להיות תלמיד חכם - גדילה בעולם התורה והתמודדות עם קשיים | שיחת פתיחת זמן קיץ

הרב אוהד תירוש

א באייר תשע"ז

להיות תלמיד חכם - גדילה בעולם התורה והתמודדות עם קשיים | שיחת פתיחת זמן קיץ

הרב אוהד תירוש

א באייר תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב אוהד תירוש
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12587 להיות תלמיד חכם - גדילה בעולם התורה והתמודדות עם קשיים | שיחת פתיחת זמן קיץ כללי - הרב אוהד א באייר תשע"ז 21:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12586 חזרת המצורע אל המחנה - שיבת האדם אל עצמו | פרשת תזריע מצורע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ל בניסן תשע"ז 1:06:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12575 ''אשר קדשנו במצוותיו על אכילת...'' | ערב לימוד לפסח חגים - הרב אוהד ג בניסן תשע"ז 53:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12568 ''ירך יעקב שבעים נפש'' - התחלת האומה הישראלית | גבורות ה' [52] פרק יג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ז 46:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12569 כוזרי [20] מאמר ראשון פס' סא' - סד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ז 46:20
הרב אוהד תירוש 12 12566 פעולות הרע יחד עם הטוב בתהליך התשובה | אורות התשובה [85] פרק ט' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ז 41:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12567 פעולות הרע יחד עם הטוב בתהליך התשובה | אורות התשובה [85] פרק ט' פס' י' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ז 41:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12538 האמת והשלום- מכלול, הלכה ומעשה | פרשת ויקהל - פקודי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ז 1:01:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12528 עוצמת פוטנציאל ההולדה המתנגד לשיעבוד | גבורות ה' [51] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ב באדר תשע"ז 29:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12521 השוואה בין היהודים אל המזרח הרחוק ואל הפילוסופיה | כוזרי [19] מאמר ראשון פס' סב' - סב' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"א באדר תשע"ז 58:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12502 הנפילה מתבקשת מהמפגש עם הגודל | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ז 1:14:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12527 כדי לדעת מה זה טוב, צריך לרצות בו | אורות התשובה [84] פרק ט' פס' ט' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ז באדר תשע"ז 46:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12475 ארבע מצות פורים כנגד שם הויה | ערב לימוד לפורים תשע"ז חגים - הרב אוהד י"א באדר תשע"ז 53:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12443 כלל ופרט או פרט וכלל על פי המספרים שש ושישים | גבורות ה' [49] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד ז באדר תשע"ז 37:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12444 מניין העולם על פי היהדות - רצף שעובר דרך אנשים | כוזרי [18] מאמר ראשון פס' מח' - סא' כוזרי - הרב אוהד ז באדר תשע"ז 1:06:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12428 הדעה הרצון והתשובה, ותשובה נמוכה ותשובה עליונה | אורות התשובה [83] פרק ט' פס' ו' - ז' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ד באדר תשע"ז 39:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12418 תרומה ותלמוד תורה כתנועת נפש המאירה את הופעת ה' בלבנו | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג באדר תשע"ז 1:04:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12396 סיכום עניין הדצח''מ ותחילת ספירת מניין העולם מאדם הראשון | כוזרי [17] מאמר ראשון פס' מג' - מז' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ל בשבט תשע"ז 1:03:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12381 החיבור בין השכל לרצון | אורות התשובה [82] פרק ט' פס' ו' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ז בשבט תשע"ז 36:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12346 האדם צריך לייצר לעצמו חסרונות בריאים כדי להתקדם | גבורות ה' [48] פרק יב' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ג בשבט תשע"ז 38:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12356 הזדהות עם האני הפנימי - פערים בין פנים לחוץ | הורים וילדים [14] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ז 42:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12370 מדרגות הבריאה [דצח''מ] - כקטגוריות במציאות | כוזרי [16] מאמר ראשון פס' מא' - מד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ז 1:04:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12330 זדונות נהפכות לשגגות | אורות התשובה [81] פרק ט' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 39:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12328 עשה עצמך כמדבר והפקר עצמך! הדרך לקנות חכמה ותורה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 53:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12380 גבורות ה' [47] פרק יא' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ז 45:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12296 ה''אני'' הפנימי - מהו התוכן הפנימי של החיים | הורים וילדים [13] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ז 46:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12288 מדרגות הבריאה - ישראל והגויים | כוזרי [15] מאמר ראשון פס' מא' - מד' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ז 1:03:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12289 השבירה שבתהליך התשובה | אורות התשובה [80] פרק ט' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 43:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12279 עולם החוויות היהודי - שלוש חוויות באור ה' יתברך | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 45:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12276 תיקון האכילה - שלב מהותי בדרך לתיקון השלם | טו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 54:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12327 תיקון האכילה - שלב מהותי בדרך לתיקון השלם | טו' בשבט שיעורים נבחרים מתוך סדרות י"ג בשבט תשע"ז 54:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12274 צעקת פרעה וצעקת משה- מה בניהן? | פרשת בשלח [סוף השיעור חסר] פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ב בשבט תשע"ז 59:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12257 קשר של שותפות במשפחה בזוגיות ובצבא |הורים וילדים [12] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד י בשבט תשע"ז 40:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12258 מדרג האיכויות בבריאה - דצח''מ | כוזרי [14] מאמר ראשון פס' כח' - מ' כוזרי - הרב אוהד ט בשבט תשע"ז 1:00:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12259 שליטת הקודש על החומר | גבורות ה' [46] פרק יא' גבורות ה' - הרב אוהד ט בשבט תשע"ז 45:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12242 מעלתו של עם ישראל | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בשבט תשע"ז 1:05:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12224 שותפות מתוך שיתוף | הורים וילדים [11] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד ג בשבט תשע"ז 39:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12218 כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ | גבורות ה' [45] פרק י' גבורות ה' - הרב אוהד ב בשבט תשע"ז 43:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12219 כוזרי [13] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ב בשבט תשע"ז 59:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12216 כח הרצון הנולד מהצרות | אורות התשובה [79] פרק ט' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ח בטבת תשע"ז 37:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12194 הכרת הבורא בדרך טבעית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז בטבת תשע"ז 51:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12173 המס' 4 - ההתנגדות המהותית לאברהם | גבורות ה' [44] פרק ט' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ז 44:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12172 העיקר באלוקים הוא, למי הוא מתגלה | כוזרי [12] מאמר ראשון סע' כה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ז 55:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12205 בניית קשר - בלי ביקורת | הורים וילדים [10] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ז 38:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12122 יסוד הגלות המתבטא בהיות אברהם יסוד ישראל | גבורות ה' [43] פרק ט' גבורות ה' - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ז 49:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12123 כוזרי [11] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ז 1:01:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12138 התמודדות עם מעבר | כללי כללי - הרב אוהד ט"ז בטבת תשע"ז 6:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12113 הסתכלות על הפגמים בעין אחרת ורחבה | אורות התשובה [78] פרק ט' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ד בטבת תשע"ז 45:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12105 הצער בתהליך כמבוא אל השלמות | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ז 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12165 הצער בתהליך כמבוא אל השלמות | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ז 54:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12095 להתקדם לשיתוף רגשות | הורים וילדים [9] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד י"א בטבת תשע"ז 41:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12083 כוזרי [10] מאמר ראשון כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י בטבת תשע"ז 59:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12086 הרצון יוצר עין טובה | אורות התשובה [77] פרק ט' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ו בטבת תשע"ז 41:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12064 בגדי השבת - היכולת להיפגש עם התוכן הפנימי | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בטבת תשע"ז 1:07:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12094 תרגול מעשי של הדיבור עם ההורים | הורים וילדים [8] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד ד בטבת תשע"ז 34:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12041 האמונה מתבטאת בחוזק האישיות וכשיש חיסרון באמונה האישיות חלשה יותר | גבורות ה' [42] פרק ט גבורות ה' - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשע"ז 39:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12022 בית הלל ובית שמאי - הקדמת מידת הרחמים למידת הדין | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ז 52:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12029 הרצון העמוק של החיים - רצון המחובר לה' | אורות התשובה [76] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ז 41:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12016 התסכול כמנוף להבנת דברי התורה | חנוכה - כללי חגים - הרב אוהד כ"א בכסלו תשע"ז 1:09:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12082 אם לא תתחיל עכשיו לדבר, מתי תתחיל? | הורים וילדים [7] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ז 46:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12001 הפילוסוף הנוצרי והמוסלמי בנפש של כל אחד מאתנו | כוזרי [9] מאמר ראשון סע' ט' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ז 1:07:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11992 הרצון כמנוע המציאות | אורות התשובה [75] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ז 43:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11978 המקום - קדושה, מרחב, אדם | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"ז 1:07:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11950 תפקידו של הדיבור ביצירת קשרים חברתיים | הורים וילדים [6] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד י"ב בכסלו תשע"ז 46:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11951 האם אלוקים מדבר עם האדם? | כוזרי [8] מאמר ראשון סע' ו' - ח' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ז 55:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11949 לחיות את הקב''ה דרכך | גבורות ה' [41] פרק ט' גבורות ה' - הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ז 45:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11948 מקור הרצון הטוב | אורות התשובה [74] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ח בכסלו תשע"ז 48:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11947 רוצה להשפיע! | כללי כללי - הרב אוהד ח בכסלו תשע"ז 6:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11922 התפילה כעמידה, כשיחה וכתנועה מתוך החושך | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בכסלו תשע"ז 1:11:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11913 יכולת ההקשבה - השלמה פנימית | הורים וילדים [5] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד ה בכסלו תשע"ז 43:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11886 אמונת האיסלם | כוזרי [7] מאמר ראשון סע' ה' - ו' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד ד בכסלו תשע"ז 1:08:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11885 חירות אמיתית | גבורות ה' [40] פרק ט' גבורות ה' - הרב אוהד ד בכסלו תשע"ז 45:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11884 שבירת שיאים וחשיפת המוגבלות | כללי כללי - הרב אוהד ב בכסלו תשע"ז 4:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11881 הפגישה עם טעם סעודת השבת דרך מטעמי יצחק | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ז 1:04:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11847 אז מה תכל'ס.. איפה המציאות נמצאת? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ז 6:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11853 הבדלה בין הפנים לחוץ וההפך | הורים וילדים [4] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ז 42:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11852 החיסרון נצרך כדי להופיע אור גדול יותר | גבורות ה' [39] פרק ט' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ז 44:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11846 עולם האפליקציות VS עולם הרוח | כללי כללי - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ז 6:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11854 שורש המאבק בין היהדות לנצרות | כוזרי [6] מאמר ראשון סע' ד' - ה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ז 1:02:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11849 הטוב הוא שורש הרצון הפנימי | אורות התשובה [73] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ז 43:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש