימאון לאל - חי | אורות הקודש ב' [56] עמ' שעד' מאמר ''הכל שוטף ושואף'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ז 27:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12177 מצוות כיבוד הורים מגלה שהקודש הוא שורש החיים | אורות הקודש ב' [55] עמ' שעג' מאמר ''חיזוק החיים והעתיד'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשע"ז 35:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12111 הרצון שמביא לתנועה והתקדמות הוא יסוד העולם | אורות הקודש ב' [54] עמ' שע' מאמר ''יסוד העולם'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"ז 28:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12026 רצון הנשמה משנה את רצון הגוף | אורות הקודש ב' [53] עמ' שסח' מאמר ''הרצון הגלוי והנסתר'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ז 33:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11987 מערכות היחסים בין הטבע והחופש | אורות הקודש ב' [52] עמ' שסו' מאמר ''רוח החיים והרצון'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"ז 42:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11942 הקשר החי בין הטבע לאנושות | אורות הקודש ב' [51] עמ' שסג' פס' כז' - כח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט בכסלו תשע"ז 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11892 אבולוציה - האדם כתמצית כל המדרגות שמתחתיו | אורות הקודש ב' [50] פס' ''חטיבת דצח''מ'' עמ' שסא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ז 46:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11843 מהי תרומת האדם לעולם? |אורות הקודש ב' [49] פס' ''נשמת האדם והברואים'' עמ' שנט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"ז 38:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11793 האדם כבעל חסד מכח החכמה שבו | אורות הקודש ב' [48] פס' ''מקור הכשרונות'' עמ' שנח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ז 23:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11757 היחס לפרטים וחיבורם לשורש | אורות הקודש ב' [47] פס' ''ההשקםה השורשית'' עמ' שנז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ז 30:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11714 העולם הרוחני בנוי לא כעולם דומם אלא כעולם אורגני | אורות הקודש ב' [46] פס' ''התכונה האורגנית'' עמ' שנה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ז 36:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11646 מערכת היחסים בין הנשמה לעולם הנברא | אורות הקודש ב' [45] פס' ''חיי החיים'' עמ' שנד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"ז 47:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11619 הקשר בין הנשמה והרוח | אורות הקודש ב' [44] פס' ''הבלי גבולי והגבולויות'' עמ' שנג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ו 23:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11602 המוזיקה של העולם כביטוי לרוח | אורות הקודש ב' [43] פס' ''רוח החיים מקורו'' עמ' שנב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ו 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11544 אורות הקודש ב' [42] פס' ''נשמת החיים המרכזית'' עמ' שנא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ו 24:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11509 אורות הקודש ב' [41] פס' ''נשמת העולם הפועלת'' פס' שנ' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ו 30:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11446 המפגש של האדם עם האצילות שבתוכו | אורות הקודש ב' [40] פס' ''האצילות האלוקית'' עמ' שמט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באב תשע"ו 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11337 אמון האדם בהימצאות הנשמה בעולם הטבע | אורות הקודש ב' [39] פס' ''החיות העולמית'' עמ' שמז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשע"ו 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11290 שיתוף הפעולה בין המלאכים לאדם | אורות הקודש ב' [38] פס' ''זיו החיים'' עמ' שמג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ו 22:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11274 הדבקות האלוקית - הכרח הנובע מהבחירה | אורות הקודש ב' [37] פס' ''צרור החיים והדבקות'' עמ' שמא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ו 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11207 האדם משפיע על העולם בצורה אדירה | אורות הקודש ב' [36] פס' '' השפעת האדם בעולם'' עמ' שלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ו 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11170 המילים - הכלים להופעת העולם הפנימי | אורות הקודש ב' [35] פס' "המעין המילולי" עמ' שלז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ו 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11118 האותיות בלשון הקודש - אינפורמציה או אות חיים? | אורות הקודש ב' [34] פס' ז' - ח' עמ' שלה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ו 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11081 מעמד הר סיני - קול ההתקדמות שבאדם והמורכבות שהוא יוצר | אורות הקודש ב' [33] פס' ה' - ו' עמ' שלד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ו 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11048 הגלות בעולם הרוחני - שברון או תקומה? | אורות הקודש ב' [32] פס' ''ההתאמה לשפע אין סוף'' עמ' שלג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ו 30:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11006 השפעת האדם על הברכה האלוקית | אורות הקודש ב' [31] פס' ''החיות העולמית'' עמ' שלב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ו 30:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10968 השפעת עולם הרוח על כל החיים | אורות הקודש ב' [30] פס' ''השפע העליון'' עמ' של' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ו 26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10935 חכמה וחיים - מה מחיה את מה? | אורות הקודש ב' [29] פס' ''החיות האלוקית העולמית'' עמ' שכט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ו 32:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10840 התמימות שבקודש מטהרת את העולם | אורות הקודש ב' [28] פס' ''נצחון הקודש בעולם'' עמ' שכג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ט באדר ב תשע"ו 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10814 ללא קשר אל הקודש החול יתפרק | אורות הקודש ב' [27] פס' כה' ''איחוד הרוחני והגופני בקודש'' עמ' שכ' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב באדר ב תשע"ו 46:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10742 התמודדות הצדיקים ואחריותם בעולם | אורות הקודש ב' [26] פס' כד' ''גבורת הקודש'' עמ' שיח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"ו 32:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10683 חיבור הקודש והחול - איך הקודש משתמש בחול | אורות הקודש ב' [25] פס' כג' ''מלחמת הקודש והטבע'' עמ' שיז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א באדר ב תשע"ו 45:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10615 הפיכת הרוחניות להצלחה חומרית - שבירת עולם הרוח הנוצרי | אורות הקודש ב' [24] פס' כב' ''מערכות הקודש והחומר'' עמ' שטו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ד באדר א תשע"ו 29:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10561 הבאת העוצמה של עולם החול אל הקודש | אורות הקודש ב' [23] פס' כה' עמ' שטו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ח באדר א תשע"ו 32:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10534 מעלת הקדושה ההורסת | אורות הקודש ב' [22] פס' כא' ''קדושה מחרבת ובונה'' עמ' שיג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י באדר א תשע"ו 26:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10476 יחסי הגומליו בין הקודש והחול | אורות הקודש ב' [21] פס' כ' - כא' עמ' שיג' - שיד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ו 28:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10358 האם קיימת סתירה בין הקודש והחול? | אורות הקודש ב' [20] פס' ''עולם הקודש והחול'' עמ' שיא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ו 31:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10357 הדמיון שמחליש את כל עולם הקודש וביסוסו בחיים | אורות הקודש ב' [19] פס' ''בנין הקודש'' עמ' שי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ו 21:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10305 נקודת היש דוחפת את החיים | אורות הקודש ב' [18] פס' ''ישות הקודש'' עמ' שח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ו 32:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר