התנגדותם של דתן ואבירם למשה ואהרון | גבורות ה' [70] פרק יט'

הרב אוהד תירוש

ד בתשרי תשע"ח

התנגדותם של דתן ואבירם למשה ואהרון | גבורות ה' [70] פרק יט'

הרב אוהד תירוש

ד בתשרי תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13170 התנגדותם של דתן ואבירם למשה ואהרון | גבורות ה' [70] פרק יט' גבורות ה' - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ח 38:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13147 בשמיעת קול השופר אנו מכוונים אל שורשינו | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ז 40:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13154 'וירא בסבלותם' | גבורות ה' [69] פרק יח' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ז 32:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13148 קול השופר המעורר את זעקת התפילה מתוך הלב | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ב באלול תשע"ז 50:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13142 נקודת האמונה [מלך כוזר מחליט להתגייר] | כוזרי [33] מאמר ראשון פס' צז' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ באלול תשע"ז 57:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13143 הפלת המסך על ידי התשובה | אורות התשובה [102] פרק י' פס י'- יא' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט באלול תשע"ז 47:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13123 משה רבינו - משוי מן המים | גבורות ה' [68] פרק יח' גבורות ה' - הרב אוהד י"ט באלול תשע"ז 38:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13104 עקרונות בתהליך התשובה של הפרט | עניני תשובה [2] ענייני תשובה - הרב אוהד י"ג באלול תשע"ז 41:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13089 החרטה מיצרת תכונות חיים חדשות | אורות התשובה [101] פרק י' פס ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 38:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13087 הכרח הקליפה לגידול הפרי | גבורות ה' [67] פרק יח' גבורות ה' - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 32:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13095 חלק מתהליך התשובה הוא לעשות תחקיר טוב | פרשת כי תצא - חלק ב' פרשת שבוע - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 31:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13114 מה עומד מאחורי חטא העגל? | כוזרי [33] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 50:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13084 המלחמה ביצר הרע - חזרה אל שורש היצר הטוב | פרשת כי תצא - חלק א' פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח באלול תשע"ז 1:03:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13068 זריזות ומקוריות בעבודת ה' | עניני תשובה [1] ענייני תשובה - הרב אוהד ו באלול תשע"ז 38:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13067 חטא העגל - האמונה לא מתחילה מאתנו ולא עוזבת אף אם חטאנו | כוזרי [32] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ה באלול תשע"ז 1:03:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13060 מעלתו של משה | גבורות ה' [66] פרק יח' גבורות ה' - הרב אוהד ה באלול תשע"ז 44:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13059 גישה אל עולם הקבלה רק מתוך תשובה גמורה | אורות התשובה [100] פרק י' פס ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ב באלול תשע"ז 25:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13048 מטרת המשפט - יצירת חברה החיה ערכים | פרשת שופטים פרשת שבוע - הרב אוהד א באלול תשע"ז 1:05:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13062 היחס לעולם ההלכה | כוזרי [31] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ז באב תשע"ז 57:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13016 ייעודו של משה | גבורות ה' [65] פרק יז' גבורות ה' - הרב אוהד ז באב תשע"ז 45:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13011 שינוי התפיסה לפני הקריסה | ערב לימוד לט' באב חגים - הרב אוהד ז באב תשע"ז 42:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13066 המפתח לתפילה - מס' הארות על מעמד התפילה | כללי כללי - הרב אוהד ד באב תשע"ז 35:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13009 תוכחה מתוך מעמד נפש של כאב | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד באב תשע"ז 1:04:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13061 השכל הוא לא הכל | כוזרי [30] מאמר ראשון פס' פט' - צד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ז 59:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12980 ותרא אותו כי טוב הוא - חמש מעלות במשה רבינו | גבורות ה' [64] פרק יז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ז 38:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12979 זיכוך הדעת והרצון בכדי להגיע לסתרי תורה | אורות התשובה [98] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בתמוז תשע"ז 41:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12963 הצער שבפער [הרוע והצער שבעולם] | גבורות ה' [63] פרק טז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ז 34:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12964 התפקיד של החוויה בבירור האמונה | כוזרי [29] מאמר ראשון פס' פט' כוזרי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ז 43:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12947 הרצון, השכל ומה שבניהם | אורות התשובה [97] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 14:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12946 התגלות החטאים כשעולים לרזולוציות גבוהות | אורות התשובה [96] פרק י' פס' ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 30:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12943 כפרת פנחס - היכולת לעורר תושבה בלבבות | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בתמוז תשע"ז 1:01:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12939 נשמת משה מששת ימי בראשית | גבורות ה' [62] פרק טז' גבורות ה' - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשע"ז 42:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12938 ההתקדמות בעולם התשובה מגלה את החסרונות | אורות התשובה [95] פרק י' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ב בתמוז תשע"ז 40:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12913 גבורות ה' [61] גבורות ה' - הרב אוהד ח בתמוז תשע"ז 43:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12912 דיבר כהופעת האמונה | כוזרי [28] מאמר ראשון פס' פח' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ח בתמוז תשע"ז 53:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12909 העברות מטמטמות את הלב | אורות התשובה [94] פרק י' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ה בתמוז תשע"ז 33:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12898 עונג שבת בקדושה - חקיקת הכרת הבורא בלב האדם | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ז 58:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12883 גבורות ה' [60] גבורות ה' - הרב אוהד א בתמוז תשע"ז 45:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12884 מהות הדיבור בהתגלות האלוקית | כוזרי [27] מאמר ראשון כוזרי - הרב אוהד א בתמוז תשע"ז 58:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12877 אורות התשובה [93] פרק י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשע"ז 37:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12861 השוויון אל מול הבורא | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ז 50:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12853 המודל האמוני של יציאת מצרים מצד ה', ה'מן' - פלא שמתבטא בסדר | כוזרי [26] מאמר ראשון פס' פב' - פה' כוזרי - הרב אוהד כ"ה בסיוון תשע"ז 47:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12851 הפגיעה בבנים - פגיעה בהמשכיות | גבורות ה' [59] פרק טו' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב בסיוון תשע"ז 42:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12839 העבירות אוטמות לנו את הדעת מלתפוס את הפרטים של החיים | אורות התשובה [92] פרק י' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א בסיוון תשע"ז 40:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12824 חטא המרגלים - יתר רציונאליות, רחמנא ליבא בעי | פרשת שלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בסיוון תשע"ז 1:06:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12831 פתח את הלב | כללי כללי - הרב אוהד כ בסיוון תשע"ז 5:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12801 מה נותנת לנו מנוחת השבת? | כללי כללי - הרב אוהד י"ז בסיוון תשע"ז 3:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12795 הקודש הוא באמת מה שמוביל את החיים! | אורות התשובה [91] פרק י' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ד בסיוון תשע"ז 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12783 השבת מזינה את ששת ימי המעשה המכינים את שבת הבאה | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בסיוון תשע"ז 1:05:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12762 המרירות שבעבודה | גבורות ה' [58] פרק טו' גבורות ה' - הרב אוהד י בסיוון תשע"ז 44:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12771 כוזרי [25] כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י בסיוון תשע"ז 59:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12754 הבינה והדעת כמקור החיות לתשובה | אורות התשובה [90] פרק י' פס' ג' - ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ז בסיוון תשע"ז 37:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12748 עבודת פרך - מחיקת האישיות | גבורות ה' [57] גבורות ה' - הרב אוהד ג בסיוון תשע"ז 41:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12695 איך מחנכים לקיום מצוות? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ז באייר תשע"ז 5:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12697 חוסר זהות עצמית מוביל לקריסה פנימית או להבלעות בתרבות הסובבת | גבורות ה' [56] פרק יד' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ז 47:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12698 שלוש הגדרות למאמין | כוזרי [24] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ז 57:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12696 אורות התשובה [88] פרק י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ב באייר תשע"ז 37:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12686 כח השבת | פרשת בהר - בחוקותי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א באייר תשע"ז 1:05:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12668 מבט אמוני דרך התבוננות הטבע | ספר הכוזרי [23] מאמר ראשון פס' עח' - עט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ח באייר תשע"ז 44:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12669 ספר גבורות ה' [55] פרק יד' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז באייר תשע"ז 43:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12653 בירור המושג ''מקרה'' מתוך 'מקראי קדש'' | פרשת אמור פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד באייר תשע"ז 1:01:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12634 למה לומדים תורה? | גבורות ה' [54] פרק יד' גבורות ה' - הרב אוהד י"א באייר תשע"ז 44:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12635 מקומו של הטבע כמפעיל ולא כמקור | כוזרי [22] מאמר ראשון פס' סט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"א באייר תשע"ז 1:02:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12687 על מקצוע ומשמעות בחיים מתוך גבורות ה' | כללי כללי - הרב אוהד י"א באייר תשע"ז 9:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12631 איך אתה יודע שחזרת בתשובה ? | אורות התשובה [87] פרק י' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ח באייר תשע"ז 44:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12643 אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך יכול להיות?! | כללי כללי - הרב אוהד ח באייר תשע"ז 9:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12612 "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" - התגלות אור אלוקים בלב | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז באייר תשע"ז 1:04:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12606 הרגשת האמונה זוקקת בירור, סבלנות וחיפוש | כוזרי [21] מאמר ראשון פס' סט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ד באייר תשע"ז 1:00:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12605 מלך חדש על מצרים, והעיקרון המאחד את ישראל | גבורות ה' [53] פרק יד' גבורות ה' - הרב אוהד ד באייר תשע"ז 45:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12587 להיות תלמיד חכם - גדילה בעולם התורה והתמודדות עם קשיים | שיחת פתיחת זמן קיץ כללי - הרב אוהד א באייר תשע"ז 21:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12595 תשובה שלמה המגיעה מעומק של תורה | אורות התשובה [86] פרק י' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד א באייר תשע"ז 45:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12586 חזרת המצורע אל המחנה - שיבת האדם אל עצמו | פרשת תזריע מצורע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ל בניסן תשע"ז 1:06:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12575 ''אשר קדשנו במצוותיו על אכילת...'' | ערב לימוד לפסח חגים - הרב אוהד ג בניסן תשע"ז 53:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12568 ''ירך יעקב שבעים נפש'' - התחלת האומה הישראלית | גבורות ה' [52] פרק יג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ז 46:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12569 כוזרי [20] מאמר ראשון פס' סא' - סד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ז 46:20
הרב אוהד תירוש 12 12566 פעולות הרע יחד עם הטוב בתהליך התשובה | אורות התשובה [85] פרק ט' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ז 41:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12567 פעולות הרע יחד עם הטוב בתהליך התשובה | אורות התשובה [85] פרק ט' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ז 41:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12538 האמת והשלום- מכלול, הלכה ומעשה | פרשת ויקהל - פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ז 1:01:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12528 עוצמת פוטנציאל ההולדה המתנגד לשיעבוד | גבורות ה' [51] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב באדר תשע"ז 29:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12521 השוואה בין היהודים אל המזרח הרחוק ואל הפילוסופיה | כוזרי [19] מאמר ראשון פס' סב' - סב' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"א באדר תשע"ז 58:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה