החופש לשבור את המוסכמות | אורות הקודש לחי רועי [4] אורות הקודש ג' פס' 'רז האושר והעיגולים', עמ' כד'

הרב אליעזר קשתיאל

ב בכסלו תשע"ח

החופש לשבור את המוסכמות | אורות הקודש לחי רועי [4] אורות הקודש ג' פס' 'רז האושר והעיגולים', עמ' כד'

הרב אליעזר קשתיאל

ב בכסלו תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13355 החופש לשבור את המוסכמות | אורות הקודש לחי רועי [4] אורות הקודש ג' פס' 'רז האושר והעיגולים', עמ' כד' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בכסלו תשע"ח 47:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13356 הכנסת אורחים - כבוד האדם | נתיב גמילות חסדים [14] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ח 33:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13350 אליפז התמני - מוכיח וקובל על צדקתו של איוב | ספר איוב [4] פרק ד' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תשע"ח 51:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13347 תיאורי הקב''ה בתורה - כדרך משל ולא כהגשמה | אמונות ודעות לרס''ג [14] מאמר ב' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] א בכסלו תשע"ח 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13348 כשהאדם יעזוק ברצון ה' המציאות תתאחד | אורות הקודש [84] פס' 'אחדות המחשבה הרצון והמציאות' עמ' תל' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ח 48:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13346 מהו הדיבור המתאים לארץ ישראל? | אורות ישראל [73] פרק ח' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ח 33:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13333 הפער בין הנבואות להתממשותם בפעול | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ח 40:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13349 תמימות זה לחיות משהו באמת | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ח 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13328 אין חסד בלי דין | נתיב גמילות חסדים [12] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ח 26:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13354 האשליה שבריבוי | מסכת אבות [17] פרק ב' משנה ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בחשוון תשע"ח 25:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13332 החובה לחבר בין עולם הבריאה ועולם היצירה | כללי, ביאור הברכה שניה של שבעה הברכות 'יוצר האדם' כללי - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ח 37:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13331 למה יעקב רימה את יצחק? ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ח 9:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13329 מצוות הכנסת אורחים - נתינת כבוד לצלם אלוקים שבאדם | נתיב גמילות חסדים [13] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ח 11:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13321 המוסר הבחירי והמוסר הטבעי | אורות הקודש ג' לחי רועי [3] פס' 'הטבע המוסרי והבחירה הכמוסה', עמ' כג' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בחשוון תשע"ח 58:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13309 הטענות של איוב כלפי ההשגחה העליונה | ספר איוב [3] פרק ג' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בחשוון תשע"ח 46:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13327 העולם הזה מתקיים בזכות החסד | נתיב גמילות חסדים [11] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ח 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13307 שיטת הנוצרים והתשובות עליהם | אמונות ודעות לרס''ג [13] מאמר ב' פס' ד' - ו' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ג בחשוון תשע"ח 35:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13320 יציבות החברה על ידי חסד או על ידי משפט | נתיב גמילות חסדים [10] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ח 24:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13325 יציבות החברה על ידי חסד או על ידי משפט | נתיב גמילות חסדים [10] פרק ג' שיעורים נבחרים מתוך סדרות כ"ב בחשוון תשע"ח 24:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13306 ברכת ישראל למציאות | אורות ישראל [72] פרק ח' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ח 33:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13302 מידת החסד של רבקה כאיזון לפחד יצחק | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ח 39:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13305 ערכה של השיחה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ח 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13353 דקדוק במצוות ואיכות האישיות | מסכת אבות [16] פרק ב' משנה ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט בחשוון תשע"ח 31:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13301 מהו כבוד ה'? | כללי, ביאור הברכה הראשונה של השבע ברכות 'שהכל ברא לכבודו' כללי - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ח 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13298 סוגי החסד השונים | נתיב גמילות חסדים [9] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ח 29:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13294 החסד כתפיסת חיים | נתיב גמילות חסדים [8] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשע"ח 36:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13323 הודאות במוסר האלוקי והספק במוסר האנושי | אורות הקודש ג' לחי רועי [2] פס' 'תעלומות החוק המוסרי והחופשי' פס' טז' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בחשוון תשע"ח 56:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13285 הטוב שהתורה מביאה לעולם | נתיב גמילות חסדים [7] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ח 32:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13286 הקב''ה הוא אחד | אמונות ודעות לרס''ג [12] מאמר ב' פס' א' - ג' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז בחשוון תשע"ח 33:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13279 קטרוג איוב על השטן | ספר איוב [2] פרק א' פס' יג' - פרק ב' פס' י' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בחשוון תשע"ח 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13280 איפה רצון ה' פוגש אותנו? | נתיב העבודה [4] נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד בחשוון תשע"ח 32:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13287 סוד עבודת ה' בהתלהבות | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ח 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13282 עשיית רצון ה' תביא את האחדות בין האדם לעולם | אורות הקודש [83] פס' 'האחדות העליונה' עמ' תכז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ח 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13281 רק עם ישראל יביא את השלום לעולם | אורות ישראל [71] פרק ח' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ח 30:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13266 אברהם אבנו חושף בפנינו את ערכי היסוד והחינוך של עם ישראל | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ח 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13277 איך משאירים את התורה מרכזית אצלי גם כשעזבתי את הישיבה? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 4:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13276 המתח בין לימוד התורה וביטול התורה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 5:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13275 הקשר ההדוק בין חסד ותורה | נתיב גמילות חסדים [6] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 27:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13264 לצוד את התורה - חשיבות החזרות והסיכומים בלימוד | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ח 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13308 עשה רצונך כרצונו ואל תפרוש מן הציבור | מסכת אבות [15] פרק ב' משנה ד' - ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ב בחשוון תשע"ח 24:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13274 החסד כמתכון לשלימות | נתיב גמילות חסדים [5] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"א בחשוון תשע"ח 36:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13322 המוסר והחוכמה בתורת ישראל לעומת המדע | אורות הקודש ג' לחי רועי [1] עמ' יט' פס' טו' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תשע"ח 58:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13248 מטרת בריאת העולם והאדם - היא ההתעלות וזיכוך הדעת | אמונות ודעות לרס''ג [11] מאמרים א' - ב' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט בחשוון תשע"ח 38:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13247 מי היה איוב ומהו השטן? | איוב [1] פרק א' פס' א' - יב' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בחשוון תשע"ח 43:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13257 ההקפדה על ההלכה מאפשרת ביטוי לכוחות השונים בעם | אורות ישראל [70] פרק ח' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ח 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13256 בארץ ישראל מתגלים המבט האחדותי והחכמה | אורות הקודש [82] עמ' תכג' - תכד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ח 41:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13260 אברהם אבינו מלמד אותנו מה זה באמת להיות מלך | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13259 הטוב והמוסר תמיד צריך לנצח - סיפורו של אברהם אבינו | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 28:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13261 התרוממות על ידי ארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 44:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13262 תפילה - בירור והפנמה שעיקר ההשפעה בעולם זה עולם הרוח | נתיב העבודה [3] פרק א' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בחשוון תשע"ח 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13181 יופי - הרצון להקרין טוב על הסביבה | נתיב גמילות חסדים [3] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ח 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13192 תורה נקנת בטיפטופים ולא בשיטפון | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ח 34:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13180 השכל לבד הוא שקרן | נתיב גמילות חסדים [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ח 33:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13229 איך בוחרים מקצוע - ע''פ רצונות או יכולת? | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ח 12:40
הרב אליעזר קשתיאל 15 13230 איך ניצלים בשחיקה בעבודה ובחיים? | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ח 13:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13231 איך ניצלים משחיקה בעבודה ובחיים? | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ח 13:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13179 גמילות חסדים - לתת בלי חשבון | נתיב גמילות חסדים [1] פרק א' ג בחשוון תשע"ח 25:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13177 בריאת העולם- התמודדות עם סוגיית הבחירה החופשית | פרשת בראשית פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"א בתשרי תשע"ח 50:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13172 יצירת האלטרנטיבה הרוחנית לחומת יריחו החמרית | הקפות הושענא רבא ושמחת תורה חגים - הרב קשתיאל כ בתשרי תשע"ח 26:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13166 חסד ואמת נפגשו | חוברת סדר אושפזין חגים - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תשע"ח
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13218 מעלתם של ישראל ומעלתו של משה | פרשת האזינו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ח 47:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13224 יום כיפור - יום חירות הנשמה | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [12] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] ז בתשרי תשע"ח 22:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13161 מטרת הריחוק - אהבה וכיסופים | יום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ז בתשרי תשע"ח 38:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13225 נזק הבטלה וברכת העשייה | מסכת אבות [14] פרק ב' משנה ב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ז בתשרי תשע"ח 1:04:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13223 נשמתם של ישראל טהורה - החטאים הם לא עצמיות האומה | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [11] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] ו בתשרי תשע"ח 22:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13219 התמודדות מול המדע העכשווי והפלורליזם - שיטות שמונה עד שלוש עשרה | אמונות ודעות לרס''ג [10] מאמר ראשון אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ה בתשרי תשע"ח 46:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13163 וידוי - כוחו של הדיבור | יום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ה בתשרי תשע"ח 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13222 חמשת עינויי יום כיפור כנגד חלקי הנפש | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [10] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] ה בתשרי תשע"ח 37:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13226 ספר יחזקאל [55] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ד בתשרי תשע"ח 1:13:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13221 גוף האדם - תצלום הנהגת ה' | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [9] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] כ"ז באלול תשע"ז 28:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13169 הקושי בתפיסת העולם כבעל שני כוחות מתנגדים | אמונות ודעות לרס''ג [9] מאמר ראשון אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז באלול תשע"ז 35:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13155 חלוקת הארץ לשבטים | ספר יחזקאל [54] פרק מז' פס' יג' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו באלול תשע"ז 21:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13156 חנוכת בימי בית שלישי | ספר יחזקאל [53] פרק מה' פס' יח' - פרק מז יב' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ו באלול תשע"ז 52:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13168 אהבת כל האנושות דורשת העמקה בסגולת ישראל | אורות ישראל [69] פרק ח' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ז 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13171 בניין החומריות משכלל את בניין הרוחניות | אורות הקודש [81] עמ' תכא' - תכב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ז 39:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13183 הנבראים דוגמא לעליונים וחידוש העולם | דעת תבונות [36] סימנים קפט' - קצה' - שיעור אחרון דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ג באלול תשע"ז 19:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13153 יסודות התשובה ע''פ ה'משך חכמה' | פרשת ניצבים - וילך פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ז 46:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13157 איך יוצרים איזונים בחיים | מסכת אבות [13] פרק ב' משנה א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ב באלול תשע"ז 42:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13227 למה הסליחות נכתבו בצורה כל כך קשה? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ז 4:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13220 מקור תחושת החיסרון והמידות הטובות | דרוש לשבת תשובה [8] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] כ"ב באלול תשע"ז 29:20
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה