המפגש הנכון עם עולם הנסתר | פרשת שופטים

הרב אליעזר קשתיאל

ה באלול תשע"ח

המפגש הנכון עם עולם הנסתר | פרשת שופטים

הרב אליעזר קשתיאל

ה באלול תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14225 המפגש הנכון עם עולם הנסתר | פרשת שופטים פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ח 47:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14224 הוי גולה למקום תורה | מסכת אבות [38] פרק ד' משנה יד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 9:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14223 הכבוד שלך תלוי בכבוד שאתה נותן לאחר | מסכת אבות [37] פרק ד' משנה יג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 18:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14222 כבוד ויראה זה לא שני הפכים | מסכת אבות [36] פרק ד' משנה יב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 23:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14206 השכל הוא מרכז החיים | נתיב התשובה [1] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ג באלול תשע"ח 55:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14220 בעבודת המידות העבודה השכלית קודמת לעבודת הרגש | מידות ראיה [1] אל המידות א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב באלול תשע"ח 44:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14202 גאוות המלכות - שורש החורבן | שיעור לט' באב חגים - הרב קשתיאל י באב תשע"ח 33:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14201 חמש דגשים בעולם התוכחה | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ז באב תשע"ח 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14199 מה בין תוכחה לחנופה? | נתיבות עולם [75] נתיב התוכחה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו באב תשע"ח 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14198 מהי מחשבת המלכות? (על כלים ושבירתם) | כללי כללי - הרב קשתיאל ה באב תשע"ח 37:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14184 לשונו הכפולה של ישעיהו, דיבורו הנוקב שדרכו מגיעה הישועה | ישעיהו [1] פרק א' פס' א' - יב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באב תשע"ח 39:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14177 סוגיית התמודדות ישראל עם לקח בנות מדין | פרשת מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ח 52:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14168 ארבע מיתות בית דין ומשמעותם במשל ההסטוריה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשע"ח 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14169 האם להוכיח גם כשלא ישמעו? | נתיבות עולם [74] נתיב התוכחה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ח 33:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14163 הייסורין מטרתם לקדם את האדם | ספר איוב [29] - שיעור אחרון ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בתמוז תשע"ח 49:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14162 הרע האנושי מקדם את הצדיקים | אורות הקודש ב' [109] עמ' תעח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשע"ח 39:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14161 עם ישראל בגלות ועם ישראל בארץ ישראל | אורות המלחמה [9] פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בתמוז תשע"ח 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14165 זהותנו העצמית - חסד | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ח 24:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14160 סוגי הקורבנות והתאמתם למועד | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ח 27:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14158 בלי תוכחה יש חורבן | נתיבות עולם [73] נתיב התוכחה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 28:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14164 דיוק בפרטים במצוות ובעברות | מסכת אבות [35] פרק ד' משניות יג' - טו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"א בתמוז תשע"ח 21:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14157 כיצד להתמודד עם עלבון? | נתיבות עולם [72] נתיב הענווה פרק ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 8:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14156 מהותינו הלאומית - צדקה וחסד [החזרת הכבוד הלאומי] | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 41:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14150 אל תיהיה גבוה | נתיבות עולם [71] נתיב הענווה פרק ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 24:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14152 טהרת הנפש מאפשרת לאדם להביט קדימה, אל האופק של היחיד והאומה | כנפי רוח [125] בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ בתמוז תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14148 עבודת ה' בכל האברים ובעיקר במוח | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14149 פעולת לימוד התורה על העולם | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 6:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14139 אסור להיות מיוחד | נתיבות עולם [70] נתיב הענווה פרק ז' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ח 33:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14138 חזרתו בתשובה של איוב | ספר איוב [28] פרק מב' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בתמוז תשע"ח 51:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14133 ברכות בלעם כחלק מההכנות לכניסה לארץ | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ח 39:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14125 הנהגת הקב''ה את הרשעים, הצדיקים ואת העולם | ספר איוב [27] פרק מ' - מא' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בתמוז תשע"ח 56:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14124 מושגי הטוב והרע אינם מתחילים אצלנו אלא בעולם העליון | אורות הקודש ב' [108] עמ' תעז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ח 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14123 מלחמת העולם הראשונה מובילה שינוי | אורות המלחמה [8] פס' ט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשע"ח 36:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14117 הנהגת משה לעומת הנהגת שאר הנביאים | פרשת חוקת פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ח 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14118 כל הדר בארץ ישראל נדמה כמי שיש לו אלוקה | כללי כללי - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ח 45:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14107 ענווה של תמיד חכם | נתיבות עולם [69] נתיב הענווה פרק ז' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ח 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14106 הדרכים שעל ידם האדם זוכה למלכות | נתיבות עולם [68] נתיב הענווה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ח 28:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14108 ההבדל בין פשט לדרש | כללי, עין איה שבת ב' פרק ג' פס' ב' - ה' כללי - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ח 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14105 הקב''ה רוצה בעולם עם עוצמות | ספר איוב [26] פרק מ' פס' א' - כו' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתמוז תשע"ח 46:10
הרב אליעזר קשתיאל 15 14100 הרע - לא רק בחומר אלא גם ברוח האדם | אורות הקודש ב' [107] המשך פס' 'עומק הטוב ועומר הרע' עמ' תעו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ח 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14101 הרע - לא רק בחומר אלא גם ברוח האדם | אורות הקודש ב' [107] המשך פס' 'עומק הטוב ועומר הרע' עמ' תעו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ח 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14102 התרבות האירופית - הרס האנושית | אורות המלחמה [7] פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשע"ח 26:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14096 לב מחלוקת קרח - האם הכהונה תלויה בהשתדלות או סגולה מאת ה'? | פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ח 42:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14088 החומר המשתנה והאמת הרוחנית הקבועה | כללי כללי - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14087 המינוי לתפקיד ציבורי הוא מלמעלה | נתיבות עולם [67] נתיב הענווה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ח 47:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14097 איך התורה נקנת להיות מהותית באדם? | מסכת אבות [34] פרק ד' משניות ט' - י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט בסיוון תשע"ח 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14080 עבדותו של המלך ואיש הציבור | נתיבות עולם [66] נתיב הענווה פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ח 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14078 גאוה - לצאת מהסדר | נתיבות עולם [65] נתיב הענווה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ח 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14075 הנהגה ציבורית והנהגה פרטית | כללי, עין איה שבת ב' פרק ג' פס' א' כללי - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ח 47:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14074 ספר איוב [25] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בסיוון תשע"ח 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14076 הצרות גורמות לשאיפות גדולות | אורות המלחמה [6] פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשע"ח 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14131 יש לך רצון לעלות להר הבית? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ח 3:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14077 תפקיד הרוע בעולם | אורות הקודש ב' [106] פס' 'עומק הטוב ועומק הרע' עמ' תעה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ח 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14062 הציצית - לבושו של הקב''ה, חטא השותפות ופרשיית הנסכים | פרשת שלח לך פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ח 52:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14063 אל תיהיה דן יחידי | מסכת אבות [33] פרק ד' משניות ז' - ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ג בסיוון תשע"ח 51:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14064 כל הסיבות לענווה | נתיבות עולם [64] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ח 31:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14060 תיקון חטא המרגלים על ידי עבודת המיזוג בארץ ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ח 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14059 ענווה - להיות קשור לכולם | נתיבות עולם [63] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ח 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14056 מיהו האיש הכי מרכזי וחשוב בחברה? | נתיבות עולם [62] נתיב הענווה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ח 51:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14043 ספר איוב [24] פרק לז' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בסיוון תשע"ח 46:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14041 הטוב נשאב משבת וההטבה מיום טוב | אורות הקודש ב' [105] פס' 'הטוב וההודאה' עמ' תע' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ח 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14042 המוסריות המוטעית שהביא למלחמות ברוטאליות | אורות המלחמה [5] פס' ה' - ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בסיוון תשע"ח 39:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14052 הניגוד בין משה לבעל פעור | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשע"ח 36:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14044 ענווה - התמסרות למהות | נתיבות עולם [61] נתיב הענווה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשע"ח 28:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14030 איך מודדים את החיים? | כללי שיעורים נבחרים מתוך סדרות ט"ו בסיוון תשע"ח 33:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14029 איך מודדים את החיים? | נתיבות עולם [60] נתיב הענווה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ח 33:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14022 ספר איוב [23] פרק לו' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בסיוון תשע"ח 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14016 בין תסכולת לחזון | אורות הקודש [104] אורות הקודש ב' פס' 'השאיפה לטוב' עמ' תסח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ח 54:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 14023 המנהיגות בספר במדבר | פרשת נשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ח 27:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14024 המנהיגות בספר במדבר | פרשת נשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ח 27:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14015 חטא העגל - תוצאה של מחשבה שאחנו עם טבעי ורגיל | אורות המלחמה [4] פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשע"ח 38:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14010 חנוכת המשכן, נזיר וברכת כהנים | פרשת נשא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ח 39:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14021 איך מחנכים לצניעות? בצניעות! | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ח 23:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14007 יחסנו לתורה | מסכת אבות [32] פרק ד' משניות ה' - ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט בסיוון תשע"ח 24:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14006 ניחום אבלים - השבת הכבוד אל האבל | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ח 39:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13991 בין חסידות לענווה | נתיבות עולם [59] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ח 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13990 איחוד התקוה והרצון לטוב המוחלט | אורות הקודש [103] פס' 'הטוב המוחלט והטוב המתגלה' עמ' תסו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ח 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13989 השאיפה לממלכה על בסיס הרצון הטוב | אורות המלחמה [3] פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בסיוון תשע"ח 32:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13980 חול ועפר - משמעות דימויי הכמות של ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ח 6:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13956 כהנים ולויים, מפקד, חול ועפר | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ח 35:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר