יום טוב של שינוים | פסח

הרב אוהד תירוש

ניסן תש"פ

יום טוב של שינוים | פסח

הרב אוהד תירוש

ניסן תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אוהד תירוש 12 15886 קניית הנקיות ע''י לימוד הלכה ומוסר | מסילת ישרים [55] פרק יב', דרכי קניית הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י באייר תש"פ 36:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15880 המבט הכפול | יום העצמאות חגים - הרב אוהד ה באייר תש"פ 49:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15866 ברית המילה שמטהרת את טומאת הלידה | פרשת תזריע - מצורע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בניסן תש"פ 39:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 15860 תאוות הכסף והרצון להיות ראשון בכל מחיר | מסילת ישרים [54] מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ו בניסן תש"פ 37:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15849 המסע אל התורה | היום 7 ימים לעומר שהם שבוע אחד לעומר ספירת העומר תש"פ כ"ב בניסן תש"פ 4:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15845 קריעת ים סוף מעשה א-לוקי מוחלט, ביטוי לאהבת ה' המיוחדת לישראל | שביעי של פסח חגים - הרב אוהד י"ט בניסן תש"פ 51:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15840 הקשר של זכירת יציאת מצרים אל שבת | פסח תש"פ [8] חגים - הרב אוהד י"ח בניסן תש"פ 36:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15834 המצה - האכילה המתוקנת לכל השנה | פסח תש"פ [7] חגים - הרב אוהד י"ב בניסן תש"פ 50:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15832 ההבדל בין שעבוד לעבדות | פסח תש"פ [6] חגים - הרב אוהד י"א בניסן תש"פ 56:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15812 האור האלוקי המרפא לצדיקים ומעניש לרשעים | פרשת צו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בניסן תש"פ 36:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15821 פסח תש"פ [5] חגים - הרב אוהד ח בניסן תש"פ 44:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15805 החדרת הדברים מהשכל אל הלב | פסח תש"פ [4] חגים - הרב אוהד ז בניסן תש"פ 43:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15808 השינוי כביטוי לשאלת מה נשתנה - איך אני יוצא מהמיצר שלי | פסח תש"פ [3] חגים - הרב אוהד ו בניסן תש"פ 43:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15792 הבירור של המשבר - אכילת המרור | פסח תש"פ [2] חגים - הרב אוהד ה בניסן תש"פ 32:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15791 האכילה השונה של פסח | פסח תש"פ [1] חגים - הרב אוהד ד בניסן תש"פ 37:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15784 הכנסת התורה אל הלב | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בניסן תש"פ 56:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15811 יום טוב של שינוים | פסח חגים - הרב אוהד 42:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 15772 הקנאה ואהבת הכסף | מסילת ישרים [53] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ז באדר תש"פ 47:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15762 דחפים, חיידקים, מלאכים... וגיהנום ! | פרשת ויקהל - פקודי, חלק שני פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג באדר תש"פ 1:02:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15763 אדם, מקום, זמן - בנית הברכה על ידי השלום | פרשת ויקהל - פקודי, חלק ראשון פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב באדר תש"פ 1:07:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15748 קריעת ים סוף - מי הראשון שנכנס למים? | גבורות ה' [152] פרק מב' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב באדר תש"פ 31:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15718 ויבקעו המים | גבורות ה' [151] פרקים מא' - מב' גבורות ה' - הרב אוהד ה באדר תש"פ 30:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15705 'הקוף הטוב' - להתדמות לשכינה | חודש אדר חגים - הרב אוהד א באדר תש"פ 1:03:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15696 כעס = איבוד שליטה | מסילת ישרים [51] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ט בשבט תש"פ 44:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15682 חוק הרחמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תש"פ 54:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15749 חוק הרחמים | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בשבט תש"פ 53:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15706 הגאווה | מסילת ישרים [50] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ב בשבט תש"פ 22:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15687 מאבק האדם במגבלות, במניעות ובחומריות שבטבע | גבורות ה' [150] פרק מא' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א בשבט תש"פ 41:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15667 על שמיעה, גירות וקרבת אלוקים | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תש"פ 59:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15664 פרטי פרטים ושטחים אפורים גם במידות | מסילת ישרים [49] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו בשבט תש"פ 43:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15678 החומר מנוע לשלושת הכוחות | גבורות ה' [149] פרק מא' גבורות ה' - הרב אוהד י"ד בשבט תש"פ 39:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15647 מה נחקק בישראל באירועי יציאת מצרים וקריעת הים | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בשבט תש"פ 48:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15634 שלושה כוחות באדם הפרטי וכנגדן בעולם בכללו | גבורות ה' [148] פרק מא' גבורות ה' - הרב אוהד ז בשבט תש"פ 38:35
מוסר הרב אוהד תירוש 12 15639 המקום והנפש - ויטרואליזציה של הקשר האנושי בדור המסכים | כנס עזים בקדושה [שבט תש"פ] - הרב אוהד תירוש כללי - הרב אוהד ד בשבט תש"פ 44:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15622 התיקון המוסרי שבסימון הדם על פתחי הבתים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תש"פ 53:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15614 מדבר שקר תרחק | מסילת ישרים [48] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] א בשבט תש"פ 45:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15593 כשאתה במשבר אתה לא רואה את העתיד | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תש"פ 55:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15592 הנקיות מהשנאה, הנקמה, שבועה ושקר | מסילת ישרים [47] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ג בטבת תש"פ 44:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15608 מכות מצרים וקריעת הים - תהליך אחד של יציאה מן החומר | גבורות ה' [147] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב בטבת תש"פ 42:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15569 "בית יעקב"- לכל יהודי יש חלק בתורה שבע"פ | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בטבת תש"פ 44:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15571 וכולם באבק לשון הרע - האפור שבחיים | מסילת ישרים [46] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 44:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15582 קריעת ים סוף - עקדת יצחק כלל ישראלית | גבורות ה' [146] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בטבת תש"פ 39:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15553 כתיבת הסיפור מסופו | פרשת ויחי פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בטבת תש"פ 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15540 סוף טוב זה כל הסיפור | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תש"פ 56:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15528 הכלל הראשון בדיבור - להיזהר לא לבייש את האחר | מסילת ישרים [45] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט בטבת תש"פ 40:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15527 האלוקי פועל בטבעי - הסיבות לקריעת הים | גבורות ה' [145] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד ח בטבת תש"פ 38:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15513 המכור מסינגפור - אינטרנט פתוח זה לא משחק ילדים | כללי כללי - הרב אוהד ז בטבת תש"פ 10:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15554 'ויגש אליו יהודה' - חיבור יהודה ויוסף | פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ו בטבת תש"פ 5:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15496 ההכרח בשתי המלכויות | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תש"פ 57:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15482 נר ראשון - להאמין בבלתי יאומן | מעט מהאור של בית מדרשנו לחנוכה מעט מהאור של בית מדרשנו תש"פ כ"ה בכסלו תש"פ 5:30
הרב אוהד תירוש 12 15493 היום נבקע מפני הנבדל | גבורות ה' [144] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בכסלו תש"פ 36:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15494 היום נבקע מפני הנבדל | גבורות ה' [144] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בכסלו תש"פ 36:55
הרב אוהד תירוש 12 15495 היום נבקע מפני הנבדל | גבורות ה' [144] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בכסלו תש"פ 36:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15480 בין יוסף לדוד - בין טהרה טוטאלית להכלת הכלל | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תש"פ 1:01:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15514 אכילה אסורה משחיתה ומרעילה את הנפש | מסילת ישרים [44] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ח בכסלו תש"פ 46:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15476 מפני מה נקרע ים סוף? | גבורות ה' [143] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז בכסלו תש"פ 42:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15457 בניית בית בישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בכסלו תש"פ 5:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15453 איסור עריות תוקף אותנו בכל החושים | מסילת ישרים [43] מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"א בכסלו תש"פ 45:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15435 שינת העבר וחלום העתיד | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ח בכסלו תש"פ 4:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15427 נקיות בדיבור ובשמיעה | מסילת ישרים [42] מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ד בכסלו תש"פ 47:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15423 ארבע כתות בקרב בני ישראל לפני קריעת ים סוף | גבורות ה' [141] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד ג בכסלו תש"פ 41:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15416 יעקב אבינו - צדיק וחכם | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תש"פ 41:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15403 מצרים - ארץ מחיקת הזהויות | גבורות ה' [140] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ז בחשוון תש"פ 44:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15411 נקיות מעריות - מכל דבר קרוב | מסילת ישרים [41] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ז בחשוון תש"פ 46:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15404 מתנות בני קטורה - זריעת ניצוצות קדושה בעמים | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תש"פ 54:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15389 הנקיות במסחר | מסילת ישרים [40] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ בחשוון תש"פ 51:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15393 התורה היא דרך ונתינתה בדרך | גבורות ה' [139] פרק מ' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בחשוון תש"פ 41:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15379 בפרטי מידת הנקיות | מסילת ישרים [39] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ג בחשוון תש"פ 56:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15348 על הצמחונות בחיינו | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תש"פ 1:01:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15378 הנקיות - מרכז את החיים סביב עבודת ה' | מסילת ישרים [38] פרק י' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ו בחשוון תש"פ 46:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15345 בין אברהם לנח ובין דורותיהם | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אוהד ג בחשוון תש"פ 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15314 פוטנציאל דור המבול והיפכו | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תש"פ 59:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15362 שבת הגדול ושבת תשובה הם קריאה לעתיד | גבורות ה' [138] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב בתשרי תש"פ 37:15
הרב אוהד תירוש 12 15334 שבעת ימי פסח ושבעת ימי בראשית | גבורות ה' [137] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד ז בתשרי תש"פ 46:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15335 שבעת ימי פסח ושבעת ימי בראשית | גבורות ה' [137] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד ז בתשרי תש"פ 46:20
הרב אוהד תירוש 12 15336 שבעת ימי פסח ושבעת ימי בראשית | גבורות ה' [137] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד ז בתשרי תש"פ 46:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15302 התיקון והשיבה על הראשית והשורש | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ה באלול תשע"ט 1:00:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15287 ההבדל בין זהירות לנקיות | מסילת ישרים [37] פרק י' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ג באלול תשע"ט 54:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15286 קדושת תפילין של ראש יתרה על קדושת תפילין של יד | גבורות ה' [136] פרק לט' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב באלול תשע"ט 41:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15280 השימוש בשכל | מסילת ישרים [36] פרק ט' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ט 37:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
אנשי אמונה בעולם המעשה
יום מהות
כללי