רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | פרק ב' | הרב אלי סדן

הרב אלי סדן

כ"ג באייר תש"פ

רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | פרק ב' | הרב אלי סדן

הרב אלי סדן

כ"ג באייר תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אלי סדן
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15902 רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | הקדמה + פרק א' | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי כ"ג באייר תש"פ 23:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15903 רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | פרק ב' | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי כ"ג באייר תש"פ 37:25
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15904 רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | פרק ג' | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי כ"ג באייר תש"פ 11:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15905 רב המחבר על המפריד - הציונות הדתית תעודת זהות | פרק ד' | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי כ"ג באייר תש"פ 27:05
אמונה הרב אלי סדן 14 15858 מהי האמונה הנצרכת לדורנו? | כך היא גאולתן של ישראל, שיעור ראשון כללי - הרב אלי כ"ו בניסן תש"פ 58:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15843 קריעת ים סוף בימים ההם בזמן הזה | שביעי של פסח חגים - הרב אלי י"ט בניסן תש"פ 59:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15842 "והיא שעמדה לאבותינו", הגדה של פסח - חלק שלישי | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"ח בניסן תש"פ 1:00:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15839 שיר השירים - שיר האהבה שבו המשל והנמשל למדים זה מזה | שבת חוה"מ פסח חגים - הרב אלי ט"ו בניסן תש"פ 17:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15835 הגדה של פסח - חלק שני | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"ב בניסן תש"פ
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15829 הגדה של פסח - חלק ראשון | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"א בניסן תש"פ 1:10:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15810 דגשים והארות לעורכים ליל הסדר לראשונה | ליל הסדר חגים - הרב אלי ז בניסן תש"פ 1:08:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15797 "משכני אחריך נרוצה" | שיעור לפסח תש"פ [7] חגים - הרב אלי ה בניסן תש"פ 55:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15785 ההכנות ללידה הדרמטית ביותר בתולדות המין האנושי | שיעור לפסח תש"פ [6] חגים - הרב אלי א בניסן תש"פ 52:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15783 גם מכון ויצמן נושא עיניו לשמים [תגובה לראיון ראש הממשלה עם דנה ויס] | כללי כללי - הרב אלי כ"ט באדר תש"פ 45:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15782 השתתפות בצרת הציבור בעומק הלב באמת! | שיעור שהועבר בתקופת נגיף הקורונה כללי - הרב אלי כ"ט באדר תש"פ 36:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15779 פסח, מצה ומרור - על שום מה? | שיעור לפסח תש"פ [5] חגים - הרב אלי כ"ח באדר תש"פ 51:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15771 מה נשתנה הלילה הזה | שיעור לפסח תש"פ [4] חגים - הרב אלי כ"ז באדר תש"פ 50:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15767 למה נצרך עם ישראל להיולד במצרים ולצאת ממנה? | שיעור לפסח תש"פ [3] חגים - הרב אלי כ"ו באדר תש"פ 48:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15760 למה הקב"ה הכניס אותנו למצרים - חלק ב' | שיעור לפסח תש"פ [2] חגים - הרב אלי כ"ב באדר תש"פ 59:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15747 למה הקב"ה הכניס אותנו למצרים - חלק א' | שיעור לפסח תש"פ [1] חגים - הרב אלי כ"א באדר תש"פ 56:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15739 מחשבות על הקורונה | כללי כללי - הרב אלי כ באדר תש"פ 1:02:30
הרב אלי סדן 14 15707 לא להפוך את הסדר! צריך להתחיל מלמטה | היחס למדינת ישראל [3] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תש"פ 40:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15708 לא להפוך את הסדר! צריך להתחיל מלמטה | היחס למדינת ישראל [3] כללי - הרב אלי כ"ט בשבט תש"פ 40:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15691 אסור לאבד את החשבון הכללי | היחס למדינת ישראל [2] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 1:00:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15690 התגלות הקב''ה באדם | מפגשים עם אלוקים [12] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 1:17:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15689 התגלות הקב''ה בתורה | מפגשים עם אלוקים [11] כללי - הרב אלי כ"ב בשבט תש"פ 38:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15671 החכמה שבתורה - המפגש עם חכמת הקודש | מפגשים עם אלוקים [10] כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תש"פ 32:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15670 יסודות המוסר העולמיים נמצאים בתנ"ך | מפגשים עם אלוקים [9] כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תש"פ 44:05
אמונה הרב אלי סדן 14 15663 הכרת האמת מצד עצמה ולא על ידי שלילת הרע | מפגשים עם אלוקים [8] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 41:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15662 התגלות הקב"ה בהיסטוריה - שום דבר לא במקרה | מפגשים עם אלוקים [7] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 49:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15661 משמעות ופעולת האמונה במדינה | היחס למדינת ישראל [1] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 50:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15652 סוד הקיום, סוד ההשפעה וסוד הכישרון של האומה הישראלית | מפגשים עם אלוקים [6] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 1:04:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15650 איך לחנך את עצמך על פי האמונה? | מפגשים עם אלוקים [4] כללי - הרב אלי ח בשבט תש"פ 40:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15651 חזרה מקוצרת על השיעורים הקודמים | מפגשים עם אלוקים [5] כללי - הרב אלי ח בשבט תש"פ 39:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15603 יציאת מצרים - הבסיס לאמונה היהודית - שו"ת | מפגשים עם אלוקים [3] כללי - הרב אלי כ"ד בטבת תש"פ 56:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15602 יציאת מצרים - הבסיס לאמונה היהודית | מפגשים עם אלוקים [2] כללי - הרב אלי כ"ד בטבת תש"פ 39:35
אמונה הרב אלי סדן 14 15601 מה גורם לי להאמין בה' ובתורתו? | מפגשים עם אלוקים [1] כללי - הרב אלי כ"ג בטבת תש"פ 1:32:00
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15570 היחס אל מדינת ישראל בזמננו | פודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' כ"ב בטבת תש"פ 43:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15587 אמונה היא התכונה של הנשמה | מה זה אמונה? [2] כללי - הרב אלי י"ח בטבת תש"פ 41:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15588 אמונה היא התכונה של הנשמה | מה זה אמונה? [3] כללי - הרב אלי י"ח בטבת תש"פ 52:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15586 האם אפשר להאמין בצורה ודאית? | מה זה אמונה? [1] כללי - הרב אלי י"ז בטבת תש"פ 1:19:45
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15560 מה זרעו בחיים אף הוא בחיים | פרשת ויחי פרשת שבוע - הרב אלי י"ג בטבת תש"פ 15:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15538 איך נכון להסתכל על הדור הנוכחי - חלק ראשון | כללי כללי - הרב אלי י בטבת תש"פ 1:04:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15539 איך נכון להסתכל על הדור הנוכחי - חלק שני | כללי כללי - הרב אלי י בטבת תש"פ 46:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15526 השפעת התורה על הנפש | בירור מהותה של תורה [5] כללי - הרב אלי ט בטבת תש"פ 1:34:20
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15559 השתנות המבט אחרי התשובה הגמורה | פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אלי ו בטבת תש"פ 15:30
אמונה הרב אלי סדן 14 15491 ארעיות המוסר האנושי ונצחיות המוסר האלוקי | בירור מהותה של תורה [4] כללי - הרב אלי ג בטבת תש"פ 1:14:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15492 האם נס פך השמן היה מיותר? | חנוכה חגים - הרב אלי י"ח בכסלו תש"פ 1:40:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15479 הבחנה בין החכמה האנושית לחכמת הקודש | בירור מהותה של תורה [3] כללי - הרב אלי י"ח בכסלו תש"פ 1:45:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15478 הטעויות הנובעות מההשוואה השגויה בין תורת ישראל לשאר הדתות | כללי כללי - הרב אלי י"ח בכסלו תש"פ 1:20:15
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15458 גבולות המלחמה | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אלי ט"ו בכסלו תש"פ 13:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15460 רוח האומה הישראלית | כללי כללי - הרב אלי י"ד בכסלו תש"פ 1:00:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15454 התורה היא סדר העולם | בירור מהותה של תורה [2] כללי - הרב אלי י"ג בכסלו תש"פ 1:18:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15459 מה פירוש "תורה מן השמיים"? | בירור מהותה של תורה [1] כללי - הרב אלי י"ב בכסלו תש"פ 1:26:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15452 העם היהודי אינו עם דתי | סוגיית הפרדת דת ומדינה [1] כללי - הרב אלי י"א בכסלו תש"פ 1:04:20
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15438 למה יעקב לא עלה בסולם? | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אלי ח בכסלו תש"פ 15:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15440 הבדלים בין הדתות | שיחות על אמונה [5] כללי - הרב אלי ד בכסלו תש"פ 1:20:30
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15437 הגבורה להמשיך דרך אבות | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי א בכסלו תש"פ 11:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15439 הסיבות לכפירה בדורינו | שיחות על אמונה [4] כללי - הרב אלי כ"ח בחשוון תש"פ 1:25:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15384 הקשר בין הכפירה ללימוד אמונה | שיחות על אמונה [3] כללי - הרב אלי י"ד בחשוון תש"פ 1:08:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15383 מטרת הכפירה לעודד לימוד אמונה | כללי כללי - הרב אלי י"ג בחשוון תש"פ 40:45
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15385 תחילת הבירור על ייעודינו ומטרתנו | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אלי י בחשוון תש"פ 14:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15352 בירור החובה ללמוד אמונה | שיחות על אמונה [2] כללי - הרב אלי ז בחשוון תש"פ 1:21:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15339 האם יש חובה ללמוד אמונה? | שיחות על אמונה [1] כללי - הרב אלי ו בחשוון תש"פ 1:02:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15338 מהי לאומנת עתנו? | לאמנות עתנו [1] כללי - הרב אלי ו בחשוון תש"פ 1:01:30
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15347 המשמעות של השכר והעונש | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אלי ג בחשוון תש"פ 14:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15311 סדר קדושת הזמנים בתחילת השנה | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ח בתשרי תש"פ 1:23:40
הרב אלי סדן 14 15307 מי מתפלל האדם או הקב"ה? | עין איה [3] ברכות א' פרק א' פס' סז' כללי - הרב אלי כ"ה באלול תשע"ט 52:25
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 15308 מי מתפלל האדם או הקב"ה? | עין איה [3] ברכות א' פרק א' פס' סז' כללי - הרב אלי כ"ה באלול תשע"ט 52:25
הרב אלי סדן 14 15290 המבט הנצרך לנו לקראת ראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ט 59:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15291 המבט הנצרך לנו לקראת ראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ט 59:35
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 15306 הדרך אל העולם האידאלי | עין איה [2] שבת ב' פרק שישי פס' ע' כללי - הרב אלי י"ח באלול תשע"ט 51:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15273 דמותו האידאלית של המנהיג | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשע"ט 1:19:15
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15205 3 קומות באיסור שפיכות דמים | פרשת מסעי פרשת שבוע - הרב אלי א באב תשע"ט 23:10
אמונה הרב אלי סדן 14 15191 טב מלגאו וביש מלבר - האמונה בנפשות ישראל | התרבות הישראלית [2] כללי - הרב אלי כ"ו בתמוז תשע"ט 1:10:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15204 בירורים מהותיים לקראת הכניסה לארץ | פרשת מטות פרשת שבוע - הרב אלי כ"ג בתמוז תשע"ט 15:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15160 תיקון הגלות ותיקון הגאולה | חשבון הנפש של בין המצרים [1] כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשע"ט 26:55
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15202 עבודת בעל פעור - שיעבוד לטבע | פרשת פנחס פרשת שבוע - הרב אלי ט"ז בתמוז תשע"ט 12:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15145 חיים של אומה כוללים גם חיי חול מלאים ושלמים | תרבות ישראלית [1] כללי - הרב אלי י"ב בתמוז תשע"ט 59:10
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 15200 מי עובד אצל מי? | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אלי ט בתמוז תשע"ט 10:35
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
אנשי אמונה בעולם המעשה