מידת העצבות | תניא [46] פרקים כט' - לא'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו באלול תשע"ט

מידת העצבות | תניא [46] פרקים כט' - לא'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו באלול תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15303 מידת העצבות | תניא [46] פרקים כט' - לא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו באלול תשע"ט 28:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15285 כדי להתפלל בלי מחסומים האדם צריך לתקן את המודע והתת מודע | תניא [45] פרק כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט באלול תשע"ט 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15266 סוגיית המעמד העצמי - איך אני רואה את עצמי | תניא [44] פרק כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב באלול תשע"ט 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15219 ההתמודדות עם העצבות הרוחנית והרהורי העברה | תניא [43] פרק כו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באב תשע"ט 48:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15213 הדרך להתגבר על העברות והמלחמה בעצבות ובעצלות | תניא [42] פרקים כה' - כו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בתמוז תשע"ט 1:01:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15181 שתי סוגי הקליפות | תניא [41] פרק כד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בתמוז תשע"ט 1:10:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15149 מצוות ותורה - גילוי האור בעולם וביטויו במציאות | תניא [40] פרק כג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ו בתמוז תשע"ט 1:00:02
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15134 תחושת היישות - עבודה זרה | תניא [39] פרק כב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בתמוז תשע"ט 55:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15106 ביטול המציאות כלפי הקב''ה | תניא [38] פרקים כ' - כא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בתמוז תשע"ט 55:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15114 האהבה המסותרת בלב היהודי לכלל החיים ולה' | תניא [37] פרק יט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ד בסיוון תשע"ט 55:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15054 ‏‏‏‏תניא [36] פרק יז' - יח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ז בסיוון תשע"ט 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15053 החידוש של חב"ד - דילוג עבודת הלב | ‏‏‏‏תניא [35] פרק טז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י בסיוון תשע"ט 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15013 עבודת הבינוני | ‏‏‏‏תניא [34] פרקים יד' - טו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בסיוון תשע"ט 49:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14994 הבינוני מצטרף למידתו של יעקב - אמת | ‏‏‏‏תניא [33] פרקים יג' - יד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה באייר תשע"ט 42:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14985 צדיק וטוב לו רשע ורע לו | ‏תניא [31] פרקים י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א באייר תשע"ט 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14916 הכרזת המלחמה על הנפש הבהמית | ‏תניא [30] פרק ט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ח באדר ב תשע"ט 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14892 אסור מלשון קשור | ‏תניא [29] פרק ח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א באדר ב תשע"ט 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14890 תניא [28] - חסר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באדר ב תשע"ט
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14832 הסכנה ממקומות שבהם הקודש לא נמצא בחיים | תניא [27] פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל באדר א תשע"ט 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14807 המהפך שיוצר לימוד התורה | תניא [26] פרק ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב באדר א תשע"ט 49:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14791 בלי הקיום המעשי של התורה והמצוות המידות והפוטנציאל שלנו לא יתממשו | תניא [25] פרק ד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באדר א תשע"ט 54:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14764 מבנה הנפש האלוקית | תניא [24] פרק ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באדר א תשע"ט 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14735 מהות הנפש הישראלית | תניא [23] פרק ב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באדר א תשע"ט 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14700 גילוי סוד שתי הנפשות בישראל | תניא [22] פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בשבט תשע"ט 54:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14688 החשיבות של הקשר הישיר עם תלמידי חכמים | תניא [21] הקדמה לספר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בשבט תשע"ט 19:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14687 תשובה תחתונה שמובילה לעבודת ה' | תניא [20] אגרת התשובה - שיעור אחרון ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בשבט תשע"ט 25:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14672 'תשובה מאהבה והתבוננות חיובית כביטוי לתשובה עליונה' | תניא [19] אגרת התשובה פרקים י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בשבט תשע"ט 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14662 תניא [18] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בשבט תשע"ט 51:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14618 תיקון המחשבות - קירוב הגאולה | תניא [17] איגרת התשובה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תשע"ט 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14595 סוד גלות השכינה | תניא [16] איגרת התשובה פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בטבת תשע"ט 53:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14579 שם הויה בנשמת האדם | תניא [15] איגרת התשובה פרק ד' - ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בטבת תשע"ט 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14542 הקשר הפנימי בין הקב''ה לאדם | תניא [14] איגרת התשובה פרק ג' - ד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בטבת תשע"ט 39:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14510 אותיות, תיבות ופעולת התענית | תניא [13] שער הייחוד והאמונה פרק יב' - איגרת התשובה פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בכסלו תשע"ט 47:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14504 קשרים וחיבורים בין הכל | תניא [12] שער הייחוד והאמונה פרק י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ד בכסלו תשע"ט 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14462 פגישת האדם עם החכמה | תניא [11] שער הייחוד והאמונה פרק ח' - י' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בכסלו תשע"ט 1:03:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14430 אנחנו לא מבינים כלום! | תניא [10] שער הייחוד והאמונה פרק ח' - י' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל בחשוון תשע"ט 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14396 האם הקב''ה הצטמצם? | תניא [9] שער הייחוד והאמונה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בחשוון תשע"ט 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14385 ה' הוא פה, ה' הוא שם, ה' נמצא בכל העולם, האומנם? | תניא [8] שער הייחוד והאמונה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בחשוון תשע"ט 50:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14351 מידת האדנות - התבטאות מלכות ה' בעולם | תניא [7] שער הייחוד והאמונה, פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בחשוון תשע"ט 57:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14323 תודעה של חסד | תניא [6] שער הייחוד והאמונה פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב בחשוון תשע"ט 52:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14321 תניא [5] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בתשרי תשע"ט 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14754 תניא [4] - חסר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו באלול תשע"ח
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14277 השגחת ה' בעולם | תניא [3] שער היחוד והאמונה פרקים ב' - ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט באלול תשע"ח 55:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14322 יסוד החומר - רוח | תניא [2] שער היחוד והאמונה פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב באלול תשע"ח 58:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14229 עורכות באהבה - 'שמע ישראל' | תניא [1] הקדמה לשער היחוד והיראה ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה באלול תשע"ח 1:02:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה