תפקיד הכהנים בנס חנוכה | חנוכה

הרב אוהד תירוש

כ"ו בכסלו תשע"ח

תפקיד הכהנים בנס חנוכה | חנוכה

הרב אוהד תירוש

כ"ו בכסלו תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13472 תפקיד הכהנים בנס חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ח 1:00:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13471 הכנת הכלי לאורו של חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשע"ח 51:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13443 חבלי משיח - חושך המוליד את האור | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ח 1:03:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13463 איך השבת שלך נראת? עלוני שבת או העיבוד של כל השבוע? | כללי כללי - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ח 2:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13429 נתינת מקום להורים בתוכנו | הבית [6] הבית - הרב אוהד [תשע"ח] ט"ז בכסלו תשע"ח 38:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13426 אין תפיסה בעצמות ה' | כוזרי [41] מאמר שני סוף פס' ב' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ח 54:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13422 הושעת משה והרצון של יתרו להתחבר אל משה | גבורות [77] פרק כ' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ח 45:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13430 הרדיפה אחרי הדברים שנותנים חיות כביטוי לפחד מהמות | אורות התשובה [110] אורות הקודש ב' עמ' שפא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ח 43:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13399 דיבורים של אמת - המפגש בין יעקב לעשו | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ח 1:06:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13406 ציפורה כציפור | גבורות [76] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ח בכסלו תשע"ח 39:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13375 על האמת והשקר בחיינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בכסלו תשע"ח 1:02:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13360 כשערך החיים גבוה הפחד מהמוות קטן | אורות התשובה [109] פרק יא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד א בכסלו תשע"ח 40:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13361 משה - צורה נבדלת לישראל | גבורות ה' [75] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד א בכסלו תשע"ח 37:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13352 שלושה חלקים בכיבוד הורים - נפשי, מחשבתי ומעשי | הבית [5] הבית - הרב אוהד [תשע"ח] א בכסלו תשע"ח 38:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13357 שמו של דבר - הוא איפיון הגילוי האלוקי שבו | כוזרי [40] מאמר שני כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד א בכסלו תשע"ח 55:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13335 איך אוכלים בקדושה? | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ח 1:01:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13326 Happy ending - איך קוראים נכון את החיים? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ח 9:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13351 פתיחה למאמר שני והתעמקות בנושא הגיור הפרטני | כוזרי [39] תחילת מאמר שני כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ח 39:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13317 האם ההורים שווים לקב'"ה או שהם הגילוי של ההשפעה האלוקית ? | הבית [4] הבית - הרב אוהד [תשע"ח] כ"א בחשוון תשע"ח 24:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13319 התשובה כנצחון המוות בעולם | אורות התשובה [108] פרק יא' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א בחשוון תשע"ח 42:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13318 טעות ההמון בגדולת משה | גבורות ה' [74] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד כ"א בחשוון תשע"ח 44:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13316 איך קוראים את החיים מהסוף להתחלה? | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ח 1:03:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13289 ההתרחשות הנפשית בבית והשפעתה עלינו | הבית [3] הבית - הרב אוהד [תשע"ח] ט"ז בחשוון תשע"ח 32:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13288 השתוקקות הבאר למעלה, נישואי משה וציפורה | גבורות ה' [73] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ח 35:05
הרב אוהד תירוש 12 13296 חיים של אמונה לעומת דיבורים של אמונה | כוזרי [38] מאמר ראשון פס' קי' - קטו' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ח 1:00:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13297 חיים של אמונה לעומת דיבורים של אמונה | כוזרי [38] מאמר ראשון פס' קי' - קטו' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ח 1:00:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13337 הפחד מהמוות | אורות התשובה [107] פרק יא' פס ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ח 26:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13336 התשובה המתקשרת לרוח הקודש | אורות התשובה [106] פרק יא' פס ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ח 18:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13265 מהות ותפקיד ברית המילה ומשמעותה בחיינו | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ב בחשוון תשע"ח 58:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13251 אצל ההורים שלי האלה בדווקא מתחילה השליחות שלי! | הבית [2] הבית - הרב אוהד [תשע"ח] ט בחשוון תשע"ח 33:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13249 גילוי הסוד - סיבת השיעבוד | גבורות ה' [72] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ח 40:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13250 העולם הבא הבא לידי ביטוי בחיי העולם הזה | כוזרי [37] מאמר ראשון פס' קט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט בחשוון תשע"ח 59:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13193 שבעה הברכות של אברהם מול שבעת האושפזין | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בחשוון תשע"ח 1:13:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13246 מאין באתי ולאן אני הולך? | הבית [1] הבית - הרב אוהד [תשע"ח] ב בחשוון תשע"ח 29:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13217 ערכו של הסוד בחיי האדם והתגלותו בחומר | גבורות ה' [71] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ח 37:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13186 שלוש קומות בהבנת הטוב והרע | אורות התשובה [105] פרק יא' פס א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ח 27:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13216 השמחה ביום כיפור - הטהרי במי הדעת | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ח 1:04:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13184 הבינה והחכמה בתשובה | אורות התשובה [104] פרק יא' פס א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 42:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13170 התנגדותם של דתן ואבירם למשה ואהרון | גבורות ה' [70] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 38:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13245 קיום המצוות במעמד הר סיני וההבדל בין העולם הבא של ישראל לאומות העולם | כוזרי [36] מאמר ראשון פס' ק' - קה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 49:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13215 "האובדים מארץ אשור והנדחים מארץ מצרים" - שליליות המרדף החומרי והבטלה | עניני תשובה [4] ענייני תשובה - הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ז 31:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13244 הקורבנות כתיאור רצון ה' בהגשמתו למציאות | כוזרי [35] מאמר ראשון פס' צט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ז 40:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13147 בשמיעת קול השופר אנו מכוונים אל שורשינו | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ז 40:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13185 ההבנה, החכמה והופעת אור הכתר הכללי כמדרגות לתשובה | אורות התשובה [103] פרק יא' פס א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ז 47:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13154 'וירא בסבלותם' | גבורות ה' [69] פרק יח' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ז 32:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13148 קול השופר המעורר את זעקת התפילה מתוך הלב | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ב באלול תשע"ז 50:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13214 מימוש תהליך התשובה והמשך ההתנדבות למרות הקשיים | ענייני תשובה [3] ענייני תשובה - הרב אוהד כ באלול תשע"ז 45:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13142 נקודת האמונה [מלך כוזר מחליט להתגייר] | כוזרי [34] מאמר ראשון פס' צז' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ באלול תשע"ז 57:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13143 הפלת המסך על ידי התשובה | אורות התשובה [102] פרק י' פס י'- יא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט באלול תשע"ז 47:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13123 משה רבינו - משוי מן המים | גבורות ה' [68] פרק יח' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט באלול תשע"ז 38:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13104 עקרונות בתהליך התשובה של הפרט | עניני תשובה [2] ענייני תשובה - הרב אוהד י"ג באלול תשע"ז 41:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13089 החרטה מיצרת תכונות חיים חדשות | אורות התשובה [101] פרק י' פס ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 38:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13087 הכרח הקליפה לגידול הפרי | גבורות ה' [67] פרק יח' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 32:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13095 חלק מתהליך התשובה הוא לעשות תחקיר טוב | פרשת כי תצא - חלק ב' פרשת שבוע - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 31:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13114 מה עומד מאחורי חטא העגל? | כוזרי [33] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 50:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13084 המלחמה ביצר הרע - חזרה אל שורש היצר הטוב | פרשת כי תצא - חלק א' פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח באלול תשע"ז 1:03:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13068 זריזות ומקוריות בעבודת ה' | עניני תשובה [1] ענייני תשובה - הרב אוהד ו באלול תשע"ז 38:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13067 חטא העגל - האמונה לא מתחילה מאתנו ולא עוזבת אף אם חטאנו | כוזרי [32] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ה באלול תשע"ז 1:03:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13060 מעלתו של משה | גבורות ה' [66] פרק יח' גבורות ה' - הרב אוהד ה באלול תשע"ז 44:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13059 גישה אל עולם הקבלה רק מתוך תשובה גמורה | אורות התשובה [100] פרק י' פס ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ב באלול תשע"ז 25:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13048 מטרת המשפט - יצירת חברה החיה ערכים | פרשת שופטים פרשת שבוע - הרב אוהד א באלול תשע"ז 1:05:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13062 היחס לעולם ההלכה | כוזרי [31] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ז באב תשע"ז 57:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13016 ייעודו של משה | גבורות ה' [65] פרק יז' גבורות ה' - הרב אוהד ז באב תשע"ז 45:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13011 שינוי התפיסה לפני הקריסה | ערב לימוד לט' באב חגים - הרב אוהד ז באב תשע"ז 42:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13066 המפתח לתפילה - מס' הארות על מעמד התפילה | כללי כללי - הרב אוהד ד באב תשע"ז 35:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13009 תוכחה מתוך מעמד נפש של כאב | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד באב תשע"ז 1:04:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13061 השכל הוא לא הכל | כוזרי [30] מאמר ראשון פס' פט' - צד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ז 59:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12980 ותרא אותו כי טוב הוא - חמש מעלות במשה רבינו | גבורות ה' [64] פרק יז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ז 38:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12979 זיכוך הדעת והרצון בכדי להגיע לסתרי תורה | אורות התשובה [98] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בתמוז תשע"ז 41:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12963 הצער שבפער [הרוע והצער שבעולם] | גבורות ה' [63] פרק טז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ז 34:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12964 התפקיד של החוויה בבירור האמונה | כוזרי [29] מאמר ראשון פס' פט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ז 43:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12947 הרצון, השכל ומה שבניהם | אורות התשובה [97] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 14:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12946 התגלות החטאים כשעולים לרזולוציות גבוהות | אורות התשובה [96] פרק י' פס' ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 30:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12943 כפרת פנחס - היכולת לעורר תושבה בלבבות | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בתמוז תשע"ז 1:01:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12939 נשמת משה מששת ימי בראשית | גבורות ה' [62] פרק טז' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשע"ז 42:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12938 ההתקדמות בעולם התשובה מגלה את החסרונות | אורות התשובה [95] פרק י' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב בתמוז תשע"ז 40:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12913 גבורות ה' [61] גבורות ה' - הרב אוהד ח בתמוז תשע"ז 43:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12912 דיבר כהופעת האמונה | כוזרי [28] מאמר ראשון פס' פח' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ח בתמוז תשע"ז 53:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12909 העברות מטמטמות את הלב | אורות התשובה [94] פרק י' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ה בתמוז תשע"ז 33:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12898 עונג שבת בקדושה - חקיקת הכרת הבורא בלב האדם | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ז 58:35
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה