ייעודו של משה | גבורות ה' [65] פרק יז'

הרב אוהד תירוש

ז באב תשע"ז

ייעודו של משה | גבורות ה' [65] פרק יז'

הרב אוהד תירוש

ז באב תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13016 ייעודו של משה | גבורות ה' [65] פרק יז' גבורות ה' - הרב אוהד ז באב תשע"ז 45:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13011 שינוי התפיסה לפני הקריסה | ערב לימוד לט' באב חגים - הרב אוהד ז באב תשע"ז 42:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13009 תוכחה מתוך מעמד נפש של כאב | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד באב תשע"ז 1:04:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12980 ותרא אותו כי טוב הוא - חמש מעלות במשה רבינו | גבורות ה' [64] פרק יז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ז 38:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12979 זיכוך הדעת והרצון בכדי להגיע לסתרי תורה | אורות התשובה [98] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בתמוז תשע"ז 41:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12963 הצער שבפער [הרוע והצער שבעולם] | גבורות ה' [63] פרק טז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ז 34:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12964 התפקיד של החוויה בבירור האמונה | כוזרי [29] מאמר ראשון פס' פט' כוזרי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ז 43:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12947 הרצון, השכל ומה שבניהם | אורות התשובה [97] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 14:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12946 התגלות החטאים כשעולים לרזולוציות גבוהות | אורות התשובה [96] פרק י' פס' ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 30:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12943 כפרת פנחס - היכולת לעורר תושבה בלבבות | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בתמוז תשע"ז 1:01:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12939 נשמת משה מששת ימי בראשית | גבורות ה' [62] פרק טז' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשע"ז 42:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12938 ההתקדמות בעולם התשובה מגלה את החסרונות | אורות התשובה [95] פרק י' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב בתמוז תשע"ז 40:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12913 גבורות ה' [61] גבורות ה' - הרב אוהד ח בתמוז תשע"ז 43:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12912 דיבר כהופעת האמונה | כוזרי [28] מאמר ראשון פס' פח' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ח בתמוז תשע"ז 53:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12909 העברות מטמטמות את הלב | אורות התשובה [94] פרק י' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ה בתמוז תשע"ז 33:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12898 עונג שבת בקדושה - חקיקת הכרת הבורא בלב האדם | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ז 58:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12883 גבורות ה' [60] גבורות ה' - הרב אוהד א בתמוז תשע"ז 45:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12884 מהות הדיבור בהתגלות האלוקית | כוזרי [27] מאמר ראשון כוזרי - הרב אוהד א בתמוז תשע"ז 58:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12877 אורות התשובה [93] פרק י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשע"ז 37:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12861 השוויון אל מול הבורא | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ז 50:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12853 המודל האמוני של יציאת מצרים מצד ה', ה'מן' - פלא שמתבטא בסדר | כוזרי [26] מאמר ראשון פס' פב' - פה' כוזרי - הרב אוהד כ"ה בסיוון תשע"ז 47:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12851 הפגיעה בבנים - פגיעה בהמשכיות | גבורות ה' [59] פרק טו' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב בסיוון תשע"ז 42:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12839 העבירות אוטמות לנו את הדעת מלתפוס את הפרטים של החיים | אורות התשובה [92] פרק י' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א בסיוון תשע"ז 40:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12824 חטא המרגלים - יתר רציונאליות, רחמנא ליבא בעי | פרשת שלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בסיוון תשע"ז 1:06:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12831 פתח את הלב | כללי כללי - הרב אוהד כ בסיוון תשע"ז 5:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12801 מה נותנת לנו מנוחת השבת? | כללי כללי - הרב אוהד י"ז בסיוון תשע"ז 3:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12795 הקודש הוא באמת מה שמוביל את החיים! | אורות התשובה [91] פרק י' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ד בסיוון תשע"ז 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12783 השבת מזינה את ששת ימי המעשה המכינים את שבת הבאה | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בסיוון תשע"ז 1:05:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12762 המרירות שבעבודה | גבורות ה' [58] פרק טו' גבורות ה' - הרב אוהד י בסיוון תשע"ז 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12771 כוזרי [25] כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י בסיוון תשע"ז 59:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12754 הבינה והדעת כמקור החיות לתשובה | אורות התשובה [90] פרק י' פס' ג' - ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ז בסיוון תשע"ז 37:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12748 עבודת פרך - מחיקת האישיות | גבורות ה' [57] גבורות ה' - הרב אוהד ג בסיוון תשע"ז 41:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12695 איך מחנכים לקיום מצוות? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ז באייר תשע"ז 5:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12697 חוסר זהות עצמית מוביל לקריסה פנימית או להבלעות בתרבות הסובבת | גבורות ה' [56] פרק יד' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ז 47:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12698 שלוש הגדרות למאמין | כוזרי [24] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ז 57:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12696 אורות התשובה [88] פרק י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ב באייר תשע"ז 37:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12686 כח השבת | פרשת בהר - בחוקותי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א באייר תשע"ז 1:05:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12668 מבט אמוני דרך התבוננות הטבע | ספר הכוזרי [23] מאמר ראשון פס' עח' - עט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ח באייר תשע"ז 44:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12669 ספר גבורות ה' [55] פרק יד' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז באייר תשע"ז 43:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12653 בירור המושג ''מקרה'' מתוך 'מקראי קדש'' | פרשת אמור פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד באייר תשע"ז 1:01:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12634 למה לומדים תורה? | גבורות ה' [54] פרק יד' גבורות ה' - הרב אוהד י"א באייר תשע"ז 44:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12635 מקומו של הטבע כמפעיל ולא כמקור | כוזרי [22] מאמר ראשון פס' סט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"א באייר תשע"ז 1:02:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12687 על מקצוע ומשמעות בחיים מתוך גבורות ה' | כללי כללי - הרב אוהד י"א באייר תשע"ז 9:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12631 איך אתה יודע שחזרת בתשובה ? | אורות התשובה [87] פרק י' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ח באייר תשע"ז 44:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12643 אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך יכול להיות?! | כללי כללי - הרב אוהד ח באייר תשע"ז 9:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12612 "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" - התגלות אור אלוקים בלב | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז באייר תשע"ז 1:04:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12606 הרגשת האמונה זוקקת בירור, סבלנות וחיפוש | כוזרי [21] מאמר ראשון פס' סט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ד באייר תשע"ז 1:00:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12605 מלך חדש על מצרים, והעיקרון המאחד את ישראל | גבורות ה' [53] פרק יד' גבורות ה' - הרב אוהד ד באייר תשע"ז 45:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12587 להיות תלמיד חכם - גדילה בעולם התורה והתמודדות עם קשיים | שיחת פתיחת זמן קיץ כללי - הרב אוהד א באייר תשע"ז 21:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12595 תשובה שלמה המגיעה מעומק של תורה | אורות התשובה [86] פרק י' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד א באייר תשע"ז 45:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12586 חזרת המצורע אל המחנה - שיבת האדם אל עצמו | פרשת תזריע מצורע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ל בניסן תשע"ז 1:06:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12575 ''אשר קדשנו במצוותיו על אכילת...'' | ערב לימוד לפסח חגים - הרב אוהד ג בניסן תשע"ז 53:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12568 ''ירך יעקב שבעים נפש'' - התחלת האומה הישראלית | גבורות ה' [52] פרק יג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ז 46:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12569 כוזרי [20] מאמר ראשון פס' סא' - סד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ז 46:20
הרב אוהד תירוש 12 12566 פעולות הרע יחד עם הטוב בתהליך התשובה | אורות התשובה [85] פרק ט' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ז 41:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12567 פעולות הרע יחד עם הטוב בתהליך התשובה | אורות התשובה [85] פרק ט' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ז 41:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12538 האמת והשלום- מכלול, הלכה ומעשה | פרשת ויקהל - פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ז 1:01:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12528 עוצמת פוטנציאל ההולדה המתנגד לשיעבוד | גבורות ה' [51] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב באדר תשע"ז 29:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12521 השוואה בין היהודים אל המזרח הרחוק ואל הפילוסופיה | כוזרי [19] מאמר ראשון פס' סב' - סב' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"א באדר תשע"ז 58:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12502 הנפילה מתבקשת מהמפגש עם הגודל | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ז 1:14:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12527 כדי לדעת מה זה טוב, צריך לרצות בו | אורות התשובה [84] פרק ט' פס' ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ז 46:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12475 ארבע מצות פורים כנגד שם הויה | ערב לימוד לפורים תשע"ז חגים - הרב אוהד י"א באדר תשע"ז 53:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12443 כלל ופרט או פרט וכלל על פי המספרים שש ושישים | גבורות ה' [49] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד ז באדר תשע"ז 37:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12444 מניין העולם על פי היהדות - רצף שעובר דרך אנשים | כוזרי [18] מאמר ראשון פס' מח' - סא' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ז באדר תשע"ז 1:06:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12428 הדעה הרצון והתשובה, ותשובה נמוכה ותשובה עליונה | אורות התשובה [83] פרק ט' פס' ו' - ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ד באדר תשע"ז 39:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12418 תרומה ותלמוד תורה כתנועת נפש המאירה את הופעת ה' בלבנו | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג באדר תשע"ז 1:04:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12396 סיכום עניין הדצח''מ ותחילת ספירת מניין העולם מאדם הראשון | כוזרי [17] מאמר ראשון פס' מג' - מז' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ל בשבט תשע"ז 1:03:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12381 החיבור בין השכל לרצון | אורות התשובה [82] פרק ט' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בשבט תשע"ז 36:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12346 האדם צריך לייצר לעצמו חסרונות בריאים כדי להתקדם | גבורות ה' [48] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ג בשבט תשע"ז 38:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12356 הזדהות עם האני הפנימי - פערים בין פנים לחוץ | הורים וילדים [14] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ז 42:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12370 מדרגות הבריאה [דצח''מ] - כקטגוריות במציאות | כוזרי [16] מאמר ראשון פס' מא' - מד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ז 1:04:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12330 זדונות נהפכות לשגגות | אורות התשובה [81] פרק ט' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 39:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12328 עשה עצמך כמדבר והפקר עצמך! הדרך לקנות חכמה ותורה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 53:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12380 גבורות ה' [47] פרק יא' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ז 45:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12296 ה''אני'' הפנימי - מהו התוכן הפנימי של החיים | הורים וילדים [13] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ז 46:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12288 מדרגות הבריאה - ישראל והגויים | כוזרי [15] מאמר ראשון פס' מא' - מד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ז 1:03:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12289 השבירה שבתהליך התשובה | אורות התשובה [80] פרק ט' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 43:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12279 עולם החוויות היהודי - שלוש חוויות באור ה' יתברך | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 45:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12276 תיקון האכילה - שלב מהותי בדרך לתיקון השלם | טו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 54:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12327 תיקון האכילה - שלב מהותי בדרך לתיקון השלם | טו' בשבט שיעורים נבחרים מתוך סדרות י"ג בשבט תשע"ז 54:20
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש