אחות, תאומה ואם - שלושה רבדים של קשר בין ישראל לקב''ה | גבורות ה' [88] פרק כג'

הרב אוהד תירוש

כ"ד באדר תשע"ח

אחות, תאומה ואם - שלושה רבדים של קשר בין ישראל לקב''ה | גבורות ה' [88] פרק כג'

הרב אוהד תירוש

כ"ד באדר תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13750 אחות, תאומה ואם - שלושה רבדים של קשר בין ישראל לקב''ה | גבורות ה' [88] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 38:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13748 הסבר תודעת הגלות של עם ישראל | כוזרי [50] מאמר שני פס' כג' - כה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 58:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13749 הפירוד והאחדות - מקום הרע והטוב | אורות התשובה [122] פרק יב' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 40:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13738 הברכה בשבת תלויה באמת ובשלום הנפשי | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ באדר תשע"ח 1:02:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13730 הופעת המלאך במעמד הסנה ומשמעות המקום | גבורות ה' [87] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ח 42:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13729 השנאה כאבסורד | אורות התשובה [121] פרק יב' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ח 26:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13728 מעלות ארץ ישראל מהפן ההלכתי ומהפן האגדתי | כוזרי [49] מאמר שני פס' כב' - כג' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ז באדר תשע"ח 28:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13720 תאות האכילה של פורים | פורים חגים - הרב אוהד י"ב באדר תשע"ח 1:10:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13699 מעלת ארץ ישראל על פני כל הארצות | כוזרי [48] מאמר שני פס' כ' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י באדר תשע"ח 58:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13696 נחיצות התשובה להאיר את אופק החיים בפרט ובכלל | אורות התשובה [120] פרק יב' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י באדר תשע"ח 41:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13698 שנאת האלילות את היהדות | גבורות ה' [86] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד י באדר תשע"ח 44:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13690 איך בונים משכן ע''י התחדשות וכיסופים? | פרשת תצוה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באדר תשע"ח 1:04:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13675 התגברות החיים בגבולות הנכונים ונחיצות התשובה | אורות התשובה [119] פרק יב' פס' ב' - ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ג באדר תשע"ח 40:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13667 התשובה והקשר עם המציאות | אורות התשובה [118] פרק יב' פס' א' - ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ו בשבט תשע"ח 21:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13676 ישראל נתעלו דוקא מתוך המדבר | גבורות ה' [84] פרק כב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו בשבט תשע"ח 38:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13655 התבטאות סגולת ארץ ישראל בדצח''מ | כוזרי [46] מאמר שני פס' יד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בשבט תשע"ח 1:03:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13649 לחיות את ולא להאמים ב... | אורות התשובה [117] פרק יב' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בשבט תשע"ח 25:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13650 משה רבינו מתחילת בריאתו היה מתוקם לגאול את ישראל | גבורות ה' [83] פרק כב' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט בשבט תשע"ח 39:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13642 שמירת השבת היא המאפשרת לאדם מנוחה אמיתית | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ח 52:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13627 הנסיונות הם ביחס לאדם ולא ביחס לקב''ה | גבורות ה' [82] פרק כב' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב בשבט תשע"ח 43:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13628 לעם ישראל יש מוסר מלחמה? | כללי כללי - הרב אוהד י"ב בשבט תשע"ח 1:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13626 קידום הטוב על ידי עשיית טוב! פרט וכלל | אורות התשובה [116] פרק יא' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב בשבט תשע"ח 45:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13613 "התורה נבללת בגופם" - מקליפת מצרים לאכילת המן | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט בשבט תשע"ח 37:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13621 אכילת פירות טו' בשבט בארץ ובחו''ל - כוח של אכילה בקדושה | יום עיון טו' בשבט [1] חגים - הרב אוהד ט בשבט תשע"ח 41:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13596 ארץ ישראל היא המקור לנבואה | כוזרי [45] מאמר שני פס' יד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ה בשבט תשע"ח 37:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13600 מהלך קפיצת התשובה מרשע לצדיק | אורות התשובה [115] פרק יא' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ה בשבט תשע"ח 34:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13595 מופתי צדיקים ואמונת חכמים | כללי כללי - הרב אוהד ה בשבט תשע"ח 40:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13580 תרבות בלי שבת - חושך מצרים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בשבט תשע"ח 56:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13571 ביטויי ההשגחה ביציאת מצרים ומשמעותם | גבורות ה' [81] פרק כא' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ז בטבת תשע"ח 35:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13573 יסוד המעשה - התמצית הרוחנית שבו | אורות התשובה [114] פרק יא' פס' ה' - ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בטבת תשע"ח 46:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13572 סגולותיה של ארץ ישראל | כוזרי [44] מאמר שני פס' יד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ז בטבת תשע"ח 41:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13552 מכת שחין - שרטוט תשובתם של ישראל במצרים | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג בטבת תשע"ח 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13537 התשובה - תבנית המציאות | אורות התשובה [113] פרק יא' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ בטבת תשע"ח 37:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13536 ישראל במצרים - נתונים למקרה | גבורות ה' [80] פרק כא' גבורות ה' - הרב אוהד כ בטבת תשע"ח 33:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13521 בכח התשובה לתקן גם את החושך הכי גדול | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ח 52:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13518 ארץ ישראל לא רק כמקום פיזי | כוזרי [43] מאמר שני פס' ז' - יב' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ח 46:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13517 התגלות ה' בצמצום השליטה לטובת קרבה והתרחבות | אורות התשובה [112] פרק יא' סע' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ח 46:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13516 מי שנותן מתקרב למדרגה האלוקית | גבורות [79] פרק כ' גבורות ה' - הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ח 39:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13490 הסוף הטוב כמברר את התהליך שבדרך | פרשת וחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט בטבת תשע"ח 1:07:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13487 הניצחון על המוות | אורות התשובה [111] פרק יא' סע' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ו בטבת תשע"ח 1:00:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13515 הצניעות מביאה ברכה | גבורות [78] פרק כ' גבורות ה' - הרב אוהד ו בטבת תשע"ח 19:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13498 משמעות תארי ההגשמה והרצון ביחס לקב''ה | כוזרי [42] מאמר שני פס' ג' - ז' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ו בטבת תשע"ח 54:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13477 לבוש של שבת | פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ג בטבת תשע"ח 1:14:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13472 תפקיד הכהנים בנס חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ח 1:00:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13471 הכנת הכלי לאורו של חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשע"ח 51:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13443 חבלי משיח - חושך המוליד את האור | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ח 1:03:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13463 איך השבת שלך נראת? עלוני שבת או העיבוד של כל השבוע? | כללי כללי - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ח 2:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13426 אין תפיסה בעצמות ה' | כוזרי [41] מאמר שני סוף פס' ב' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ח 54:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13422 הושעת משה והרצון של יתרו להתחבר אל משה | גבורות [77] פרק כ' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ח 45:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13430 הרדיפה אחרי הדברים שנותנים חיות כביטוי לפחד מהמות | אורות התשובה [110] אורות הקודש ב' עמ' שפא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ח 43:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13399 דיבורים של אמת - המפגש בין יעקב לעשו | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ח 1:06:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13406 ציפורה כציפור | גבורות [76] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ח בכסלו תשע"ח 39:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13375 על האמת והשקר בחיינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בכסלו תשע"ח 1:02:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13360 כשערך החיים גבוה הפחד מהמוות קטן | אורות התשובה [109] פרק יא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד א בכסלו תשע"ח 40:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13361 משה - צורה נבדלת לישראל | גבורות ה' [75] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד א בכסלו תשע"ח 37:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13357 שמו של דבר - הוא איפיון הגילוי האלוקי שבו | כוזרי [40] מאמר שני כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד א בכסלו תשע"ח 55:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13335 איך אוכלים בקדושה? | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ח 1:01:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13326 Happy ending - איך קוראים נכון את החיים? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ח 9:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13351 פתיחה למאמר שני והתעמקות בנושא הגיור הפרטני | כוזרי [39] תחילת מאמר שני כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ח 39:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13319 התשובה כנצחון המוות בעולם | אורות התשובה [108] פרק יא' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א בחשוון תשע"ח 42:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13318 טעות ההמון בגדולת משה | גבורות ה' [74] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א בחשוון תשע"ח 44:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13316 איך קוראים את החיים מהסוף להתחלה? | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ח 1:03:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13288 השתוקקות הבאר למעלה, נישואי משה וציפורה | גבורות ה' [73] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ח 35:05
הרב אוהד תירוש 12 13296 חיים של אמונה לעומת דיבורים של אמונה | כוזרי [38] מאמר ראשון פס' קי' - קטו' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ח 1:00:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13297 חיים של אמונה לעומת דיבורים של אמונה | כוזרי [38] מאמר ראשון פס' קי' - קטו' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ח 1:00:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13337 הפחד מהמוות | אורות התשובה [107] פרק יא' פס ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ח 26:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13336 התשובה המתקשרת לרוח הקודש | אורות התשובה [106] פרק יא' פס ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ח 18:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13265 מהות ותפקיד ברית המילה ומשמעותה בחיינו | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ב בחשוון תשע"ח 58:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13249 גילוי הסוד - סיבת השיעבוד | גבורות ה' [72] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ח 40:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13250 העולם הבא הבא לידי ביטוי בחיי העולם הזה | כוזרי [37] מאמר ראשון פס' קט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט בחשוון תשע"ח 59:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13193 שבעה הברכות של אברהם מול שבעת האושפזין | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בחשוון תשע"ח 1:13:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13217 ערכו של הסוד בחיי האדם והתגלותו בחומר | גבורות ה' [71] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ח 37:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13186 שלוש קומות בהבנת הטוב והרע | אורות התשובה [105] פרק יא' פס א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ח 27:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13216 השמחה ביום כיפור - הטהרי במי הדעת | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ח 1:04:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13184 הבינה והחכמה בתשובה | אורות התשובה [104] פרק יא' פס א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 42:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13170 התנגדותם של דתן ואבירם למשה ואהרון | גבורות ה' [70] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 38:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13245 קיום המצוות במעמד הר סיני וההבדל בין העולם הבא של ישראל לאומות העולם | כוזרי [36] מאמר ראשון פס' ק' - קה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 49:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13215 "האובדים מארץ אשור והנדחים מארץ מצרים" - שליליות המרדף החומרי והבטלה | עניני תשובה [4] ענייני תשובה - הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ז 31:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13244 הקורבנות כתיאור רצון ה' בהגשמתו למציאות | כוזרי [35] מאמר ראשון פס' צט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ז 40:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13147 בשמיעת קול השופר אנו מכוונים אל שורשינו | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ז 40:45
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר