שתי צורות לקרוא את הנבואה, הביטחון בה' כמרכז התחוללות הגאולה | ספר ישעיהו [12] פרקים יא' - יב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ד בכסלו תשע"ט

שתי צורות לקרוא את הנבואה, הביטחון בה' כמרכז התחוללות הגאולה | ספר ישעיהו [12] פרקים יא' - יב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ד בכסלו תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14514 שתי צורות לקרוא את הנבואה, הביטחון בה' כמרכז התחוללות הגאולה | ספר ישעיהו [12] פרקים יא' - יב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בכסלו תשע"ט 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14516 המבט העתידי שגורם טהרה ואושר בחיי ההווה | אורות הקודש [123] עמ' תקג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשע"ט 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14515 העולם הזה מתחייה מהעולם הבא | אורות ישראל ותחייתו [13] פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תשע"ט 45:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14510 אותיות, תיבות ופעולת התענית | תניא [13] שער הייחוד והאמונה פרק יב' - איגרת התשובה פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בכסלו תשע"ט 47:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14513 יוסף - המתווך המופלא בין האמת הגדולה ובין החיים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשע"ט 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14503 ארבע מדרגות בסיטואציות שונות בחיים | מסכת אבות [52] פרק ה' משניות יג' - טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ בכסלו תשע"ט 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14517 לוודא שהעצלות לא מנחה אותנו | מסילת ישרים [12] פרק ו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ בכסלו תשע"ט 36:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14502 חשיבות הבושה והוידוי, מעוות יוכל לתקון | נתיב התשובה [11] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ט 43:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14505 ההתלהבות הטבעית והדרכת האמונה | מידות ראיה [12] אמונה פס' ו' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בכסלו תשע"ט 56:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14501 הקיצוניות מאפשרת את הסובלנות | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ט 42:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14494 זלזול הצבא האשורי בירושלים ותושביה | ספר ישעיהו [11] פרקים י' - יא' פס ג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בכסלו תשע"ט 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14496 הצדיק שואב את כוחות מהעתיד ופועל טוב וחסד | אורות הקודש [122] עמ' תקב' פס' 'צפית הטוב העתידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ט 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14495 נצחון הנצרות הוותרנית - הרצון לתקן את הכל | אורות ישראל ותחייתו [12] פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשע"ט 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14504 קשרים וחיבורים בין הכל | תניא [12] שער הייחוד והאמונה פרק י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ד בכסלו תשע"ט 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14477 לשוב אל עצמך | נתיב התשובה [10] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ט 52:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14476 האמונה מתחילה באמון בעצמך | מידות ראיה [11] אמונה פס' ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בכסלו תשע"ט 56:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14464 גאוות סנחריב | ספר ישעיהו [10] פרק י' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בכסלו תשע"ט 45:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14465 המלחמה בנצרות על ידי האמונה בשלטון ה' צבאות | אורות ישראל ותחייתו [11] פס' ט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תשע"ט 57:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14466 הפעולה של הציפיה לטוב העתידי המוסיפה טוב גם בהווה | אורות הקודש [121] עמ' תקא' פס' 'צפית הטוב העתידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח בכסלו תשע"ט 30:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14478 לעמוד על העקרונות מול החברה | מסילת ישרים [11] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בכסלו תשע"ט 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14462 פגישת האדם עם החכמה | תניא [11] שער הייחוד והאמונה פרק ח' - י' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בכסלו תשע"ט 1:03:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14451 'החמרה הלכתית' או 'גישה חינוכית' - שמירה על גדרי הצניעות לאור שבת ארגון | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ט 24:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14452 שותפות בבניין העולם | מסכת אבות [51] פרק ה' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ו בכסלו תשע"ט 29:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14453 מה בין צדיק גמור לבעל תשובה | נתיב התשובה [9] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ט 42:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14435 אמונה - מיזוג של יראה ואהבה | מידות ראיה [10] אמונה פס' ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בכסלו תשע"ט 47:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14438 התורה פועלת באדם | מסילת ישרים [10] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בכסלו תשע"ט 39:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14434 מפלת סנחריב ומכה לישראל | ספר ישעיהו [9] פרק ט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בכסלו תשע"ט 29:36
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14436 הזהירות מהדילוג על הווה | אורות הקודש [120] עמ' תצט' פס' 'העתיד המאושר הרחוק' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ט 44:46
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14437 הקב''ה הוא מקור הקודש והחול יחד | אורות ישראל ותחייתו [10] פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תשע"ט 32:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14430 אנחנו לא מבינים כלום! | תניא [10] שער הייחוד והאמונה פרק ח' - י' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל בחשוון תשע"ט 36:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14429 לא כל כך מהר זורקים את הקליפות | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ל בחשוון תשע"ט 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14424 מכירת הבכורה - מה אנחנו רוצים? אוכל או חלום | כללי, על פי פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ט 16:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14423 תרומות ומעשרות - רעב וחלומות אל הקודש | מסכת אבות [50] פרק ה' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט בחשוון תשע"ט 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14420 התשובה כמחילה | נתיב התשובה [8] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ט 46:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14417 חינוך לאמונה מרגע היצירה | מידות ראיה [9] אמונה פס' א' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז בחשוון תשע"ט 55:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14418 הנביא כמנהיג הדור | ספר ישעיהו [8] פרק ח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בחשוון תשע"ט 53:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14402 הזהירות הגדולה מקישור רגשי ונפשי לסגולות זרות | אורות ישראל ותחייתו [9] פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בחשוון תשע"ט 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14404 הטוב, הרע וההתעלות מגיעים רק מהמקור האלוקי | אורות הקודש [119] עמ' תצה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"ט 25:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14396 האם הקב''ה הצטמצם? | תניא [9] שער הייחוד והאמונה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בחשוון תשע"ט 49:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14398 פרשת התפילה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ט 32:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14403 שימת לב לפרטים הקטנים | מסילת ישרים [9] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בחשוון תשע"ט 36:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14419 התשובה - חזרה למלכות | נתיב התשובה [7] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ט 51:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14422 תכונת הנפש של החכם | מסכת אבות [49] פרק ה' משנה ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ב בחשוון תשע"ט 49:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14401 מפגש האהבה עם דמויות חשובות | מידות ראיה [8] אהבה פס' יא' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ בחשוון תשע"ט 51:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14386 סרובו של אחז לקדש שם שמים | ספר ישעיהו [7] פרק ז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בחשוון תשע"ט 1:06:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14384 השיבה אל רצון ה' מתחילה מהשיבה אל הטבע | אורות הקודש [118] עמ' תצג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ט 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14383 ענוות הירידה לפרטים מרוממת את העולם העליון | אורות ישראל ותחייתו [8] פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בחשוון תשע"ט 42:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14377 ברית מילה - היכולת לראות גוונים באחדות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשע"ט 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14385 ה' הוא פה, ה' הוא שם, ה' נמצא בכל העולם, האומנם? | תניא [8] שער הייחוד והאמונה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בחשוון תשע"ט 50:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14382 שלוש סוגי מוטיבציות של אנשים | מסילת ישרים [8] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בחשוון תשע"ט 39:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14367 התפרטות הקודש אל רבדי החיים | מסכת אבות [48] פרק ה' משניות ב' - ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו בחשוון תשע"ט 31:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14364 תשובה מאהבה כדרך להגיע אל האין סופיות | נתיב התשובה [6] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ט 52:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14363 צריך לפתח ולמקצע את האהבה | מידות ראיה [7] אהבה פס' י' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג בחשוון תשע"ט 1:02:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14362 נבואת ההקדשה | ספר ישעיהו [6] פרק ו' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בחשוון תשע"ט 1:04:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14352 הסיפור שלנו מתחיל מהתורה ולא מלב האדם | אורות ישראל ותחייתו [7] פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תשע"ט 42:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14366 צורת הרע תימחק והחומר יקבל צורה עליונה | אורות הקודש [117] פס' 'הפרדת צביון הרע מהטוב' עמ' תצא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ט 37:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14350 מאבקים בונים | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ט 35:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14351 מידת האדנות - התבטאות מלכות ה' בעולם | תניא [7] שער הייחוד והאמונה, פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בחשוון תשע"ט 57:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14365 תחקיר יומי של עצמך | מסילת ישרים [7] פרק ג' 'בביאור חלקי הזהירות' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בחשוון תשע"ט 43:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14347 העולם הוא רצון אלוקי אחד | מסכת אבות [47] פרק ה' משנה א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בחשוון תשע"ט 26:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14348 צדיק וטוב לו - המלחמה בין הטוב לרע | כללי על פי פרשת לך לך כללי - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ט 18:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14343 לשוב בתשובה מאהבה יום לפני מותו | נתיב התשובה [5] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ט 47:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14336 משל הכרם | ספר ישעיהו [5] פרק ה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בחשוון תשע"ט 58:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14331 השקפת הטוב תנצח את היאוש העולמי ותפקיד הרשעה בהגברת הטוב | אורות הקודש [116] פס' יט' - כ' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ט 38:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14332 תחיית ישראל מדליקה את האור ומבריחה את השדים | אורות ישראל ותחייתו [6] פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בחשוון תשע"ט 48:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14319 האופן הנכון של בניית הכלים | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ט 34:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14330 מידת הזהירות - דבר טבעי | מסילת ישרים [5] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב בחשוון תשע"ט 38:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14323 תודעה של חסד | תניא [6] שער הייחוד והאמונה פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב בחשוון תשע"ט 52:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14312 סוכה - המציאות הכי ממשית וחזקה | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תשע"ט 12:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14308 עבודת המידות של קורבנות יום הכיפורים | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ט בתשרי תשע"ט 32:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14320 תפקידה של השנאה | מידות ראיה [5] אהבה פס' ו' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בתשרי תשע"ט 51:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14310 היהדות לא נשארת רוחנית אלא יורדת אל סדרי המשפט המתקנים את החברה | אורות ישראל ותחייתו [5] פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בתשרי תשע"ט 25:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14311 שאיפת הרע במציאות והתיקון - תשובת ישראל | אורות הקודש [115] פס' ארבעת השאיפות היאוש וההצלה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"ט 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14321 תניא [5] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בתשרי תשע"ט 41:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14302 תפקידו ומהותו של הדיבור ביום כיפור | יום לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ט 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14301 האם תשובה מועילה לכפרת עוונות? | מסכת אבות [46] פרק ד' משנה כב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בתשרי תשע"ט 54:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14297 האורגניות הישראלית צריכה לשמח את עם ישראל | אורות ישראל ותחייתו [4] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז באלול תשע"ח 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14298 שאיפת החורבן היא היסוד לבניין החדש | אורות הקודש ב' [114] פס' יח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ח 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14296 הלימוד תורה של הילדים יותר חשוב מלימוד התורה של המבוגרים | מסכת אבות [44] פרק ד' משנה כ' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו באלול תשע"ח 21:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14293 חיבור לאבות זו הדרך להישאר מחוברים לקב''ה גם במציאות של שפע חומרי בארץ | פרשת ניצבים פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ח 30:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר