הקשר אל הקדושה העובר דרך הכהונה | פרשת קרח

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח בסיוון תשע"ז

הקשר אל הקדושה העובר דרך הכהונה | פרשת קרח

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח בסיוון תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12869 הקשר אל הקדושה העובר דרך הכהונה | פרשת קרח כ"ח בסיוון תשע"ז 48:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12859 'אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות' - המעמד והכבוד - האסון החברתי | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשע"ז 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12852 כל אדם יכול ללמוד תורה | דרוש תורה למהר''ל [10] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בסיוון תשע"ז 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12863 אמונות ודעות לרס''ג [2] אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בסיוון תשע"ז 49:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12847 התורה נקנית על ידי ענוה והתבטלות | דרוש תורה למהר''ל [9] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בסיוון תשע"ז 36:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12860 מתן שכר מצוות בעולם הזה | תפארת ישראל [87] פרק ס' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ז 31:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12845 איחוד עץ אפרים ויהודה | ספר יחזקאל [41] פרק לז' פס' טו' - כח' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ד בסיוון תשע"ז 34:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12844 ההשכלה הכללית אינה מספיקה לבניין האומה אלא לימוד התורה | אורות ישראל [59] פרק ז' פס' ט' - י' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ז 32:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12843 לומדי הקבלה נדרשים ל לפחד מה'הגשמה' שבה | אורות הקודש ב' [71] עמ' תב' פס' ''הסרת פחד ההגשה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ז 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12832 הדיבור - פרי האדם | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ז 39:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12812 איפה האנרגיות שלנו מושקעות? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ז 9:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12833 הדין שבחסד והחסד שבדין - השגת ה' את העולם | דעת תבונות [28] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ בסיוון תשע"ז 30:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12813 לימוד תורה לשמה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ז 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12815 עולם הגוף והגאווה לא הולכים ביחד עם התורה | דרוש תורה למהר''ל [8] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ בסיוון תשע"ז 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12814 החסרון הוא היתרון - תודעת החסרון מצמיחה | דרוש תורה למהר''ל [7] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט בסיוון תשע"ז 32:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12834 עבודת ה' מיראה ואהבה | מסכת אבות [1] פרק א' משגיות ג' -ד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט בסיוון תשע"ז 41:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12811 הקב''ה לא רק נתן לנו תורה אלא גם את הדרך לברר את האמת | אמונות ודעות לרס''ג [1] הקדמה אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בסיוון תשע"ז 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12806 חסרונות האדם הם היתרונות שאיפשרו לו לקבל את התורה | דרוש תורה למהר''ל [6] יח' סיון דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בסיוון תשע"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12816 תפארת ישראל [86] תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ז 23:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12800 ספר יחזקאל [40] פרק לז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בסיוון תשע"ז 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12799 חינוך ילדי ישראל לחיבוב מצוות | אורות ישראל [58] פרק ז' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ז 37:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12798 תפיסת האלוקות של חב''ד על הרב קוק | אורות הקודש ב' [70] עמ' שצט' פס' ''ההשקפה האלוקית הכוללת'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ז 1:00:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12784 תוצאות ההתלהבות והיוזמה לקדושה או לגוף | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ז 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12797 דעת תבונות [27] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ג בסיוון תשע"ז 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12775 מלווה מלכה - איזונים בין קודש לחול | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשע"ז 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12780 עמל התחדשות ושינון בלימוד תורה | דרוש תורה למהר''ל [5] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג בסיוון תשע"ז 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12779 דרוש תורה למהר''ל [4] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ב בסיוון תשע"ז 33:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12835 מסכת אבות [1] - חסר מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ב בסיוון תשע"ז
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12778 יתרו מחדש את האפשרות לחדש בתורה | דרוש תורה למהר''ל [3] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א בסיוון תשע"ז 33:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12777 מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה? | תפארת ישראל [85] פרק נח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ז 24:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12776 מורה נבוכים [140] מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ז 40:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12761 מה גרום לך שחיקה ? | כללי כללי - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ז 8:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12759 פרשת התשובה אליבא דיחזקאל | ספר יחזקאל [39] פרק לו' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בסיוון תשע"ז 50:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12757 התחיה הלאומית מחיה את קיום המצוות | אורות ישראל [57] פרק ז' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ז 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12758 מקור הקנאה, תוצאותיה והדרך להירפא ממנה | אורות הקודש ב' [69] עמ' שצז' פס' ''האושר האלוקי הכולל'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ז 59:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12750 חיבורים | פרשת נשא פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"ז 51:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12747 דרוש תורה למהר''ל [2] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד בסיוון תשע"ז 40:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12746 ספר יחזקאל [38] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ג בסיוון תשע"ז 43:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12760 למה חיילים נשחקים בסוף השירות ? | צבא כללי - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ז 8:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12727 בשורש - רצון ה' ורצון האדם - אחד הם | אורות הקודש ב' [68] עמ' שצה' פס' 'האחדות הכוללת האלוקית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ז 47:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12728 דקדוק בתורה ומצוות הוא ממלכת הנשמה | אורות ישראל [56] פרק ז' פס' ג' - ה' עמ' סקב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ז 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12729 ההליכה והשימור בהשראת השכינה בישראל | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ז 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12730 דרוש תורה למהר''ל [1] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ח באייר תשע"ז 52:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12702 מגילת רות [9] פרק ד' מגילת רות - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ז 26:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12705 מדרגת האהבה ומדרגת היראה | מורה נבוכים [139] מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ז 32:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12701 הפוליטיקה הישראלית - כיצד?? | ספר יחזקאל [37] פרק לד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה באייר תשע"ז 45:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12704 בעתיד יתגלה שהכל אחד | אורות הקודש ב' [66] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ז 28:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12700 חיבור הרגש והשכל שבאומה | אורות ישראל [55] פרק ז' פס' ב' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ז 51:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12691 הגאולה טבעה ומהלכיה | פרשת בהר - בחוקותי כ"ב באייר תשע"ז 50:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12688 צדיק ורע לו רשע וטוב לו - חסד או משפט? | דעת תבונות [26] פרקים קמ' - קמה' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"א באייר תשע"ז 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12681 ציון וירושלים הסגולה והבחירה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א באייר תשע"ז 40:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12671 גאולת הכלל וגאולת הפרט חד הם | מגילת רות [8] פרק ד' פס' א' - ה' מגילת רות - הרב קשתיאל כ באייר תשע"ז 34:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12667 גילוי וגאולת מידת הגבורה | מגילת רות [7] פרק ג' פס' ז' - סוף הפרק מגילת רות - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ז 33:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12673 מורה נבוכים [138] מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ז 34:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12666 עדות החורבן כפתח ליעוד נבואת יחזקאל | ספר יחזקאל [36] פרק לג' פס' כא' - לג' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ח באייר תשע"ז 29:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12672 התגלות הרצון הטוב לרומם את עמו | אורות ישראל [54] פרק ז' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ז 29:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12654 קידוש ה' - היחס הנכון אל הקודש | פרשת אמור פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ז 41:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12663 אירועים וסעודות בערב שבת | הלכות שבת הלכה - הרב קשתיאל י"ד באייר תשע"ז 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12655 הדרך להופעת הגבורה בעולם המעשה | מגילת רות [6] פרק ב' מגילת רות - הרב קשתיאל י"ד באייר תשע"ז 25:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12637 הגבורה שקודמת לחסד | מגילת רות [5] פרק ב' פס' כ' - פרק ג' פס' ב' מגילת רות - הרב קשתיאל י"ג באייר תשע"ז 28:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12657 הקשר בין הנהגת הבחירה והנהגת הייחוד | דעת תבונות [25] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ג באייר תשע"ז 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12656 השובע השלם הוא גם שובע רוחני | נתיב העבודה [61] פרק יד' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ג באייר תשע"ז 56:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12648 הדרך להתקשרות האמונה - מדע או היסטוריה | מורה נבוכים [137] מאמר שלישי פרקים נ' - נא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ז 53:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12636 חשיפת החסד שבגבורה ותהליך דילוג רות לעם ישראל | מגילת רות [4] פרק ב' פס' י' - כ' מגילת רות - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ז 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12629 הוספת יראת שמים ללאומיות הישראלית | אורות ישראל [53] פרק ו' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י באייר תשע"ז 54:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12633 השיטה איך להתקדש | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע (דף יומי) - הרב קשתיאל י באייר תשע"ז 11:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12630 ההסתכלות האחדותית על העולם | אורות הקודש ב' [65] פס' ''אחדות ההויה'' עמ' שצא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ז 43:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12646 ספר יחזקאל [35] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט באייר תשע"ז 44:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12613 השער לקדושה - הדקדוק בפרטי החיים | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ז 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12614 זה כנגד זה עשה אלוקים - סדרי תיקון הרע בעולם | דעת תבונות [24] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ז באייר תשע"ז 41:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12609 זיהוי גבורתה של רות | מגילת רות [3] פרק ב' פס' א' - י' מגילת רות - הרב קשתיאל ז באייר תשע"ז 27:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12607 ספירת העומר - המפגש עם עצמך באמת | כללי כללי - הרב קשתיאל ז באייר תשע"ז 37:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 12647 גילוי משפט ה' דווקא בארץ ישראל | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ז 52:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12608 תהליך הגיור - בירור השייכות לעם ישראל | מגילת רות [2] פרק א' פס' ח' - כב' מגילת רות - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ז 53:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12615 ספר יחזקאל [34] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ד באייר תשע"ז 47:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12596 הקודש הוא כח היצירה שמנצח את המוות | אורות הקודש ב' [64] פס' ''חיים עד העולם'' עמ' שפה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ז 28:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12597 מהי הגאוה המצילה את האדם? | אורות ישראל [52] אורות ישראל פרק ו' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ז 48:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12588 תפקידו של הכהן בטהרת המצורע - חזרתו של המצורע אל הקודש | פרשת תזריע מצורע פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א באייר תשע"ז 46:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12582 במה זכו מואב שמהם יצא דוד | מגילת רות [1] הקדמה מגילת רות - הרב קשתיאל ל בניסן תשע"ז 37:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12598 הטוב והרעה - האחריות היהודית | דעת תבונות [23] פרקים קכח' - קל' דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ל בניסן תשע"ז 43:10
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש
מאמרי הראי"ה