למה ברית מילה היא יסוד קיומינו? | כללי, ברית מילה - חלק ג'

הרב אלי סדן

כ"ח בחשוון תשע"ט

למה ברית מילה היא יסוד קיומינו? | כללי, ברית מילה - חלק ג'

הרב אלי סדן

כ"ח בחשוון תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הרב אלי סדן 14 15307 מי מתפלל האדם או הקב"ה? | עין איה [3] ברכות א' פרק א' פס' סז' כללי - הרב אלי כ"ה באלול תשע"ט 52:25
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 15308 מי מתפלל האדם או הקב"ה? | עין איה [3] ברכות א' פרק א' פס' סז' כללי - הרב אלי כ"ה באלול תשע"ט 52:25
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 15306 הדרך אל העולם האידאלי | עין איה [2] שבת ב' פרק שישי פס' ע' כללי - הרב אלי י"ח באלול תשע"ט 51:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15273 דמותו האידאלית של המנהיג | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשע"ט 1:19:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15191 טב מלגאו וביש מלבר - האמונה בנפשות ישראל | התרבות הישראלית [2] כללי - הרב אלי כ"ו בתמוז תשע"ט 1:10:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15160 תיקון הגלות ותיקון הגאולה | חשבון הנפש של בין המצרים [1] כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשע"ט 26:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15145 חיים של אומה כוללים גם חיי חול מלאים ושלמים | תרבות ישראלית [1] כללי - הרב אלי י"ב בתמוז תשע"ט 59:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15112 מידת הגבורה - איך קונים את מידת הגבורה? | כללי כללי - הרב אלי ל בסיוון תשע"ט 43:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15111 סיכום סוגיית ' צדיק ורע לו רשע וטוב לו' [3] כללי - הרב אלי כ"ט בסיוון תשע"ט 1:01:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15110 גזענות - הבדלה והכללה | יחס התורה לגזענות [2] כללי - הרב אלי כ"ח בסיוון תשע"ט 1:04:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15071 התמודדות עם הקושי של צדיק ורע לו רשע וטוב לו | צדיק ורע לו רשע וטוב לו [2] כללי - הרב אלי י"ז בסיוון תשע"ט 1:20:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15079 חטא המרגלים - מה היתה הדאגה של המרגלים ומה התיקון אליה? | כללי כללי - הרב אלי י"ד בסיוון תשע"ט 1:23:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15077 מעלת ארץ ישראל - האם הארץ חשובה יותר מהחיים? | כללי כללי - הרב אלי י"ד בסיוון תשע"ט 58:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15078 מהי השגחת ה' ומציאות השכר והעונש? | צדיק ורע לו רשע וטוב לו [1] כללי - הרב אלי ט בסיוון תשע"ט 1:21:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15190 התגלות תורת הנסתר כסממן להתקדמות הגאולה | הגאולה בישראל כללי - הרב אלי י"ז באייר תשע"ט 1:05:15
אמונה הרב אלי סדן 14 14968 החשיבות בעיסוק בטעמי מצוות | טעמי מצוות [1] הקדמה כללי - הרב אלי ט באייר תשע"ט 1:12:15
אמונה הרב אלי סדן 14 14955 נכון, אנחנו משיחיסטים! | כללי כללי - הרב אלי א באייר תשע"ט 1:15:55
אמונה הרב אלי סדן 14 14988 המוכוונות אל הכלל מקדמת את הכלל | אינדבדואליזים וכלליות [9] כללי - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ט 35:30
אמונה הרב אלי סדן 14 14875 מטרת הכלל היא לתקן את הפרט | אינדבדואליזים וכלליות [8] כללי - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ט 50:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14865 הקונטקסט הנכון של תורת הפרט | אינדבדואליזים וכלליות [7] כללי - הרב אלי י"א באדר ב תשע"ט 57:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14840 היחס בין השלמות הפרטית והתמסרות לכלל | אינדבדואליזים וכלליות [6] כללי - הרב אלי ד באדר ב תשע"ט 1:13:25
אמונה הרב אלי סדן 14 14821 להיות אדם כללי זה קודם כל לעבוד על עצמי | אינדבדואליזים וכלליות [5] כללי - הרב אלי כ"ז באדר א תשע"ט 1:04:15
אמונה הרב אלי סדן 14 14830 הלימוד מההיסטוריה של עם ישראל וגדולתו | דעת אלוקים [4] כללי - הרב אלי כ"ו באדר א תשע"ט 1:14:50
אמונה הרב אלי סדן 14 14806 עד היכן מגיעה חובת ההשתדלות ומאיפה מתחיל הביטחון? | כללי כללי - הרב אלי כ באדר א תשע"ט 1:09:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14797 תורת הכלל איננה תורת הרב קוק | אינדבדואליזים וכלליות [4] כללי - הרב אלי כ באדר א תשע"ט 56:55
אמונה הרב אלי סדן 14 14792 איך לומדים עין איה? | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באדר א תשע"ט 1:01:45
אמונה הרב אלי סדן 14 14793 דעת אלוקים [3] מפגשים עם אלוקים - חלק ב' כללי - הרב אלי ט"ו באדר א תשע"ט 1:10:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14788 הודאות שהגאולה תגיע | גאולתם של ישראל [4] כללי - הרב אלי י"ג באדר א תשע"ט 1:02:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14731 השפעת קיום המצוות על האדם | קיום מצוות [1] כללי - הרב אלי א באדר א תשע"ט 45:45
אמונה הרב אלי סדן 14 14730 הברכה המתרחשת בארץ | גאולתם של ישראל [3] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תשע"ט 1:03:05
אמונה הרב אלי סדן 14 14724 הדר מלמד אותנו שאפשר להתקדם ולהגיע רחוק | ערב מחזור ל' [4] כללי - הרב אלי י"ח בשבט תשע"ט 10:40
אמונה הרב אלי סדן 14 14739 לשאוף להתקדם תמיד | תכלית עבודת ה' [1] כללי - הרב אלי י"ז בשבט תשע"ט 40:55
אמונה הרב אלי סדן 14 14740 מהו הגורם לאושר? | תכלית עבודת ה' [2] כללי - הרב אלי י"ז בשבט תשע"ט 1:02:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14686 התחדשות התורה על ידי הגמרא | כללי - סוגיית חשיבות לימוד גמרא - חלק ב' כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תשע"ט 1:07:05
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 14679 גדלות וחוקיות הטבע | דעת אלוקים [2] מפגשים עם אלוקים - חלק א' כללי - הרב אלי י בשבט תשע"ט 49:10
אמונה הרב אלי סדן 14 14666 חשיבות שמירת הלשון [ימי שובבי"ם] | שמירת הלשון [1] כללי - הרב אלי ח בשבט תשע"ט 1:15:45
אמונה הרב אלי סדן 14 14667 חשיבות שמירת הלשון [ימי שובבי"ם] | שמירת הלשון [2] כללי - הרב אלי ח בשבט תשע"ט 40:55
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 14650 הקודש רוצה את התחיית החול | פנקס מא' [4] פסקה א' כללי - הרב אלי ז בשבט תשע"ט 55:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14631 הקדמה והוכחת קיבוץ הגלויות | גאולתם של ישראל [1] כללי - הרב אלי א בשבט תשע"ט 1:17:50
אמונה הרב אלי סדן 14 14630 התורה יכולה להתגלות רק בעם | אינדבדואליזים וכלליות [3] כללי - הרב אלי א בשבט תשע"ט 1:10:55
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 14629 התיקון יתרחש כאשר יראו שכל מבוקשם נמצא כבר ביהדות | מאמר הדור [3] כללי - הרב אלי כ"ג בטבת תשע"ט 1:08:45
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 14601 ביסוס האומה על הכח הרוחני שבה | פנקס מא' [3] פסקה א' כללי - הרב אלי כ"ב בטבת תשע"ט 33:35
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 14604 האם אלוקים הוא כח עליון? | דעת אלוקים [1] כללי - הרב אלי י"ז בטבת תשע"ט 1:07:40
אמונה הרב אלי סדן 14 14589 חיבור לאלוקים חייב לעבור דרך עם ישראל | אינדבדואליזים וכלליות [2] כללי - הרב אלי י"ז בטבת תשע"ט 1:18:50
אמונה הרב אלי סדן 14 14588 אנחנו שותפים בהנהגת העולם ביחד עם הקב"ה | כללי - מערכה 'צלם אלוקים שבאדם' [3] כללי - הרב אלי ט"ז בטבת תשע"ט 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 14576 האם הכלליות יכולה להחיות ולקדם את האדם? | פנקס מא' [2] פסקה א' כללי - הרב אלי ט"ו בטבת תשע"ט 58:55
אמונה הרב אלי סדן 14 14578 התורה נותנת לנו היום את הצורה של החיים השלמים העתידיים | כללי, מהותה של תורה - חלק ג' כללי - הרב אלי י"ב בטבת תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 14561 התקופה שבה ועליה נכתב מאמר הדור על ידי הרב קוק | מאמר הדור [1] רקע למאמר כללי - הרב אלי י"א בטבת תשע"ט 1:17:40
אמונה הרב אלי סדן 14 14554 הכלליות היא חידוש של משה רבינו ולא של הרב קוק | אינדבדואליזים וכלליות [1] כללי - הרב אלי ט בטבת תשע"ט 1:05:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14587 רצון האדם הוא צלם אלוקים שבו | כללי - מערכה 'צלם אלוקים שבאדם' [2] כללי - הרב אלי ט בטבת תשע"ט 1:24:00
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 14548 מה המשמעות שאתה יוצק לחיים שלך? | פנקס מא' [1] פס' א' כללי - הרב אלי ח בטבת תשע"ט 54:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14549 השפעת הקודש על החול וברכת החול בקודש - חלק א' | כללי כללי - הרב אלי ה בטבת תשע"ט 49:00
אמונה הרב אלי סדן 14 14550 השפעת הקודש על החול וברכת החול בקודש - חלק ב' | כללי כללי - הרב אלי ה בטבת תשע"ט 55:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14534 הזהירות בספיגת ערכים מהתרבות שסביבנו | כללי כללי - הרב אלי ד בטבת תשע"ט 1:22:05
אמונה הרב אלי סדן 14 14532 צריך לבנות את העולם הפנימי! | כנס בוגרים ישב"ג תשע'ט כללי - הרב אלי כ"ג בכסלו תשע"ט 40:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14491 אמל"ק, הצילו! | כללי כללי - הרב אלי י"ג בכסלו תשע"ט 5:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14489 שיר השירים - תפקיד האמונות | כללי כללי - הרב אלי י"ג בכסלו תשע"ט 34:30
אמונה הרב אלי סדן 14 14490 התובנות היוצאות משאלת מיהו ומהו האדם? | כללי כללי - הרב אלי י"א בכסלו תשע"ט 1:13:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14447 למה ברית מילה היא יסוד קיומינו? | כללי, ברית מילה - חלק ג' כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תשע"ט 1:49:40
אמונה הרב אלי סדן 14 14448 סוד הלוחם הישראלי - עיון במכירת הבכורה ליעקב - חלק א' | כללי כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תשע"ט 37:30
אמונה הרב אלי סדן 14 14449 סוד הלוחם הישראלי - עיון במכירת הבכורה ליעקב - חלק ב' | כללי כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תשע"ט 1:34:15
אמונה הרב אלי סדן 14 14416 מתי אני יודע שאת ההשתדלות שלי אני כבר עשיתי? | כללי כללי - הרב אלי כ"ב בחשוון תשע"ט 57:25
אמונה הרב אלי סדן 14 14380 מצוות ברית המילה - מהות העם היהודי | כללי, חלק ב' כללי - הרב אלי ט"ו בחשוון תשע"ט 1:02:10
אמונה הרב אלי סדן 14 14371 מצוות ברית המילה - מהות העם היהודי | כללי חלק א' כללי - הרב אלי י"ג בחשוון תשע"ט 1:19:50
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14379 אושיות החסד עליהם מוקם עם ישראל | פרשת לך לך כללי - הרב אלי ט בחשוון תשע"ט 28:20
אמונה הרב אלי סדן 14 14373 מהותה של תורה - תורה מן השמים | כללי, חלק ב' כללי - הרב אלי ח בחשוון תשע"ט 48:40
אמונה הרב אלי סדן 14 14372 צלם אלוקים באדם, מה זה אומר לימינו ובימינו? | כללי - מערכה 'מהו צלם אלוקים' [1] כללי - הרב אלי ו בחשוון תשע"ט 1:12:30
אמונה הרב אלי סדן 14 14327 מהותה של תורה - תורה מן השמים | כללי כללי - הרב אלי ב בחשוון תשע"ט 43:00
גמרא הרב אלי סדן 14 14287 למה צריך להוכיח ש'כסף כשווה כסף'? | כללי כללי - הרב אלי כ"ד באלול תשע"ח 1:18:05
אמונה הרב אלי סדן 14 14268 הובלת כלל הכוחות אל הטוב | כללי כללי - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ח 43:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14259 האם הפכנו חס וחלילה לדתיים?! | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשע"ח 10:35
אמונה הרב אלי סדן 14 14258 הצימאון של האנושות לאלוקים | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשע"ח 52:00
אמונה הרב אלי סדן 14 14248 תפקידה של ישיבה בעם ישראל, עמל תורה וקניין נפשי - חלק ב' | כללי כללי - הרב אלי ט באלול תשע"ח 1:01:55
אמונה הרב אלי סדן 14 14208 תפקידה של ישיבה בעם ישראל - חלק ראשון | כללי כללי - הרב אלי ב באלול תשע"ח 57:50
אמונה הרב אלי סדן 14 14089 עבודת הכלל זאת היא הקדושה | כללי כללי - הרב אלי כ"ט בסיוון תשע"ח 1:01:30
אמונה הרב אלי סדן 14 14070 האחדות של עם ישראל בארץ ישראל | כללי ע''פ אורות ארץ ישראל פס' ב' כללי - הרב אלי כ"ב בסיוון תשע"ח 50:00
אמונה הרב אלי סדן 14 14032 חשיבותה של אדמת ארץ ישראל לעם ישראל | כללי כללי - הרב אלי ט"ו בסיוון תשע"ח 1:01:00
אמונה הרב אלי סדן 14 14014 ארץ ישראל היא הגוף של האומה | כללי כללי - הרב אלי ה בסיוון תשע"ח 1:07:50
אמונה הרב אלי סדן 14 13986 מטרת המצוות להוציא לפועל את פנימיות האדם | כללי כללי - הרב אלי ה בסיוון תשע"ח 1:11:10
ללא הרב אלי סדן 14 13652 התייחסות הרב אלי לסערת הרב קלנר כללי - הרב אלי כ"ד בשבט תשע"ח 19:20
12345
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול