הנהגת משה לעומת הנהגת שאר הנביאים | פרשת חוקת

הרב אליעזר קשתיאל

ח בתמוז תשע"ח

הנהגת משה לעומת הנהגת שאר הנביאים | פרשת חוקת

הרב אליעזר קשתיאל

ח בתמוז תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14117 הנהגת משה לעומת הנהגת שאר הנביאים | פרשת חוקת פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ח 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14118 כל הדר בארץ ישראל נדמה כמי שיש לו אלוקה | כללי כללי - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ח 45:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14107 ענווה של תמיד חכם | נתיבות עולם [69] נתיב הענווה פרק ז' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ח 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14106 הדרכים שעל ידם האדם זוכה למלכות | נתיבות עולם [68] נתיב הענווה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ח 28:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14108 ההבדל בין פשט לדרש | כללי, עין איה שבת ב' פרק ג' פס' ב' - ה' כללי - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ח 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14105 הקב''ה רוצה בעולם עם עוצמות | ספר איוב [26] פרק מ' פס' א' - כו' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתמוז תשע"ח 46:10
הרב אליעזר קשתיאל 15 14100 הרע - לא רק בחומר אלא גם ברוח האדם | אורות הקודש ב' [107] המשך פס' 'עומק הטוב ועומר הרע' עמ' תעו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ח 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14101 הרע - לא רק בחומר אלא גם ברוח האדם | אורות הקודש ב' [107] המשך פס' 'עומק הטוב ועומר הרע' עמ' תעו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ח 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14102 התרבות האירופית - הרס האנושית | אורות המלחמה [7] פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשע"ח 26:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14096 לב מחלוקת קרח - האם הכהונה תלויה בהשתדלות או סגולה מאת ה'? | פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ח 42:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14088 החומר המשתנה והאמת הרוחנית הקבועה | כללי כללי - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14087 המינוי לתפקיד ציבורי הוא מלמעלה | נתיבות עולם [67] נתיב הענווה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ח 47:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14097 איך התורה נקנת להיות מהותית באדם? | מסכת אבות [34] פרק ד' משניות ט' - י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט בסיוון תשע"ח 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14080 עבדותו של המלך ואיש הציבור | נתיבות עולם [66] נתיב הענווה פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ח 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14078 גאוה - לצאת מהסדר | נתיבות עולם [65] נתיב הענווה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ח 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14075 הנהגה ציבורית והנהגה פרטית | כללי, עין איה שבת ב' פרק ג' פס' א' כללי - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ח 47:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14074 ספר איוב [25] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בסיוון תשע"ח 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14076 הצרות גורמות לשאיפות גדולות | אורות המלחמה [6] פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשע"ח 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14077 תפקיד הרוע בעולם | אורות הקודש ב' [106] פס' 'עומק הטוב ועומק הרע' עמ' תעה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ח 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14062 הציצית - לבושו של הקב''ה, חטא השותפות ופרשיית הנסכים | פרשת שלח לך פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ח 52:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14063 אל תיהיה דן יחידי | מסכת אבות [33] פרק ד' משניות ז' - ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ג בסיוון תשע"ח 51:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14064 כל הסיבות לענווה | נתיבות עולם [64] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ח 31:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14060 תיקון חטא המרגלים על ידי עבודת המיזוג בארץ ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ח 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14059 ענווה - להיות קשור לכולם | נתיבות עולם [63] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ח 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14056 מיהו האיש הכי מרכזי וחשוב בחברה? | נתיבות עולם [62] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ח 51:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14043 ספר איוב [24] פרק לז' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בסיוון תשע"ח 46:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14041 הטוב נשאב משבת וההטבה מיום טוב | אורות הקודש ב' [105] פס' 'הטוב וההודאה' עמ' תע' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ח 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14042 המוסריות המוטעית שהביא למלחמות ברוטאליות | אורות המלחמה [5] פס' ה' - ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בסיוון תשע"ח 39:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14052 הניגוד בין משה לבעל פעור | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשע"ח 36:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14044 ענווה - התמסרות למהות | נתיבות עולם [61] נתיב הענווה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשע"ח 28:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14030 איך מודדים את החיים? | כללי שיעורים נבחרים מתוך סדרות ט"ו בסיוון תשע"ח 33:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14029 איך מודדים את החיים? | נתיבות עולם [60] נתיב הענווה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ח 33:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14022 ספר איוב [23] פרק לו' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בסיוון תשע"ח 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14016 בין תסכולת לחזון | אורות הקודש [104] אורות הקודש ב' פס' 'השאיפה לטוב' עמ' תסח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ח 54:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 14023 המנהיגות בספר במדבר | פרשת נשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ח 27:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14024 המנהיגות בספר במדבר | פרשת נשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ח 27:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14015 חטא העגל - תוצאה של מחשבה שאחנו עם טבעי ורגיל | אורות המלחמה [4] פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשע"ח 38:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14010 חנוכת המשכן, נזיר וברכת כהנים | פרשת נשא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ח 39:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14021 איך מחנכים לצניעות? בצניעות! | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ח 23:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14007 יחסנו לתורה | מסכת אבות [32] פרק ד' משניות ה' - ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט בסיוון תשע"ח 24:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14006 ניחום אבלים - השבת הכבוד אל האבל | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ח 39:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13991 בין חסידות לענווה | נתיבות עולם [59] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ח 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13990 איחוד התקוה והרצון לטוב המוחלט | אורות הקודש [103] פס' 'הטוב המוחלט והטוב המתגלה' עמ' תסו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ח 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13989 השאיפה לממלכה על בסיס הרצון הטוב | אורות המלחמה [3] פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בסיוון תשע"ח 32:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13980 חול ועפר - משמעות דימויי הכמות של ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ח 6:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13956 כהנים ולויים, מפקד, חול ועפר | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ח 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13957 גדלותה של התורה המשפיעה על הנפש | חג שבועות חגים - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ח 42:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13979 סבלנות לכל אדם ודבר, שפלות רוח וענווה וחילול ה' | מסכת אבות [31] פרק ד' משניות ג' - ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ב בסיוון תשע"ח 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13958 ענוה - להיות סופי, להיות הכי גדול | נתיבות עולם [58] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ח 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13936 הגדולה שלך היא אי העיסוק במעמד שלך | נתיבות עולם [57] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ח 37:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13928 אהבת תורה וקניין תורה - כמה עצות איך עומדים במשימה! | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ח 51:55
הרב אליעזר קשתיאל 15 13937 המשך העיסוק במושג ה''נפש'' | אמונות ודעות לרס''ג [26] מאמר ד' אות ד' - ח' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט באייר תשע"ח 26:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13938 המשך העיסוק במושג ה''נפש'' | אמונות ודעות לרס''ג [26] מאמר ד' אות ד' - ח' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט באייר תשע"ח 26:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13927 ענוה - לא מה שחשבתם | נתיבות עולם [56] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ח 30:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13924 השאיפה לירושלים - מסורת או קידמה | יום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשע"ח 28:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13931 ספר איוב [22] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח באייר תשע"ח 26:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13926 מטרת המניעות היא התעלות | אורות הקודש ב' [102] פס' 'מניעת הטוב ומגמתו' עמ' תסד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ח 53:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13925 ממלחמות התנ''ך לומדים גבורה, עדינות ורוחניות | אורות המלחמה [2] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באייר תשע"ח 43:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13922 כשעם ישראל מכיר את עצמו, הטבע מתנהג בצורה שלמה | פרשת בחוקותי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ח 38:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13909 ירושלים - בית חיינו, מקום הטבעיות הכול בקרבו את הכל בשלמות | יום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ח 39:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13910 מה זה 'היתר עיסקא'? | נתיבות עולם [55] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ח 27:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13911 מיהו עשיר ולמי הכבוד? | מסכת אבות [30] פרק ד' משניות א' - ב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ד באייר תשע"ח 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13921 נתיבות עולם [54] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ח 30:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13905 הלוואה כערבות הדית | נתיבות עולם [53] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13904 שאלת רב - במה נכון להתייעץ עם תלמיד חכם ובמה לא? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ח 44:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13898 קח אחריות על דבריך | ספר איוב [21] פרק לד' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באייר תשע"ח 43:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13900 הרע הסוביקטיבי מקדם את האדם | אורות הקודש ב' [101] המשך פס' 'מיעוט ומקור הטוב' עמ' תסב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ח 25:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13897 מכוח המלחמה ליצור התקדמות מוסרית | אורות המלחמה [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באייר תשע"ח 58:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13906 השוואה בין שנת היובל ומתן תורה | פרשת בהר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ח 34:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13890 קדושת שנת השמיטה וקדושת היובל | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ח 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13892 הדרך להתקדמות רוחנית לא ע"י האפסת העולם החומרי | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ח 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13891 הצדקה כפותחת הסתימות | נתיבות עולם [52] נתיב הצדקה פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ח 29:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13899 מסכת אבות [29] פרק ג' משניות כא' - כג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז באייר תשע"ח 24:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13884 הצדקה כוללת את כל המצוות והמידות | נתיבות עולם [51] נתיב הצדקה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ח 25:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13883 הדמיון - סכנה גם בעולם הרוח | הדמיון [2] כללי - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ח 58:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13875 הצדקה - חיבור בין העולם העליון לעולם הזה | נתיבות עולם [50] נתיב הצדקה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ח 25:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13885 תשובתו של אליהו לאיוב | ספר איוב [20] פרק לג' פס' כ' - סוף הפרק ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד באייר תשע"ח 52:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13873 באמת הכל טוב מוחלט - הרע הוא פרשנות אנושית | אורות הקודש ב' [100] פס' 'מיעוט ומקור הטוב' עמ' תרא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ח 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13872 המשפט והמצוות - גילוי מדוייק של האמת האלוקית | אורות ארץ ישראל [11] אורות ארץ ישראל פס' ז' - ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באייר תשע"ח 49:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13869 עוצמתה של הסמכות הרוחנית בישראל | פרשת אמור פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ח 42:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר