התגברות וחינוך להתגברות | כללי

הרב אוהד תירוש

ב באדר א תשע"ט

התגברות וחינוך להתגברות | כללי

הרב אוהד תירוש

ב באדר א תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15302 התיקון והשיבה על הראשית והשורש | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ה באלול תשע"ט 1:00:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15287 ההבדל בין זהירות לנקיות | מסילת ישרים [37] פרק י' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ג באלול תשע"ט 54:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15286 קדושת תפילין של ראש יתרה על קדושת תפילין של יד | גבורות ה' [136] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב באלול תשע"ט 41:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15280 השימוש בשכל | מסילת ישרים [36] פרק ט' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ט 37:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15281 התשובה שלנו - הופעת הקב''ה בנו | שיחת פתיחה כללי - הרב אוהד ט"ז באלול תשע"ט 58:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15268 רגעים קטנים - רחמים גדולים | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א באלול תשע"ט 47:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15257 התפילין - זהותנו הישראלית | גבורות ה' [134] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד ח באלול תשע"ט 46:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15288 מסילת ישרים [35] פרק ט' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ב באלול תשע"ט 33:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15245 שיחת פתיחה | כללי כללי - הרב אוהד ב באלול תשע"ט 51:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15242 משמעות התפילין ופרשיותיהן | גבורות ה' [133] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד א באלול תשע"ט 30:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15218 בחינתו המיוחדת של ר' עקיבא המרגישה את הנחמות הנבנות ע"י החורבן | פרשת דברים וט' באב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באב תשע"ט 45:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15230 קנית הזריזות - להעריך כל דבר בחיים לפי המציאות שבה הוא חי | מסילת ישרים [34] פרק ח' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ד באב תשע"ט 47:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15223 מכת בכורות - קידוש הבכורות | גבורות ה' 132 פרק לח' גבורות ה' - הרב אוהד ג באב תשע"ט 36:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15197 הביטוי המעשי - לרוץ לדבר מצווה | מסילת ישרים [33] פרק ז' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ח בתמוז תשע"ט 36:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15198 המסעות - תהליך הכרחי לקבלת התורה | פרשת מסעי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בתמוז תשע"ט 59:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15189 פסח ראשון ופסח שני - רבים ויחיד | גבורות ה' [131] פרק לח' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשע"ט 42:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15175 בכוח האדם לדבר את דבר ה' - תורה, נדר ושבועה | פרשת מטות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א בתמוז תשע"ט 58:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15164 זריזות כביטוי ללהט הנפשי | מסילת ישרים [32] פרק ז' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ט בתמוז תשע"ט 41:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15163 שונות גירותם של ישראל במצרים וסוגיית ליל המשומר | גבורות ה' [130] פרק לח' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ט 40:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15165 שלושת השבועות כפתיחה לחודש אלול ותהליך התשובה | שלושת השבועות כללי - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ט 59:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15162 כח הבכור - אלוהי מצרים | גבורות ה' [129] פרק לז' גבורות ה' - הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ט 35:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15132 בין משה לבלעם - היכולת לתרגם את המפגש עם אלוקים לעלייה או לקריסה | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בתמוז תשע"ט 50:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15115 בפסח מצרים אין פטור | גבורות ה' [128] פרק לז' גבורות ה' - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ט 41:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15127 מידת הזריזות - ההתלהבות בהתחלה וביטוי לרציפות המעשה | מסילת ישרים [31] פרק ז' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ד בתמוז תשע"ט 53:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15122 זאת חלקת התורה, הטמעת היסודות הרוחניים ע'י פעולה נכונה בעולם הזה | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ב בתמוז תשע"ט 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15094 על עתיקות ומתיקות - חלון לעולם העליון | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ל בסיוון תשע"ט 56:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15208 הביטוי המעשי - לרוץ לדבר מצווה | מסילת ישרים [30] פרק ז' - מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ח בסיוון תשע"ט 36:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15180 משמעות ליל הפסח והסימון בדם | גבורות ה' [127] פרק לז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ט 41:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15067 כבדות ועצלות האדם כמעכבות בעבודת ה' | מסילת ישרים [29] פרק ו' - מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"א בסיוון תשע"ט 55:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15069 ''לתור את הארץ'' - מה היתה המשימה של המרגלים? | פרשת שלח לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בסיוון תשע"ט 56:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15063 בירור המושג 'זכות אבות' | גבורות ה' [126] פרק לו' גבורות ה' - הרב אוהד י"ג בסיוון תשע"ט 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15027 המאמץ והטורח אל מול העצלות | מסילת ישרים [28] פרק ו' - מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ז בסיוון תשע"ט 50:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15068 השראת השכינה בנפשות ישראל, וחשיבותו של כל פרט בישראל | פרשת נשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בסיוון תשע"ט 52:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15026 פתיחה לזריזות - עצלות | מסילת ישרים [27] פרק ו' - מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ט באייר תשע"ט 47:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14987 המפקד מברר שלכל נפשות ישראל יש שורש בקדושה | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באייר תשע"ט 56:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15000 הגורם השלישי להפסד הזהירות - החברה | מסילת ישרים [26] פרק ה' - מפסידי הזהירות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ב באייר תשע"ט 40:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14993 פסח, מצה ומרור כנגד אברהם, יצחק ויעקב | גבורות ה' [125] פרק לו' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א באייר תשע"ט 39:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14976 הלצון במחסום בנפש | מסילת ישרים [25] פרק ה' - מפסידי הזהירות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו באייר תשע"ט 30:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14977 מאפייני קרבן פסח - מותאמים ליציאת ישראל ממצרים | גבורות ה' [124] פרק לו' גבורות ה' - הרב אוהד י"ד באייר תשע"ט 44:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14970 שנת שמיטה - שבת ארץ למול שבת בראשית | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י באייר תשע"ט 58:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14975 יצר הרע והשחוק כמכשולים בעבודת ה' | מסילת ישרים [24] פרק ה' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ח באייר תשע"ט 52:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14944 ליל הגירוש ממצרים והקשר לקורבן העומר | פסח חגים - הרב אוהד י"ח בניסן תשע"ט 54:17
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14936 ליל הגירוש ממצרים והקשר לקרבן העומר | שיעור לפסח חגים - הרב אוהד י"ח בניסן תשע"ט 54:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14932 הלכות נקיונות | שיעור פסח חגים - הרב אוהד ה בניסן תשע"ט 55:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14931 שיעבוד מצרים - שיעבוד הנפש | פסח חגים - הרב אוהד ה בניסן תשע"ט 24:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14919 ממה נובע כוחנו לבער את הרע מקרבנו? | פסח חגים - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשע"ט 1:04:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14943 התכוננות והתנהלות בבין הזמנים | כללי כללי - הרב אוהד כ"ז באדר ב תשע"ט 38:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14903 מפסידי הזהירות - טירדת הפרנסה שמשעבדת את המחשבה | מסילת ישרים [23] פרק ה' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ה באדר ב תשע"ט 35:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14898 סוגית השעבוד והחירות בקורבן פסח | גבורות ה' [123] פרקים לה' - לו' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד באדר ב תשע"ט 44:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14897 קטונתי מכל החסדים | פרשת שמיני פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א באדר ב תשע"ט 58:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14889 מפסידי הזהירות - הטיפול והטירדה העולמית לוכדי המחשבה החופשית | מסילת ישרים [22] פרק ה' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ח באדר ב תשע"ט 47:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14874 עבודת קרבן הפסח כהכנה לגאולה | גבורות ה' [122] פרק לה' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז באדר ב תשע"ט 40:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14866 העמידה ה'יהודית' אל מול שליטתו המוחלטת של אחשוורש | פורים חגים - הרב אוהד י"ג באדר ב תשע"ט 56:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14857 חלוקת המכות כנגד שלושת חלקי המציאות: עליונים, תחתונים ואמצעים | גבורות ה' [121] פרק לד' גבורות ה' - הרב אוהד י באדר ב תשע"ט 34:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14846 עבודתנו בלימוד התורה - להיות כלים | פרשת ויקרא ופורים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז באדר ב תשע"ט 53:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14834 השמחה = קבלת עול מלכות שמים | כללי [שיעור לר'ח אדר] כללי - הרב אוהד ל באדר א תשע"ט 27:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14822 מידת הרחמים, מהותה ופועלה בעולם על ידי החסד הגמור | מסילת ישרים [21] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ז באדר א תשע"ט 49:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14815 סדר המכות ותכליתן | גבורות ה' [120] פרק לד' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו באדר א תשע"ט 41:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14810 אין כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר א תשע"ט 57:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14798 הגודל שבפרטים - הפך הויתור | מסילת ישרים [20] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ באדר א תשע"ט 34:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14789 פעולתו של משה כמכניסה את ראובן לכלל ישראל על אף חטאיו | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו באדר א תשע"ט 58:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14778 דקדוק ה' עם האבות כביטוי למידת הזהירות | מסילת ישרים [19] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ג באדר א תשע"ט 41:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14773 הקטורת - תיקון הריח הפנימי | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד י באדר א תשע"ט 3:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14762 היפוך הזדונות לזכויות | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד ט באדר א תשע"ט 59:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14760 כבוד האדם כטריגר להתקדמות רוחנית | מסילת ישרים [18] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ו באדר א תשע"ט 47:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14750 מכת חושך ומכת בכורות ומטרת עשר המכות | גבורות ה' [119] פרק לד' גבורות ה' - הרב אוהד ה באדר א תשע"ט 42:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14774 בניין המשכן - מודל למה שאמור להתרחש במימדים נוספים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ג באדר א תשע"ט 4:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14751 התגברות וחינוך להתגברות | כללי כללי - הרב אוהד ב באדר א תשע"ט 4:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14720 לחנך את עצמנו להתגברות ועמל | פרשת תרומה וחודש אדר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר א תשע"ט 57:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14714 יראת החטא והקנאה - תחרות אישית בין אנשים | מסילת ישרים [17] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ט בשבט תשע"ט 50:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14715 איזה אירוע עושה רושם בנפש? | גבורות ה' [118] פרקים לג' - לד' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ח בשבט תשע"ט 40:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14737 עמדת הנפש של המתפלל - שיעור לקראת נסיעה לקברי צדיקים | כללי כללי - הרב אוהד כ"ה בשבט תשע"ט 43:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14699 הקשבה - הדרך לקבל עול מלכות שמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בשבט תשע"ט 54:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14701 שיהא האדם ירא תמיד - שאיפת שלימות במידות | מסילת ישרים [16] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ב בשבט תשע"ט 42:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14694 ארבע המכות האחרונות | גבורות ה' [117] פרק לג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א בשבט תשע"ט 43:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14681 כח השבת להפוך ביתך לבית ה' | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ט 46:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14680 זהירות בדרך הכלל והפרט | מסילת ישרים [15] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו בשבט תשע"ט 37:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14698 חודש שבט - טיפול בסוגיית האכילה | טו' בשבט חגים - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"ט 1:00:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14676 קול הצפרדעים כמכה בנפש | גבורות ה' [116] פרק לג' גבורות ה' - הרב אוהד י"ד בשבט תשע"ט 41:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14665 שלוש צווחות ושברון לב גדול | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תשע"ט 59:20
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול