עם ישראל כגילוי המשמעותי של הופעת ה' בעולם | כוזרי [61] מאמר שני פס' נ' - נב'

הרב אוהד תירוש

ג באב תשע"ח

עם ישראל כגילוי המשמעותי של הופעת ה' בעולם | כוזרי [61] מאמר שני פס' נ' - נב'

הרב אוהד תירוש

ג באב תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14680 זהירות בדרך הכלל והפרט | מסילת ישרים [15] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו בשבט תשע"ט 37:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14676 קול הצפרדעים כמכה בנפש | גבורות ה' [116] פרק לג' גבורות ה' - הרב אוהד י"ד בשבט תשע"ט 41:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14665 שלוש צווחות ושברון לב גדול | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשע"ט 59:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14651 ההתבוננות מוציאה אותך מהמבוך | מסילת ישרים [14] פרק ג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ח בשבט תשע"ט 38:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14638 יציאת מצרים - הוספת קדושה על ידי המימד האנושי | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשע"ט 51:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14627 היצר מסמא את העין | מסילת ישרים [13] פרק ג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ט בטבת תשע"ט 42:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14620 שם הוי'ה במכות מצרים - הופעה מיוחדת בזמן ובמקום | גבורות ה' [115] פרק לב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ט בטבת תשע"ט 44:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14584 אורו של משה - מילה ותשובה מכוננות תקוה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ט 1:02:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14580 חשבון נפש על המעשים הטובים | מסילת ישרים [12] פרק ג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז בטבת תשע"ט 47:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14575 הנהגת ה' במידה כנגד מידה והזכרת שם ה' בשתי מכות מיוחדות | גבורות ה' [114] פרק לב' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בטבת תשע"ט 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14552 הפיקוח של האדם על עצמו | מסילת ישרים [11] פרק ג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט בטבת תשע"ט 50:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14546 הפיכת המטה לנחש בפני פרעה | גבורות ה' [113] פרק לב' גבורות ה' - הרב אוהד ז בטבת תשע"ט 42:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14533 הבנת ההשגחה, התמרמרות ותפילה | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשע"ט 56:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14518 ההתראה משפיעה על איכות מעשי האדם | גבורות ה' [112] פרק לא' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בכסלו תשע"ט 42:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14512 לשון הרע השורש לשלושת העברות החמורות | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשע"ט 52:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14498 הנס שבטבע - ההופעה דרך ההסתרה | ערב לימוד לחנוכה תשע'ט חגים - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ט 1:22:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14499 המספר שלוש בגאולה, והקשיית לב פרעה כאיזון לבחירה החופשית | גבורות ה' [111] פרק לא' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז בכסלו תשע"ט 45:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14487 הקשר המהותי בין יעקב אבינו והשבת הקדושה | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשע"ט 56:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14480 ההרגל מעכב את האדם מלהסתכל פנימה | מסילת ישרים [9] פרק ב' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י בכסלו תשע"ט 54:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14479 כשאין לעם ישראל אלוקים - גם ארץ אין להם | גבורות ה' [110] פרק ל' גבורות ה' - הרב אוהד י בכסלו תשע"ט 47:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14459 על האמת והשקר בחיינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשע"ט 57:00
הרב אוהד תירוש 12 14440 העיקר באדם זאת הנשמה | מסילת ישרים [8] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ג בכסלו תשע"ט 52:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14441 העיקר באדם זאת הנשמה | מסילת ישרים [8] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ג בכסלו תשע"ט 52:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14439 שלוש הבנות במושג 'אל שדי', ומשמעות המושג 'די' | גבורות ה' [109] פרק ל' גבורות ה' - הרב אוהד ג בכסלו תשע"ט 39:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14427 זויות שונות של הביטחון שלנו בה' | חודש כסלו כללי - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ט 47:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14407 הגברת האש הפנימית כנצחון תרדמת החורף | שיחת פתיחה לזמן חורף - חלק ג' כללי - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ט 33:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14408 "ושמי ה' לא נודעתי להם" | גבורות ה' [108] פרק ל' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ט 45:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14431 העלאת העולם על ידי מימוש יעודו של האדם | מסילת ישרים [7] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ו בחשוון תשע"ט 54:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14432 מי צריך ללמוד מסילת ישרים? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ט 3:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14393 משמעות המושג זקנה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ט 1:14:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14415 המצוות כאמצעי להגיע אל העולם הבא | מסילת ישרים [6] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ט בחשוון תשע"ט 59:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14411 שבט לוי לא שועבדו לעבודת פרך | גבורות ה' [107] פרק ל' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ט 22:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14376 איך התפילה נולדה? | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ט 51:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14353 קניין תורה שבעל פה בתקופת החורף | שיחת פתיחה לזמן חורף, חלק ב' כללי - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"ט 45:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14369 אברהם, משה ומשיח - מגמה אחת | גבורות ה' [106] פרק כט' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב בחשוון תשע"ט 44:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14370 להביא את העולם הבא אל העולם הזה | מסילת ישרים [5] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ב בחשוון תשע"ט 53:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14378 למה לא שואלים את הילד לפני שעושים לו ברית? | כללי כללי - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ט 6:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14349 תפקידו של היין בעולם | פרשת לך לך [חסרות 5 ד' ראשונות] פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשע"ט 48:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14338 ההתחדשות בתורה של חודש חשון | שיחת פתיחה לזמן חורף, חלק א' כללי - הרב אוהד ו בחשוון תשע"ט 38:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14337 חלקי שלימות העבודה | מסילת ישרים [4] סוף ההקדמה מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ה בחשוון תשע"ט 46:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14340 ישראל - ראשית אונו של הקב''ה ומעלתם של אברהם ומשה | גבורות ה' [105] פרק כט' גבורות ה' - הרב אוהד ה בחשוון תשע"ט 46:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14318 מידת היראה כגילוי שכינת ה' בעולם | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשע"ט 42:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14315 ההתגלות האלוקית המיוחדת לשבת | פרשת בראשית פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בתשרי תשע"ט 51:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14314 הסוכה כתשתית לעבודת ה' בפשטות | לימוד ליל הושענא רבא חגים - הרב אוהד כ בתשרי תשע"ט 38:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14333 חובת העיון ביראת ה' | מסילת ישרים [3] הקדמה מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ח בתשרי תשע"ט 42:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14339 משה - אדם אינסופי | גבורות ה' [104] פרק כח' גבורות ה' - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ט 41:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14303 מהות הטבילה במקווה בערב יום כיפור | יום לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ט 50:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14299 משמעות הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים - התהליך מתחילת ההארה לגמר הישועה | יום כיפור, על פי פרי צדיק חגים - הרב אוהד ג בתשרי תשע"ט 57:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14481 משמעות הימים שבין ראש השנה ליום כיפור - התהליך מתחילת ההארה לגמר הישועה | יום כיפור חגים - הרב אוהד ג בתשרי תשע"ט 57:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14271 המוסר האמוני ששורשו בסוד | מסילת ישרים [2] הקדמה מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ב באלול תשע"ח 34:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14272 כשאדם נמצא באזור העוצמה שלו - עליו לעלות לירושלים | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשע"ח 54:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14265 כשהאדם נמצא באזור העוצמה שלו - עליו לעלות לירושלים, להתבטל אל השורש | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח באלול תשע"ח 54:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14257 גבורות ה' [103] - הוקלט רק החצי השני של השיעור גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו באלול תשע"ח 18:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14238 תורה, תפילה ובכי בהתמודדות עם יצר הרע | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א באלול תשע"ח 58:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14233 המסילה היא מסילת ישרים והמטרה היא החסידות | מסילת ישרים [1] עמ' א' - ט' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ח באלול תשע"ח 50:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14232 שורש הטומאה בניתוק מהמקור | גבורות ה' [102] פרק כז' גבורות ה' - הרב אוהד ח באלול תשע"ח 42:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14216 השוחד ועיורון הנפש | פרשת שופטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד באלול תשע"ח 55:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14207 שלושת האותות ביציאת מצרים | גבורות ה' [101] פרק כז' גבורות ה' - הרב אוהד א באלול תשע"ח 35:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14205 "והיה עקב תשמעון" השמיעה האבסולוטית כשכר למצוות -לעתיד לבוא | פרשת עקב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א באב תשע"ח 42:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14203 ים של תשובה | פרשת ואתחנן פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג באב תשע"ח 51:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14221 ט' באב שחל להיות בשבת - עבודת הנפש לראות בחורבן את הישועה | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז באב תשע"ח 31:20
הלכה הרב אוהד תירוש 12 14218 הלכות ט' באב שחל להיות בשבת | ט' באב כללי - הרב אוהד ז באב תשע"ח 19:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14196 לשמוע את החורבן ולהבין את התיקון | ט' באב ע''פ ר' צדוק לפרשת מסעי כללי - הרב אוהד ה באב תשע"ח 39:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14179 לשון הקודש מרמזת על אופן הפעולה של הקודש בעולם | גבורות ה' [100] פרק כו' גבורות ה' - הרב אוהד ג באב תשע"ח 40:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14181 ''מקדש מלך עיר מלוכה'' | אורות התשובה [133] פרק יב' פס' יב' ועולת ראיה ב' עמ' פו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ג באב תשע"ח 40:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14180 עם ישראל כגילוי המשמעותי של הופעת ה' בעולם | כוזרי [61] מאמר שני פס' נ' - נב' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ג באב תשע"ח 54:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14178 ערך החניות במסע החיים הנפשי של האדם | פרשות מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ח 58:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14167 אורות התשובה [132] פרק יב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשע"ח 38:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14166 הופעת ה' במצוות | כוזרי [60] מאמר שני פס' מח' - מט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ה בתמוז תשע"ח 55:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14172 משמעות הפקידה בגאולת מצרים | גבורות ה' [99] פרקים כה' - כו' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשע"ח 39:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14159 מסירות הנפש של פנחס - קניית מדרגתם של יעקב ומשה | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א בתמוז תשע"ח 1:02:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14141 לב באברים, תחילת סוגיית מצוות שמעיות ושכליות | כוזרי [59] מאמר שני פס' מה' - מח' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ח 43:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14140 משמעות השם | גבורות ה' [98] פרק כה' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ח 33:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14142 תורה ומצוות - האגד הרוחני של עם ישראל | אורות התשובה [131] פרק יב' פס' יא' - יב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ח 50:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14132 אכילה בשבת בכוחה לעצב את האכילה של כל השבוע | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בתמוז תשע"ח 1:02:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14128 גבורות ה' [97] - חסר גבורות ה' - הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ח חסר
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 14129 התשובה כחידוש החיים - הסדרת ערכי החיים | אורות התשובה [130] פרק יב' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ח 45:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14130 ישראל לב באברים ודירוג מדרגות המציאות | כוזרי [58] מאמר שני פס' מד' - מז' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ח 56:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14116 תיקון הזרות וניתוק האדם ממקורו צריך להיות במקום בו קלקל [ברכת המזון] | פרשת חוקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בתמוז תשע"ח 1:03:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14113 איך משנים את צורת הסתכלות שלנו בבית ובעבודה? | ביקורת וביקורתיות [5] כללי - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ח 29:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר