קרן האייל - מימוש האידאלים בחיים | ראש השנה

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב באלול תשע"ז

קרן האייל - מימוש האידאלים בחיים | ראש השנה

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב באלול תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13146 קרן האייל - מימוש האידאלים בחיים | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ז 37:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13144 אל תהיה עם עיניים גדולות | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [7] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] כ"א באלול תשע"ז 34:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13132 איך נפטרים מהכבוד? | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [6] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] כ באלול תשע"ז 27:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13133 למה כל כך מתנגדים ליש מאין?! | אמונות ודעות לרס''ג [8] מאמר ראשון פרק ג' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באלול תשע"ז 42:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13122 בירור מטרת לימוד מידות הבית לפרטים | ספר יחזקאל [49] פרק מג' פס' י' - יב' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט באלול תשע"ז 21:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13129 הנחלות בימי בית שלישי | ספר יחזקאל [52] פרק מה' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט באלול תשע"ז 24:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13128 ''שכינה לא יוצאת מבית המקדש'' ותיאור התעלות הכהנים בבית שלישי | ספר יחזקאל [51] פרק מד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט באלול תשע"ז 29:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13127 תיאור המזבח וחנוכתו על ידי יחזקאל | ספר יחזקאל [50] פרק מג' פס' יג' - כז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ט באלול תשע"ז 13:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13118 הנשמה המרכז של הכל | אורות הקודש [80] עמ' תיט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ז 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13119 חשיבות הערך הסגולי בעם ישראל | אורות ישראל [68] פרק ח' פס' ב' - ד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ז 34:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13120 כל כוונות התפילה צריכות להיות בציר אחד | נתיב העבודה [2] פרק א' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז באלול תשע"ז 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13113 מעלת הלווים, ארץ ישראל ותשובה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ז 43:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13131 העובר החושב - תפארת האדם | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [5] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו באלול תשע"ז 33:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13117 לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה | מסכת אבות [12] פרק א' משנה יז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו באלול תשע"ז 48:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13107 הריחוק מהחטא מאפשר נאמנות לעצמיות | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [4] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] י"ד באלול תשע"ז 29:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13112 יששכר וזבולון - הרמת קרנה של תורה | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ד באלול תשע"ז 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13098 האדם הוא פנקס | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [3] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] י"ג באלול תשע"ז 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13102 הוכחת בריאת העולם יש מאין | אמונות ודעות לרס''ג [7] מאמר ראשון פרקים ב' - ג', יג' אלול אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג באלול תשע"ז 42:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13085 ספר יחזקאל [48] פרק מא' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ב באלול תשע"ז 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13086 הבינה וגילוי האחדות האלוקית - פרויקט לאומי | אורות הקודש [79] עמ' תיז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י באלול תשע"ז 37:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13096 השוני בעבודת אלוקים בין היהדות לשאר העמים | אורות ישראל 67 פרק ח' פס' ב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י באלול תשע"ז 59:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13094 הבקשה בוחנת את הרצונות ומכניעה את האדם כלפי ה' | נתיב העבודה [1] נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט באלול תשע"ז 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13083 ישראל, אומות העולם וירושלים | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ז 45:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13099 לימוד זכות וזיכוך הנפש על ידי המצוות | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ז 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13097 מזלות ונבואה | דעת תבונות [34] סימנים קע' - קפ' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ט באלול תשע"ז 33:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13080 האם ניתן לסדר אהבה? - שיעור פתיחה לסדר נשים | כללי כללי - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ז 38:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13079 היכולת ללמוד ולקבל עזרה כביטוי לענווה | מסכת אבות [11] פרק א' משניות יג' - טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח באלול תשע"ז 46:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13069 היראה והשבת | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [2] דרוש מהר"ל לשבת תשובה - הרב קשתיאל [תשע'ז] ח באלול תשע"ז 32:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13063 שקט מקשיבים! - תורה | דרוש מהר''ל לשבת תשובה [1] ז באלול תשע"ז 30:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13072 ספר יחזקאל [47] פרק מא' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ה באלול תשע"ז 44:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13055 סגולת ישראל - אמונה וחקירה | אורות ישראל [66] פרק ח' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ז 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13054 תנועה יוצרת אחדות | אורות הקודש [78] עמ' תטז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ז 30:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13052 מהות המשפט הישראלי | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ז 42:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13050 מסכת סנהדרין [11] לב עב - לד עא דף יומי - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ז 25:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13051 מערכת המשפט בישראל - מחמאה אלוקית | פרשת שופטים פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ז 54:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13047 הדיבור - המפתח לכל ההתקדמות בחיים | ראש חדש אלול כללי - הרב קשתיאל א באלול תשע"ז 8:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13071 הקפת השערים והכניסה לבית | ספר יחזקאל [46] פרק מ' פס' יח' - מט' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ז באב תשע"ז 33:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13020 מסכת סנהדרין [10] יד' ע''א - טו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ו באב תשע"ז 15:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13015 העדינות הנצרכת בכדי להגיע לבית המקדש | אורות ישראל [65] פרק ז' פס' יח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ה באב תשע"ז 58:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13019 מסכת סנהדרין [9] יג' ע''א - יד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ה באב תשע"ז 26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13053 אורות הקודש ב' [77] עמ' תיד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד באב תשע"ז 47:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13006 הדרך בה מוכיח משה | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד באב תשע"ז 38:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13018 מסכת סנהדרין [8] יב' ע''ב - יג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ד באב תשע"ז 17:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13007 ''חכמים היזהרו בדיברכם'' - שלא ליצור חילול ה' | מסכת אבות [9] פרק א' משנה יא' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג באב תשע"ז 17:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13005 חשיבות הלימוד להלכה, מטרת בין הזמנים וחובת החזרה על הלימוד | דרוש תורה למהר''ל [22] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג באב תשע"ז 28:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13010 למה? כי ככה הקב''ה החליט | דעת תבונות [33] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ג באב תשע"ז 38:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13008 מידתו של אהרון - שלום | מסכת אבות [10] פרק א' משנה יב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג באב תשע"ז 30:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13017 מסכת סנהדרין [7] דף יב' דף יומי - הרב קשתיאל ג באב תשע"ז 15:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13004 מהי סברה נכונה בתורה? | דרוש תורה למהר''ל [21] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] ב באב תשע"ז 38:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12983 מסכת סנהדרין [6] י' ע'א דף יומי - הרב קשתיאל ב באב תשע"ז 20:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13002 ארבע הוכחות שהעולם מוגבל | אמונות ודעות לרס''ג [6] מאמר ראשון פרק א' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] א באב תשע"ז 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13003 יקרת התורה ופחיתותה | דרוש תורה למהר''ל [20] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] א באב תשע"ז 29:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12981 מסכת סנהדרין [5] ט' ע''ב עד י' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל א באב תשע"ז 13:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13070 מידות שערי הר הבית | ספר יחזקאל [45] פרק מ' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ח בתמוז תשע"ז 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12984 החיים כאוסף פרטים או כמהלך כללי | אורות הקודש ב' [76] עמ' תיב' פס' ''התנועה הכללית וההשגחה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ז 35:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12985 היחס בין ההתקדמות של הפרט להתקדמות של הכלל | אורות ישראל [64] פרק ז' פס' יז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ז 38:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12982 מסכת סנהדרין [4] ז' ע''ב - ח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ז 16:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12978 ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים | פרשת מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ז 48:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12977 "על אלה אני בוכיה" - על התנתקות הגוף מהנשמה | בין המצרים כללי - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ז 37:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12986 כבוד ה' אל מול ייחוד ה' | דעת תבונות [32] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ה בתמוז תשע"ז 45:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12972 מסכת סנהדרין [2] ה עב - ו עב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ז 31:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12987 הדרך לאי שכחת התורה | דרוש תורה למהר''ל [19] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ד בתמוז תשע"ז 27:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12954 מסכת סנהדרין [1] דף ב' ע''א - ג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ז 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12959 השאיפה הכי גדולה במציאות היא גילוי האחדות | אורות הקודש ב' [75] עמ' תיא' פס' ''גילוי האחדות'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ז 38:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12966 תמצית היהדות - נבואה, חיבור השכל והדמיון העליון | אורות ישראל [63] פרק ז' פס' טז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ז 41:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12944 למה אנחנו לא שלמים ? | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ז 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12948 האדם שותף לקב''ה בתיקון העולם | דעת תבונות [31] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ח בתמוז תשע"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12942 יז' בתמוז וט' באב - ימין ושמאל של בין המצרים | בין המצרים כללי - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ז 40:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12968 יראה ואהבה - זוג כנפיים שאי אפשר בלי אחת מהם | דרוש תורה למהר''ל [18] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בתמוז תשע"ז 26:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12952 אנחנו מעדיפים את המלאכה | מסכת אבות [8] פרק א' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בתמוז תשע"ז 24:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12967 דרוש תורה למהר''ל [17] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בתמוז תשע"ז 29:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12951 לא תמיד לסמוך על האינטואיציות | מסכת אבות [7] פרק א' משנה ט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בתמוז תשע"ז 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12945 אמונות ודעות לרס''ג [5] המשך ההקדמה אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז בתמוז תשע"ז 48:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12935 ספר יחזקאל [44] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ו בתמוז תשע"ז 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12941 החיבור בין רצון ה' למימוש בפועל | אורות הקודש ב' [74] עמ' תז' פס' ''ייחוד ההויה ומטרתה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ז 25:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12936 הפילוסופיה והנבואה מה היחס ביניהם | אורות ישראל [62] פרק ז' פס' טו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ז 38:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 12924 יסוד העל טבעיות של עם ישראל | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשע"ז 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12933 אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה בשתעת הימים | כללי כללי - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ז 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12932 בלי יראת שמיים כלום לא שווה | דרוש תורה למהר''ל [16] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א בתמוז תשע"ז 38:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12921 אחריות - מתי אדם נכנס לתחום של אחרים ומתי הוא מממש את המחויבות שלו | מסכת אבות [6] פרק א' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י בתמוז תשע"ז 37:55
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
אורות התורה