טעמי מצוות - עשיית המצוות מתוך שמחה - חלק ג' | כללי סיכום שנה א' - חלק ה'

הרב אלי סדן

י בתמוז תשע"ז

טעמי מצוות - עשיית המצוות מתוך שמחה - חלק ג' | כללי סיכום שנה א' - חלק ה'

הרב אלי סדן

י בתמוז תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב אלי סדן
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 12917 טעמי מצוות - עשיית המצוות מתוך שמחה - חלק ג' | כללי סיכום שנה א' - חלק ה' כללי - הרב אלי י בתמוז תשע"ז 1:00:55
אמונה הרב אלי סדן 14 12916 טעמי מצוות - המצוות המעשיות הן הבסיס לאמונה - חלק ב' | כללי סיכום שנה א' - חלק ד' כללי - הרב אלי ט בתמוז תשע"ז 57:55
אמונה הרב אלי סדן 14 12882 הזרם הרציונאלי של דרישת טעמי המצוות | כללי כללי - הרב אלי ב בתמוז תשע"ז 1:04:35
אמונה הרב אלי סדן 14 12890 טעמי מצוות - רציונאליות וקבלה - חלק א' |כללי סיכום שנה א' - חלק ג' כללי - הרב אלי ב בתמוז תשע"ז 1:08:35
אמונה הרב אלי סדן 14 12867 שלושה יתרונות שהסגולה הישראלית נותנת לנו | סיכום שנה א' במכינה - חלק ב' כללי - הרב אלי כ"ז בסיוון תשע"ז 1:00:10
אמונה הרב אלי סדן 14 12862 התכונה הישראלית האמיתית | סיכום שנה א' במכינה - חלק א' כללי - הרב אלי כ"ה בסיוון תשע"ז 50:50
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 12830 חטא המרגלים - נוחות על חשבון מחוייבות | פרשת שלח כללי - הרב אלי כ בסיוון תשע"ז 1:12:45
אמונה הרב אלי סדן 14 12817 נעשה ונשמע - האמונה - סגולתם של ישראל | כללי כללי - הרב אלי י"ח בסיוון תשע"ז 55:40
אמונה הרב אלי סדן 14 12766 נעשה ונשמע - הרובד השווה לגדול שבגדולים ולקטן שבקטנים | שבועות כללי - הרב אלי י"א בסיוון תשע"ז 16:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12781 נעשה ונשמע | שבועות חגים - הרב אלי י"א בסיוון תשע"ז 54:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12745 קבלת התורה - פסגת המוסר העולמית | חג שבועות חגים - הרב אלי ד בסיוון תשע"ז 1:42:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12713 להיות ראויים לירושלים | יום ירושלים חגים - הרב אלי כ"ז באייר תשע"ז 1:08:55
אמונה הרב אלי סדן 14 12652 הקדושה הטבעית של בר כוכבא והקדושה העליונה של רבי עקיבא | יסודות מאורות [1] ע''פ אורות התחיה פס' נז', סד' כללי - הרב אלי י"ג באייר תשע"ז 1:10:20
אמונה הרב אלי סדן 14 12651 מי אמר שבכלל צריך מדינה? | האם היהדות רוצה מדינה - חלק א כללי - הרב אלי י"ב באייר תשע"ז 1:03:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12610 ה' באייר תש''ח - תחיית המתים | יום העצמאות חגים - הרב אלי ה באייר תשע"ז 1:14:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12604 עם ישראל קם לתחיה | יום הזיכרון [שיחה קצרה לחיילינו היקרים] חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ז 7:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12576 יציאה לחירות משיעבוד הבהמיות | ערב לימוד לפסח חגים - הרב אלי ג בניסן תשע"ז 1:09:00
אמונה הרב אלי סדן 14 12509 שיעור חובה - שיחתו של הרב אלי עם תלמידי בני דוד לאחר דרישתו של ליברמן כללי - הרב אלי י"ח באדר תשע"ז 1:01:45
ללא הרב אלי סדן 14 12479 פניה של הרב אלי סדן לתלמידים ובוגרי 'בני דוד' בעקבות האירועים האחרונים כללי - הרב אלי י"ב באדר תשע"ז 14:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12473 סוד נצחיות עם ישראל | פורים, שיעור שני [חסרות ה5 ד' האחרונות] חגים - הרב אלי י באדר תשע"ז 1:10:50
אמונה הרב אלי סדן 14 12445 שיחה לשמינסטים - איך אתה מתכונן לניווט של החיים? | כללי כללי - הרב אלי ט באדר תשע"ז 1:11:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12457 הנסתר שבנסתר | פורים, שיעור ראשון חגים - הרב אלי ח באדר תשע"ז 1:15:30
אמונה הרב אלי סדן 14 12357 השקיעה בחומר, והרוממות שברוח | כנס 'עזים בקדושה' תשע"ז כללי - הרב אלי כ"ג בשבט תשע"ז 1:05:15
אמונה הרב אלי סדן 14 12171 הגמרא היא היא סוד נצח עם ישראל! | לימוד גמרא חלק ד' כללי - הרב אלי כ בטבת תשע"ז 1:17:35
אמונה הרב אלי סדן 14 12170 מה היא גמרא? ומה היא עושה לנו? | לימוד גמרא חלק ג' כללי - הרב אלי י"ט בטבת תשע"ז 1:02:30
אמונה הרב אלי סדן 14 12140 הופעת הקבה גם בפרטים הכי קטנים | לימוד גמרא חלק ב' כללי - הרב אלי י"ג בטבת תשע"ז 1:03:05
אמונה הרב אלי סדן 14 12139 למה חשוב ללמוד גמרא? | לימוד גמרא חלק א' כללי - הרב אלי י"א בטבת תשע"ז 1:11:55
אמונה הרב אלי סדן 14 12054 מהי תורה? הדיבור שהקב''ה מדבר איתנו חלק ב' | בניין אמונה [10] סיבות לאמונה בקב''ה חלק ה' בניין אמונה - הרב אלי סדן ה בטבת תשע"ז 1:02:45
אמונה הרב אלי סדן 14 12044 מהי תורה? הדיבור שהקב''ה מדבר איתנו | בניין אמונה [9] סיבות לאמונה בקב''ה חלק ד' בניין אמונה - הרב אלי סדן ד בטבת תשע"ז 1:08:25
אמונה הרב אלי סדן 14 12043 ''אני ה' אלוקיכם אמת'' - יסודות האמונה על פי הכוזרי | בניין אמונה [8] סיבות לאמונה בקב''ה חלק ג' בניין אמונה - הרב אלי סדן כ"ו בכסלו תשע"ז 1:13:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12021 יון וישראל - הטבה מוגבלת והטבה מוחלטת למציאות | חנוכה חגים - הרב אלי כ"ב בכסלו תשע"ז 1:26:15
אמונה הרב אלי סדן 14 12002 תולדות עם ישראל - בניגוד לכל הגיון | בניין אמונה [7] סיבות לאמונה בקב''ה שיעור שני בניין אמונה - הרב אלי סדן י"ט בכסלו תשע"ז 1:12:45
אמונה הרב אלי סדן 14 11993 סיבות לאמונה בקב''ה | בניין אמונה [6] חלק א' בניין אמונה - הרב אלי סדן י"ג בכסלו תשע"ז 1:06:50
אמונה הרב אלי סדן 14 11965 התבוננות על תהליך הגאולה בימינו למרות המשברים והירידות | כללי כללי - הרב אלי י"ב בכסלו תשע"ז 38:45
אמונה הרב אלי סדן 14 11955 לימוד אמונה הינו גילוי פנימיות אישיותו של האדם | בניין אמונה [5] בניין אמונה - הרב אלי סדן ד בכסלו תשע"ז 1:00:20
אמונה הרב אלי סדן 14 11878 מהי אמונה ? | בניין אמונה [4] בניין אמונה - הרב אלי סדן כ"ז בחשוון תשע"ז 1:01:05
אמונה הרב אלי סדן 14 11829 הצורך האלוקי בכפירה בעולם | בניין אמונה [3] בניין אמונה - הרב אלי סדן כ בחשוון תשע"ז 1:12:15
אמונה הרב אלי סדן 14 11788 הצורך וחובת לימודת האמונה במיוחד בדורנו | בניין אמונה [2] בניין אמונה - הרב אלי סדן י"ד בחשוון תשע"ז 1:08:30
אמונה הרב אלי סדן 14 11766 בירור הצורך והחובה לילמוד אמונה | בניין אמונה [1] בניין אמונה - הרב אלי סדן י"ג בחשוון תשע"ז 1:08:55
אמונה הרב אלי סדן 14 11719 התובנות שהאנושות צריכה לקחת מפרשיות הבריאה | כללי חלק א' כללי - הרב אלי ו בחשוון תשע"ז 45:15
אמונה הרב אלי סדן 14 11720 התובנות שהאנושות צריכה לקחת מפרשיות הבריאה | כללי חלק ב' כללי - הרב אלי ו בחשוון תשע"ז 19:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11656 סדר הוידוי ועבודת כהן גדול | יום כיפור [2] חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ז 1:09:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11657 עיצומו של יום מכפר | יום כיפור [1] חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ז 44:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11599 עומקו של הדין בראש השנה - שמיעת קול השופר | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ד באלול תשע"ו 1:27:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11596 מצוות ושכרן - סיבה ותוצאה | כללי לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ו 1:21:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11540 השגחת ה' מנתבת לחשבון נפש אישי וציבורי | כללי - ראש השנה כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשע"ו 51:35
אמונה הרב אלי סדן 14 11525 ציבור ופרט - התורה ניתנה לעם, מערכה ''אינדבידואליזם וכלליות'' - שיעור שלישי | כללי כללי - הרב אלי י באלול תשע"ו 1:05:40
אמונה הרב אלי סדן 14 11502 היחס לכפירה - ההדברות עם החילוניות | כללי כללי - הרב אלי ט באלול תשע"ו 1:05:25
אמונה הרב אלי סדן 14 11512 מערכה ''אינדבידואליזם וכלליות'' - שיעור שני | כללי כללי - הרב אלי ט באלול תשע"ו 58:40
אמונה הרב אלי סדן 14 11524 מערכה ''אינדבידואליזם וכלליות'' - שיעור ראשון | כללי כללי - הרב אלי ז באלול תשע"ו 1:05:15
אמונה הרב אלי סדן 14 11449 חידושו של הרב קוק - התמודדות עם הכפירה | כללי לג' באלול כללי - הרב אלי ב באלול תשע"ו 1:04:40
ללא הרב אלי סדן 14 11440 העוז והענווה - לדמותו של עמנואל מרונו הי"ד | אזכרה במלאת 10 שנים לנפילתו ללא כ"ה באב תשע"ו 30:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11427 בית המקדש השורש של החיבור בין כל חלקי העם | ט' באב חגים - הרב אלי ט באב תשע"ו 50:55
מוסר הרב אלי סדן 14 11425 החוסן הלאומי - חוזק התא המשפחתי | ערב לימוד לקיץ - המשפחה הישראלית כללי - הרב אלי ז באב תשע"ו 1:01:35
אמונה הרב אלי סדן 14 11391 אהבה ואמונה - ערכים הצריכים חיזוק בדורנו | נאמנות משפחתית [6] כללי - הרב אלי כ"ח בתמוז תשע"ו 48:55
אמונה הרב אלי סדן 14 11377 חיבור האמונה והאהבה | נאמנות משפחתית [5] כללי - הרב אלי כ"ו בתמוז תשע"ו 1:17:10
אמונה הרב אלי סדן 14 11353 נאמנות במשפחה כמקור לאושר, שפע וברכה | נאמנות משפחתית [4] כללי - הרב אלי י"ט בתמוז תשע"ו 1:17:10
אמונה הרב אלי סדן 14 11287 יצרא דעריות - שורש העתיד | נאמנות משפחתית [3] כללי - הרב אלי ה בתמוז תשע"ו 55:55
אמונה הרב אלי סדן 14 11188 הסרת העורלה - הבאת החיים הגופניים לתפקידם הנכון | נאמנות משפחתית [2] כללי - הרב אלי כ"א בסיוון תשע"ו 59:35
אמונה הרב אלי סדן 14 11166 איך אני יודע מה מתאים לי כשאהיה גדול? | כללי כללי - הרב אלי ט"ז בסיוון תשע"ו 4:55
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 11169 השיבה אל הטבע | מאמר הדור [4] מאמר הדור - הרב אלי [תשע'ו] ט"ז בסיוון תשע"ו 34:50
אמונה הרב אלי סדן 14 11141 האמון המשפחתי היסוד לקיום העולם | נאמנות משפחתית [1] כללי - הרב אלי י"ד בסיוון תשע"ו 1:07:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11057 חג שבועות [3] מיצוי עצמי זה מצוין! אבל מה זה "עצמי"? חגים - הרב אלי ב בסיוון תשע"ו 1:17:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11060 חג שבועות [4] תהליך התשובה בקבלת התורה, וקבלתה בתורה חגים - הרב אלי ב בסיוון תשע"ו 20:35
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 11082 שבעים פנים לתורה ואמת מוחלטת אחת | סוגיות באורות התחיה [13] ע''פ אורות התחיה פס' ג' סוגיות באורות התחיה - הרב אלי ב בסיוון תשע"ו 34:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11052 חג שבועות [1] חסד אנושי וחסד אינסופי חגים - הרב אלי א בסיוון תשע"ו 1:00:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11054 חג שבועות [2] תורת ישראל - תורה לעם, לא ליחידים חגים - הרב אלי א בסיוון תשע"ו 53:15
אמונה הרב אלי סדן 14 10994 רצון הנשמה להופיע יוצר תחיה לאומית | לג' בעומר, ע''פ אורות התחיה סד' כללי - הרב אלי י"ז באייר תשע"ו 55:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10989 איך חוגגים את לג' בעומר במכינה? | כללי חגים - הרב אלי ט"ו באייר תשע"ו 6:50
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 10986 מקבילות למאמר הדור מכתבי הרב | מאמר הדור [3] מאמר הדור - הרב אלי [תשע'ו] ט"ו באייר תשע"ו 1:16:50
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 10966 שנאה יהודית עצמית | מאמר הדור [2] מאמר הדור - הרב אלי [תשע'ו] י"א באייר תשע"ו 1:15:20
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 10953 ההבדל בין תורת אמת אחת למגוון דעות שכולם אמת | סוגיות באורות התחיה [12] ע''פ אורות התחיה פס' ג' סוגיות באורות התחיה - הרב אלי י באייר תשע"ו 46:45
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 10927 השוני והחידוש בכפריה שבדור - ''ביש מלבר וטב מלגו'' | מאמר הדור [1] מאמר הדור - הרב אלי [תשע'ו] ח באייר תשע"ו 1:31:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10891 הופעת והתרוממות כוחות החיים | יום הזיכרון חגים - הרב אלי ג באייר תשע"ו 1:00:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10921 יום הזיכרון - הופעת והתרוממות כוחות החיים | כללי ע''פ אורות המלחמה פס' א' כללי - הרב אלי ג באייר תשע"ו 1:00:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10939 יום העצמאות - ''מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ה''' - לראות את השגחת ה' בהקמת המדינה | כללי חגים - הרב אלי ג באייר תשע"ו 1:27:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10859 משהו חדש מתחיל - בשביל מה יצאנו ממצרים ? | ערב לימוד לפסח תשע"ו כללי - הרב אלי ו בניסן תשע"ו 1:06:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10798 היריד בליפציק - תזהר לא לפספס את החירות | כללי - פסח חגים - הרב אלי כ"א באדר ב תשע"ו 8:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10792 הכנה לליל הסדר [1] מיציאת מצרים נובעת האמונה בה' ובתורתו | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 43:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10793 הכנה לליל הסדר [2] ביציאת מצרים מופיע הטבע הנשמתי שלנו | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 39:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש
מאמרי הראי"ה