הפכים שמתחברים רק בעולם הרוחני | נתיבות עולם [45] נתיב הצדקה פרק ב'

הרב אליעזר קשתיאל

ב באייר תשע"ח

הפכים שמתחברים רק בעולם הרוחני | נתיבות עולם [45] נתיב הצדקה פרק ב'

הרב אליעזר קשתיאל

ב באייר תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13828 הפכים שמתחברים רק בעולם הרוחני | נתיבות עולם [45] נתיב הצדקה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב באייר תשע"ח 35:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13827 גדרים לנתינת צדקה | נתיבות עולם [44] נתיב הצדקה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א באייר תשע"ח 43:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 13831 הנאה מחילול שבת של יהודי | הלכות שבת [32] סימן שיח' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א באייר תשע"ח 34:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13826 משמעות דיני הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ח 50:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13752 עבודת הענווה של פסח | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [9] עמ' לד' - לו' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה באדר תשע"ח 37:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13742 ספר איוב [17] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר תשע"ח 52:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13741 השקפת הפירוד לעומת השקפצ האחדות - השקפת המשיח | אורות הקודש [98] אורות הקודש ב' פס' 'התגלות הכל והטוב הכללי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ח 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13739 תפקיד ומהות המצוות בחו''ל לעומת ארץ ישראל | אורות ארץ ישראל [9] אורות ארץ ישראל פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באדר תשע"ח 36:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13737 אז מה ההבדל בין חטא העגל לכרובים? | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ח 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13736 היחס לאנשים חשובים ופשוטים, ומטרת הסייגים | מסכת אבות [27] פרק ג' משניות טז' - יז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באדר תשע"ח 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13732 השגחה נסתרת והשגחה נגלת בישראל | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [8] עמ' ל' - לד' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באדר תשע"ח 27:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13733 שמחה אמיתית - שמחה של ענוה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ באדר תשע"ח 39:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13731 ריבית - התרסה כלפי הנהגת ה' בעולם | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [7] עמ' כח' - ל' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט באדר תשע"ח 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13725 הקב''ה משגיח בכל | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [6] עמ' כד' - כז' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח באדר תשע"ח 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13727 מהי נפש האדם? | אמונות ודעות לרס''ג [25] מאמר שישי אות א' - ג' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז באדר תשע"ח 24:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13726 ספר איוב [16] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר תשע"ח 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13724 הרצון כמקור השמחה והאושר | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג באדר תשע"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13697 תולה ארץ על בלימה - תוצאות המחלוקת | נתיבות עולם [43] נתיב השלום פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ח 28:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13694 געגועים לארץ ישראל - געגועים לקדושה | אורות ארץ ישראל [8] אורות ארץ ישראל פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר תשע"ח 37:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13695 השאיפה המהותית של הבריאה | אורות הקודש [97] אורות הקודש ב' פס' 'האידיאל העליון' עמ' תנה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ח 23:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13670 השלום בעולם הבא ומחלוקת קרח ועדתו | נתיבות עולם [42] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 31:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13673 מקור השמחה - התחדשות בקודש | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13669 השלום שמקרב והשלום שמרחיק | נתיבות עולם [41] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה באדר תשע"ח 29:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13668 בין מחלוקת לשלום | נתיבות עולם [40] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ד באדר תשע"ח 28:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13674 המקור לחוכמה - צניעות | סוגיית הצניעות [1] כללי - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ח 55:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13672 בירור ה'שב' בתשובה, הקושי ודרך ההתמודדות | אמונות ודעות לרס''ג [24] מאמר חמישי אות ה' - סוף המאמר אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג באדר תשע"ח 24:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13680 הוויכוח הארצי - מה קורה לרשע בעולם הבא | ספר איוב [15] פרקים כ' - כא' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר תשע"ח 49:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13677 הנהגת המדבר והנהגת היישוב | גבורות ה' [85] פרק כב' גבורות ה' - הרב אוהד ג באדר תשע"ח 38:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13658 הברכה הרוחנית שיש לארץ ישראל - הנבואה | אורות ארץ ישראל [7] אורות ארץ ישראל פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א באדר תשע"ח 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13660 הטוב הוא המנהל את המציאות | אורות הקודש [96] אורות הקודש ב' פס' 'הטוב הכללי העצמי' עמ' תמז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א באדר תשע"ח 43:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13653 מדרגות בקודש | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ח 43:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13664 ההלכה מאזנת את האדם | נתיבות עולם [39] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13665 יראת חטא בחיים שלנו | מסכת אבות [26] פרק ג' משניות ז' - י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט בשבט תשע"ח 29:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13654 שמחה יהודית | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ח 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13663 השלום ככלי לשלמות | נתיבות עולם [38] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשע"ח 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13662 עקרונות העל להופעת השלום בעולם | נתיבות עולם [37] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ח 35:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13671 אמונות ודעות לרס''ג [23] מאמר חמישי אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בשבט תשע"ח 27:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13678 ארץ ישראל הוא מקום תחילת הזמן | כוזרי [47] מאמר שני פס' יח' - כ' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ו בשבט תשע"ח 1:03:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13666 ספר איוב [14] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תשע"ח 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13659 אהבת עצמו באמת והסתכלות רחבה אין רע במציאות | אורות הקודש [95] אורות הקודש ב' עמ' תמז' - ועמ' תנג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ח 48:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13657 אויר ארץ ישראל תומך בהתקדמות רוחנית | אורות ארץ ישראל [6] אורות ארץ ישראל פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בשבט תשע"ח 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13661 השלום כעמוד העולם | נתיבות עולם [36] נתיב האמונה פרק ב' - נתיב השלום פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ח 28:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13646 היתרון של איש האמונה | נתיבות עולם [35] נתיב האמונה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ח 25:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13644 מהי יצירה המיוחדת לישראל? | אורות ארץ ישראל [5] אורות ארץ ישראל פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בשבט תשע"ח 56:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13641 קידוש עולם החומר | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ח 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13634 האמונה היא תשתית העולם | נתיבות עולם [34] נתיב האמונה פרקים א' - ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ח 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13638 החתונה הבלתי פוסקת | כללי על פי ביאור ברכה ששביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ח 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13645 מסכת אבות [25] פרק ג' משניות ה' - ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו בשבט תשע"ח 13:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13624 האמת צומחת בלי להפריע לבחירה | נתיבות עולם [33] נתיב האמת פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ח 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13630 מוחלטות הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [22] מאמר רביעי אות ו' - מאמר חמישי אות א' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג בשבט תשע"ח 33:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13639 ספר איוב [13] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תשע"ח
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13619 המלחמה של הרב בשלילת תורת חסד | אורות ארץ ישראל [4] אורות ארץ ישראל פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בשבט תשע"ח 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13637 סדר הופעת האהבה בעולם | אורות הקודש [94] אורות הקודש ב' פס' ''שפעות המחשבה הכוללת'' עמ' תמו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ח 42:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13612 ביאור קריעת הים ונסיון המן | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 49:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13620 עמידה מול הזרם | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 36:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13605 אין אמת בלי תורה | נתיבות עולם [32] נתיב האמת פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ח 32:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13608 השמעת קול - יסוד קיומי באדם | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ח 37:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13618 תרבות של ליצנות וריק אל מול תרבות יהודית | מסכת אבות [24] פרק ג' משנה ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בשבט תשע"ח 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13604 מרד צרכנים - הדרך למיגור השקר | נתיבות עולם [31] נתיב האמת פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ח 34:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13597 האמת - היכולת לקבל פני שכינה | נתיבות עולם [30] נתיב האמת פרקים א' - ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו בשבט תשע"ח 30:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13598 השפעת הדיבור על האדם המדבר והמקשיב | אורות הקודש לחי רועי [11] אורות הקודש ג' עמ' רפא' פס' ''צינורות הדיבור'' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בשבט תשע"ח 24:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13589 ביטול צדקותו של איוב | ספר איוב [12] פרק טו' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תשע"ח 53:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13587 היחס בין ידיעתו של הקב''ה לבין הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [21] מאמר רביעי אות ג' - ו' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ה בשבט תשע"ח 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13625 הקשר לארץ ישראל - שומר על הזהות היהודית | אורות ארץ ישראל [3] אורות ארץ ישראל פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בשבט תשע"ח 46:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13588 השירה האמיתית היא מימוש נטיית ההכללה | אורות הקודש [93] אורות הקודש ב' עמ' תמד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"ח 38:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13581 אפיון אופיו של עם ישראל בעת יצירתו | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13601 אהבת דוד ויונתן - נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים | כללי כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 3:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13582 אי אפשר רק עם אמת | נתיבות עולם [29] נתיב האמת פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13599 האם ניתן להצליח כשדבקים באמת?! | כללי כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 16:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13579 זוג או פרט - מעלת הזוג לעומת הפרט | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13602 מסכת אבות [21] פרק ב' משניות יא', יד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א בשבט תשע"ח 15:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13603 מסכת אבות [22] פרק ב' משניות טו', טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א בשבט תשע"ח 8:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13578 ממשות האמת במציאות | נתיבות עולם [28] נתיב האמת פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ח 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13575 האמת כערך עצמי | נתיבות עולם [27] נתיב האמת פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ח 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13566 לברוח מדברים בטלים | אורות הקודש ג' לחי רועי [10] עמ' רעט' פס' ''הבורחים מדברים בטלים'' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח בטבת תשע"ח 54:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13561 מרכזיות האדם ותחילת הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [20] מאמר שלישי ותחילת רביעי אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז בטבת תשע"ח 33:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13560 תחיית מתים אינה תשובה | ספר איוב [11] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשע"ח 44:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13567 אהבת ה' נותנת משמעות לחיים | אורות הקודש [92] אורות הקודש ב' פס' 'אהבת עולם' עמ' תמב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ח 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13574 עולם הנסתר - עולם המהויות | אורות ארץ ישראל [2] אורות ארץ ישראל פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בטבת תשע"ח 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13568 אהבה ויראה בתפילה | נתיב העבודה [9] פרק ו' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בטבת תשע"ח 35:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר