אל מול המוות שהעבודה זרה מופיע העולם נמצא הבית דין שמחיל את הסדר האלוקי | פרשת משפטים

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז בשבט תשע"ז

אל מול המוות שהעבודה זרה מופיע העולם נמצא הבית דין שמחיל את הסדר האלוקי | פרשת משפטים

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז בשבט תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12364 אל מול המוות שהעבודה זרה מופיע העולם נמצא הבית דין שמחיל את הסדר האלוקי | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 44:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12363 מסכת בבא בתרא [26] - סוגייות בעיון - חזקה, מיגו, כל דאלין גבר, שודא דדייני דף יומי - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12365 נעשה ונשמע - לחיות תורה | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 35:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12362 דיני העולה לתורה והקבלתו למתן תורה | הלכה - כללי הלכה - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ז 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12371 ככל שהאדם יותר קשור בנפשו לכלל, יוכל ללמוד מנפשו על כל האנושות | אור לנתיבתי [140] מאמר ''הפרט והכלל'' עמ' רל' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 14:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12372 כל מעשה של אדם קדוש חשוב כמו אות בספר תורה | אור לנתיבתי [141] מאמר ''מעלות האדם'' עמ' רלא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 7:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12361 מסכת בבא בתרא [25] לו' ע''א - לח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ז 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12373 מעשה האדם ממשיך את יצירת הקב''ה | אור לנתיבתי [142] מאמר ''האדם והיצירה האלוקית'' עמ' רלב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 9:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12352 מסכת בבא בתרא [24] לד' ע''ב - לו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשע"ז 28:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12353 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק א' | אור לנתיבתי [138] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12354 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק ב' | אור לנתיבתי [139] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 33:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12351 מסכת בבא בתרא [23] לב' ע''ב - לד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ז 24:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12355 המצור על ירושלים בעשרה בטבת | ספר יחזקאל [29] פרק כד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ב בשבט תשע"ז 39:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12329 מסכת בבא בתרא [22] לא' ע''א - לב' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ז 24:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12332 קיום מצוות הוא לא רק נקודה אישית אלא סוגיה לאומית | אורות ישראל [47] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ז 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12334 קיום מצוות הוא לא רק נקודה אישית אלא סוגיה לאומית | אורות ישראל [47] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' שיעורים נבחרים מתוך סדרות כ"א בשבט תשע"ז 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12331 שאיפת החסד היא נצחון המוות - תחיית המתים | אורות הקודש ב' [59] עמ' שעח' פס ''הטל העליון'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ז 37:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12318 גדלותו של משה אל מול עם ישראל | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 45:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12317 מסכת בבא בתרא [21] כט' ע''א - ל' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 28:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12307 השלום מסתכל על המכנה המשותף ולא מבליט השוני | אור לנתיבתי [136] מאמר ''מקוריות השלום המוחלטת'' עמ' רכד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בשבט תשע"ז 17:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12324 ירידת יתרו למדבר - לימוד תורה מתוך צמא | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12308 יש זהות בין המימד הגשמי והרוחני | אור לנתיבתי [137] מאמר ''אחדות ההויה'' עמ' רכו' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט בשבט תשע"ז 9:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12305 מסכת בבא בתרא [20] כז' ע''ב - כט' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 29:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12325 מציאות הרע היא העדר השפעת הטוב | דעת תבונות [19] פרק שני סק' ק' - קטז' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ט בשבט תשע"ז 39:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12306 קריאה בתורה - חובה של יחיד או ציבור? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12313 איזה יעדים מציבים להתקדמות רוחנית? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 9:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12374 איך אפשר להבין את חטאי עם ישראל אחרי נפלאות יציאת מצרים? איך מתמודדים עם מצב חדש? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 10:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12316 איך הופכים את התורה לתכונה נפשית? | שו"ת כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 11:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12314 איך נגשים ללמד ילדים דברים שבצניעות? | שו''ת כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 4:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12375 החיבור לערכים על ידי עולם הסוד | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 7:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12323 מאיפה שואבים כוחות כשבית המקדש חרב | אור לנתיבתי [135] מאמר ''פעילות הקודש למכון עולמים'' עמ' רכג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ח בשבט תשע"ז 22:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12315 מהו החינוך שהכי חשוב לתת לילד? | שו"ת כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 4:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12295 מסכת בבא בתרא [19] כה' ע''ב - כז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 30:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12291 את ההיסטוריה צריך לראות במבט אחד | אור לנתיבתי [134] מאמר ''ככלות הדורות'' עמ' רכב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בשבט תשע"ז 11:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12303 בניין גדול נבנה רק עם תשתיות | תפארת ישראל [82] פרק נו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ז 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12290 המבט הכללי לא נותן לנו להוציא אף פרט מן הכלל | אור לנתיבתי [133] מאמר ''ציור הכלליות'' עמ' רכא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בשבט תשע"ז 14:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12304 מה מטרת עבודת הקורבנות במקדש? | מורה נבוכים [133] מאמר שלישי פרק מו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ז 41:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12287 מסכת בבא בתרא [18] כד' ע''א - כה' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ז 26:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12294 הכנסת התרבות המערבית לתוך המקדש | ספר יחזקאל [28] פרק כג' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ז בשבט תשע"ז 31:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12278 מסכת בבא בתרא [17] כב' ע''ב - כד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ז 21:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12333 למה כולנו צריכים ללמוד תורה? מה כולנו צריכים להיות אותו דבר? | טו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ז 9:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12286 היציאה מהכלא - משעבוד מלכויות ורעש העולם | אורות ישראל [46] אורות ישראל פרק ה' פס' טז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ז 39:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12277 מסכת בבא בתרא [16] כב' ע''א - כב' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ז 19:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12285 תנועת החיים בתנועת הנצח | אורות הקודש ב' [58] עמ' שעז' מאמר ''שאיפת הנצח'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ז 32:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12273 אחדות שמים וארץ | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 35:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12272 מסכת בבא בתרא [15] כ' ע''ב עד כא' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 29:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12275 קריעת יום סוף - התגברות על הזרימה | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 32:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12284 בעזרת מבט כולל על ההיסטוריה רואים את הופעת דבר ה' | אור לנתיבתי [131] מאמר ''הכל יכול וכוללם יחד'' עמ' ריח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ב בשבט תשע"ז 1:00:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12265 מסכת בבא בתרא [14] יט' ע''ב - כ' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ז 31:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12270 סודה של שבת - השיטה החינוכית והרוחנית של ארץ ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ז 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12264 מידת הרחמים - אלוקים לא מוותר לך | אור לנתיבתי [130] מאמר ''אוצר הכלל'' עמ' ריז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"א בשבט תשע"ז 29:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12263 מסכת בבא בתרא [13] יח' ע''א - יט' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"א בשבט תשע"ז 30:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12250 אהבת הנבראים ואהבת ה' | אור לנתיבתי [129] מאמר ''מושג האהבה הכללי'' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בשבט תשע"ז 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12269 הקורבנות - רוממות רוחנית כנגד תפיסת העבודה זרה החומרית | מורה נבוכים [132] מאמר שלישי מורה נבוכים - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ז 45:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12246 מסכת בבא בתרא [12] טז' ע''ב - יח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ז 25:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12243 מסכת בבא בתרא [11] יד' ע''ב - טז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ז 34:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12302 ספר יחזקאל [27] פרק כב' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט בשבט תשע"ז 33:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12252 הייצוא העיקרי שלנו צריך להיות העומק הרוחני של התורה | אורות ישראל [45] אורות ישראל פרק ה' פס' יד' - טו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ז 42:10
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12240 מסכת בבא בתרא [10] יב' ע''ב - יד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ו בשבט תשע"ז 30:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12241 מעבדות לעבדות | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ו בשבט תשע"ז 36:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12249 העילוי שבאהבה ותפקידה של השנאה | אור לנתיבתי [128] מאמר ''יסוד האהבה והשנאה'' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה בשבט תשע"ז 28:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12234 נוסחים בתפילה - הערצה ותמימות | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ז 37:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12253 שלושה זמנים בהסטוריה והיחס השונה שבין הגוף והנשמה | דעת תבונות [18] פרק שני סק' צ' - צט' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ה בשבט תשע"ז 33:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12251 התנועה האינסופית במציאות נובעת מהתשוקה אל האלוקות | אורות הקודש ב' [57] עמ' שעה' מאמר ''השאיפה העליונה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ז 37:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12217 מסכת בבא בתרא [8] ח' ע''ב - י' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"ז 31:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12248 מקור ההרגשות של האדם כאלוקי ולא כפרטי ותפקידם | אור לנתיבתי [126] סע' קכט' - קלא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ג בשבט תשע"ז 21:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12203 מסכת בבא בתרא [7] ז' ע''ב - ח' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ז 32:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12210 ספר יחזקאל [26] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ב בשבט תשע"ז 31:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12207 בישראל - ההתקדמות אינה כרורכה בשבירה והרס המדרגה הקודמת | אורות ישראל [44] אורות ישראל פרק ה' פס' יב' עמ' קנז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ז 41:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12208 כל המציאות מלאה בצימאון לאל - חי | אורות הקודש ב' [56] עמ' שעד' מאמר ''הכל שוטף ושואף'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ז 27:45
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12204 מסכת בבא בתרא [6] ז' ע''א - ז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ז 18:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12192 המכות - תודעת האחדות לעומת תודעת החלקיות | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 39:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12193 מכות מצרים - התוכחה הנוקבת של אלוקים לאנושות | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 31:45
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12191 מסכת בבא בתרא [5] ו' ע''א - ז' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12211 עשה לך רב | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 7:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12189 הופעת האמון בין ישראל לקבה בתפילות השבת | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ז 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12214 הערכת מעשי הצדקה לפי בניין מידת החסד שיש בהם | אור לנתיבתי [124] מאמר 'צדקה וחסד' עמ' רג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בטבת תשע"ז 8:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12201 זיו פנים - הסתר פנים וגילוי פנים נקודות חיבורים והשלכותיהם | דעת תבונות [17] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ז בטבת תשע"ז 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12215 לפעמים מתוך רחמים גדולים מגיעים לדין קשה על החוטאים | אור לנתיבתי [125] מאמר 'הזקנה והרחמים' עמ' רד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ז בטבת תשע"ז 11:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12184 מסכת בבא בתרא [4] ה' ע''א - ו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ז 21:00
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש