הסיפור שלנו מתחיל מהתורה ולא מלב האדם | אורות ישראל ותחייתו [7] פס' ה'

הרב אליעזר קשתיאל

י בחשוון תשע"ט

הסיפור שלנו מתחיל מהתורה ולא מלב האדם | אורות ישראל ותחייתו [7] פס' ה'

הרב אליעזר קשתיאל

י בחשוון תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14352 הסיפור שלנו מתחיל מהתורה ולא מלב האדם | אורות ישראל ותחייתו [7] פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תשע"ט 42:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14350 מאבקים בונים | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ט 35:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14351 מידת האדנות - התבטאות מלכות ה' בעולם | תניא [7] שער הייחוד והאמונה, פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בחשוון תשע"ט 57:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14347 העולם הוא רצון אלוקי אחד | מסכת אבות [47] פרק ה' משנה א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בחשוון תשע"ט 26:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14348 צדיק וטוב לו - המלחמה בין הטוב לרע | כללי על פי פרשת לך לך כללי - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ט 18:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14343 לשוב בתשובה מאהבה יום לפני מותו | נתיב התשובה [5] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ט 47:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14336 משל הכרם | ספר ישעיהו [5] פרק ה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בחשוון תשע"ט 58:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14331 השקפת הטוב תנצח את היאוש העולמי ותפקיד הרשעה בהגברת הטוב | אורות הקודש [116] פס' יט' - כ' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ט 38:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14332 תחיית ישראל מדליקה את האור ומבריחה את השדים | אורות ישראל ותחייתו [6] פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בחשוון תשע"ט 48:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14319 האופן הנכון של בניית הכלים | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ט 34:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14330 מידת הזהירות - דבר טבעי | מסילת ישרים [5] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב בחשוון תשע"ט 38:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14323 תודעה של חסד | תניא [6] שער הייחוד והאמונה פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב בחשוון תשע"ט 52:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14312 סוכה - המציאות הכי ממשית וחזקה | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תשע"ט 12:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14308 עבודת המידות של קורבנות יום הכיפורים | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ט בתשרי תשע"ט 32:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14320 תפקידה של השנאה | מידות ראיה [5] אהבה פס' ו' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בתשרי תשע"ט 51:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14310 היהדות לא נשארת רוחנית אלא יורדת אל סדרי המשפט המתקנים את החברה | אורות ישראל ותחייתו [5] פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בתשרי תשע"ט 25:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14311 שאיפת הרע במציאות והתיקון - תשובת ישראל | אורות הקודש [115] פס' ארבעת השאיפות היאוש וההצלה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"ט 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14321 תניא [5] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בתשרי תשע"ט 41:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14302 תפקידו ומהותו של הדיבור ביום כיפור | יום לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ט 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14301 האם תשובה מועילה לכפרת עוונות? | מסכת אבות [46] פרק ד' משנה כב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בתשרי תשע"ט 54:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14297 האורגניות הישראלית צריכה לשמח את עם ישראל | אורות ישראל ותחייתו [4] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז באלול תשע"ח 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14298 שאיפת החורבן היא היסוד לבניין החדש | אורות הקודש ב' [114] פס' יח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ח 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14296 הלימוד תורה של הילדים יותר חשוב מלימוד התורה של המבוגרים | מסכת אבות [44] פרק ד' משנה כ' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו באלול תשע"ח 21:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14293 חיבור לאבות זו הדרך להישאר מחוברים לקב''ה גם במציאות של שפע חומרי בארץ | פרשת ניצבים פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ח 30:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14280 תשובה על זדונות, בית דין של מעלה ובית דין של מטה | נתיב התשובה [4] פרקים א' - ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ח 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14270 המאבק ברשעה מתוך אמונה באומות העולם | מידות ראיה [4] אהבה פס' ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג באלול תשע"ח 49:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14278 ביקורת על הגאוה והבוטח באדם | ספר ישעיהו [3] פרק ב' פס' ו' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשע"ח 43:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14275 ההבנה מטרתה שכלול החופש והחרות של האדם | אורות ישראל ותחייתו [3] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באלול תשע"ח 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14276 הראיה הכוללת של הפרטים מביאה לביטחון | אורות הקודש [113] חלק ב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ח 32:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14277 השגחת ה' בעולם | תניא [3] שער היחוד והאמונה פרקים ב' - ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט באלול תשע"ח 55:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14266 סוד הטנא - תפארתה של השפה עברית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ח 32:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14282 אין מרצים אדם בשעת כעסו | מסכת אבות [42] פרק ד' משנה יח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח באלול תשע"ח 14:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14281 השאיפות שלנו בעולם הזה הם העולם הבא שלנו | מסכת אבות [41] פרק ד' משנה יז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח באלול תשע"ח 27:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14283 שמחה בהצלחה שלנו ולא בנפילת האויב | מסכת אבות [43] פרק ד' משנה יט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח באלול תשע"ח 21:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14264 תשובה - לשבור את הכלים | נתיב התשובה [3] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ח 1:00:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14253 חשבונות הורסים את האהבה | מידות ראיה [3] אהבה ג' - ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ח 1:06:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14254 צדקה ומשפט | ספר ישעיהו [2] פרק א' פס' יח' - פרק ב' פס ה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו באלול תשע"ח 51:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14252 תורת הסוד מסבירה את תפקיד הרע | אורות הקודש ב' [112] עמ' תפג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ח 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14255 תפיסת התחיה - תפיסת הביטחון בה' | אורות ישראל ותחייתו [2] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשע"ח 45:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14251 הברכה שבמצוות השכחה | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ב באלול תשע"ח 32:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14322 יסוד החומר - רוח | תניא [2] שער היחוד והאמונה פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב באלול תשע"ח 58:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14245 בדרכות ביחס של האדם אל החברה | מסכת אבות [39] פרק ד' משנה טו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א באלול תשע"ח 46:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14246 העולם הזה דומה לפרוזדור | מסכת אבות [40] פרק ד' משנה טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א באלול תשע"ח 15:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14235 מאפייני התשובה - תשובה = תחקיר, והקב''ה טוב וישר | נתיב התשובה [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י באלול תשע"ח 57:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14286 אהבה - קשר של סימפטיה לכל | מידות ראיה [2] אהבה פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באלול תשע"ח 1:10:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14184 כשלון הממלכה | ישעיהו [1] פרק א' פס' א' - יז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באלול תשע"ח 39:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14231 הרע בעולם נותן לטוב את עוצמתו | אורות הקודש ב [111] פס' 'השקפת הרצון הטוב', עמ' תפב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ח 41:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14230 מטרת עם ישראל - לספר תהילת ה' | אורות ישראל ותחייתו [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו באלול תשע"ח 42:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14225 המפגש הנכון עם עולם הנסתר | פרשת שופטים פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ח 47:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14250 לעסוק במה שברור אבל אל מבורר | מסילת ישרים [1] הקדמה לספר מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה באלול תשע"ח 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14229 עורכות באהבה - 'שמע ישראל' | תניא [1] הקדמה לשער היחוד והיראה ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה באלול תשע"ח 1:02:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14224 הוי גולה למקום תורה | מסכת אבות [38] פרק ד' משנה יד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 9:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14223 הכבוד שלך תלוי בכבוד שאתה נותן לאחר | מסכת אבות [37] פרק ד' משנה יג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 18:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14222 כבוד ויראה זה לא שני הפכים | מסכת אבות [36] פרק ד' משנה יב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 23:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14206 השכל הוא מרכז החיים | נתיב התשובה [1] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ג באלול תשע"ח 55:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14220 בעבודת המידות העבודה השכלית קודמת לעבודת הרגש | מידות ראיה [1] אל המידות א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באלול תשע"ח 44:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14202 גאוות המלכות - שורש החורבן | שיעור לט' באב חגים - הרב קשתיאל י באב תשע"ח 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14234 הרע הוא מקרי או מערכת אלוקית מסודרת? | אורות הקודש ב' [110] עמ' תעט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באב תשע"ח 52:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14201 חמש דגשים בעולם התוכחה | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ז באב תשע"ח 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14199 מה בין תוכחה לחנופה? | נתיבות עולם [75] נתיב התוכחה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו באב תשע"ח 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14198 מהי מחשבת המלכות? (על כלים ושבירתם) | כללי כללי - הרב קשתיאל ה באב תשע"ח 37:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14177 סוגיית התמודדות ישראל עם לקח בנות מדין | פרשת מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ח 52:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14168 ארבע מיתות בית דין ומשמעותם במשל ההסטוריה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשע"ח 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14169 האם להוכיח גם כשלא ישמעו? | נתיבות עולם [74] נתיב התוכחה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ח 33:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14163 הייסורין מטרתם לקדם את האדם | ספר איוב [29] - שיעור אחרון ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בתמוז תשע"ח 49:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14162 הרע האנושי מקדם את הצדיקים | אורות הקודש ב' [109] עמ' תעח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשע"ח 39:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14161 עם ישראל בגלות ועם ישראל בארץ ישראל | אורות המלחמה [9] פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בתמוז תשע"ח 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14165 זהותנו העצמית - חסד | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ח 24:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14160 סוגי הקורבנות והתאמתם למועד | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ח 27:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14158 בלי תוכחה יש חורבן | נתיבות עולם [73] נתיב התוכחה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 28:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14164 דיוק בפרטים במצוות ובעברות | מסכת אבות [35] פרק ד' משניות יג' - טו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"א בתמוז תשע"ח 21:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14157 כיצד להתמודד עם עלבון? | נתיבות עולם [72] נתיב הענווה פרק ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 8:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14156 מהותינו הלאומית - צדקה וחסד [החזרת הכבוד הלאומי] | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ח 41:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14150 אל תיהיה גבוה | נתיבות עולם [71] נתיב הענווה פרק ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 24:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14152 טהרת הנפש מאפשרת לאדם להביט קדימה, אל האופק של היחיד והאומה | כנפי רוח [125] בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ בתמוז תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14148 עבודת ה' בכל האברים ובעיקר במוח | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14149 פעולת לימוד התורה על העולם | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ח 6:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14139 אסור להיות מיוחד | נתיבות עולם [70] נתיב הענווה פרק ז' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ח 33:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14138 חזרתו בתשובה של איוב | ספר איוב [28] פרק מב' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בתמוז תשע"ח 51:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14133 ברכות בלעם כחלק מההכנות לכניסה לארץ | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ח 39:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר