מדרגות בקודש | פרשת תרומה

הרב אליעזר קשתיאל

ל בשבט תשע"ח

מדרגות בקודש | פרשת תרומה

הרב אליעזר קשתיאל

ל בשבט תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13653 מדרגות בקודש | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ח 43:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13654 שמחה יהודית | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ח 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13646 היתרון של איש האמונה | נתיבות עולם [35] נתיב האמונה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ח 25:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13644 מהי יצירה המיוחדת לישראל? | אורות ארץ ישראל [5] אורות ארץ ישראל פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בשבט תשע"ח 56:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13641 קידוש עולם החומר | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ח 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13634 האמונה היא תשתית העולם | נתיבות עולם [34] נתיב האמונה פרקים א' - ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ח 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13638 החתונה הבלתי פוסקת | כללי על פי ביאור ברכה ששביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ח 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13645 מסכת אבות [25] פרק ג' משניות ה' - ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו בשבט תשע"ח 13:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13624 האמת צומחת בלי להפריע לבחירה | נתיבות עולם [33] נתיב האמת פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ח 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13630 מוחלטות הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [22] מאמר רביעי אות ו' - מאמר חמישי אות א' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג בשבט תשע"ח 33:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13639 ספר איוב [13] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תשע"ח
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13619 המלחמה של הרב בשלילת תורת חסד | אורות ארץ ישראל [4] אורות ארץ ישראל פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בשבט תשע"ח 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13637 סדר הופעת האהבה בעולם | אורות הקודש [94] אורות הקודש ב' פס' ''שפעות המחשבה הכוללת'' עמ' תמו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ח 42:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13612 ביאור קריעת הים ונסיון המן | פרשת בשלח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 49:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13620 עמידה מול הזרם | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 36:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13605 אין אמת בלי תורה | נתיבות עולם [32] נתיב האמת פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ח 32:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13608 השמעת קול - יסוד קיומי באדם | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ח 37:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13618 תרבות של ליצנות וריק אל מול תרבות יהודית | מסכת אבות [24] פרק ג' משנה ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בשבט תשע"ח 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13604 מרד צרכנים - הדרך למיגור השקר | נתיבות עולם [31] נתיב האמת פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ח 34:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13597 האמת - היכולת לקבל פני שכינה | נתיבות עולם [30] נתיב האמת פרקים א' - ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו בשבט תשע"ח 30:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13598 השפעת הדיבור על האדם המדבר והמקשיב | אורות הקודש לחי רועי [11] אורות הקודש ג' עמ' רפא' פס' ''צינורות הדיבור'' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בשבט תשע"ח 24:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13589 ביטול צדקותו של איוב | ספר איוב [12] פרק טו' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תשע"ח 53:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13587 היחס בין ידיעתו של הקב''ה לבין הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [21] מאמר רביעי אות ג' - ו' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ה בשבט תשע"ח 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13625 הקשר לארץ ישראל - שומר על הזהות היהודית | אורות ארץ ישראל [3] אורות ארץ ישראל פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בשבט תשע"ח 46:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13588 השירה האמיתית היא מימוש נטיית ההכללה | אורות הקודש [93] אורות הקודש ב' עמ' תמד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"ח 38:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13581 אפיון אופיו של עם ישראל בעת יצירתו | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13601 אהבת דוד ויונתן - נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים | כללי כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 3:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13582 אי אפשר רק עם אמת | נתיבות עולם [29] נתיב האמת פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13599 האם ניתן להצליח כשדבקים באמת?! | כללי כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 16:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13579 זוג או פרט - מעלת הזוג לעומת הפרט | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13602 מסכת אבות [21] פרק ב' משניות יא', יד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א בשבט תשע"ח 15:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13603 מסכת אבות [22] פרק ב' משניות טו', טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א בשבט תשע"ח 8:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13578 ממשות האמת במציאות | נתיבות עולם [28] נתיב האמת פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ח 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13575 האמת כערך עצמי | נתיבות עולם [27] נתיב האמת פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ח 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13566 לברוח מדברים בטלים | אורות הקודש ג' לחי רועי [10] עמ' רעט' פס' ''הבורחים מדברים בטלים'' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח בטבת תשע"ח 54:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13561 מרכזיות האדם ותחילת הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [20] מאמר שלישי ותחילת רביעי אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז בטבת תשע"ח 33:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13560 תחיית מתים אינה תשובה | ספר איוב [11] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשע"ח 44:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13567 אהבת ה' נותנת משמעות לחיים | אורות הקודש [92] אורות הקודש ב' פס' 'אהבת עולם' עמ' תמב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ח 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13574 עולם הנסתר - עולם המהויות | אורות ארץ ישראל [2] אורות ארץ ישראל פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בטבת תשע"ח 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13568 אהבה ויראה בתפילה | נתיב העבודה [9] פרק ו' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בטבת תשע"ח 35:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13553 מלחמת תרבות רק על ידי הנהגה ישרה | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 49:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13569 עשרת המכות - מידה כנגד מידה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 35:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13554 האחריות על המסורת | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 33:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13570 האמון ברבנות הראשית | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 17:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13559 ירידתו של החתן אל הכלה | כללי ביאור ברכה שישית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13544 התורה קובעת את סולם הערכים | נתיבות עולם [26] נתיב הדין פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשע"ח 29:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13538 אסור לטעות בדין | נתיבות עולם [25] נתיב הדין פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ח 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13539 הדעת - חיבור הרצון והשכל | אורות הקודש לחי רועי [9] אורות הקודש ג' עמ' פה' - פו' פס' ''השאיפה האצילית'' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א בטבת תשע"ח 45:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13546 בירור השינויים בתורה ובמצוות | אמונות ודעות לרס''ג [19] מאמר שלישי פרקים ח' - ט' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ בטבת תשע"ח 35:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13540 תוכחת איוב לרעיו על דבריהם | ספר איוב [10] פרק יג' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשע"ח 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13541 ארץ ישראל - הבסיס של האומה הישראלית | אורות ארץ ישראל [1] פתיחה לספר אורות אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בטבת תשע"ח 54:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13547 הפערים ושויון | אורות הקודש [91] אורות הקודש ב' פס' 'ההבדלה והכללה' עמ' תלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ח 48:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13548 מדוע הקב"ה העביד את ישראל בפרך | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13522 שליחותו של משה והתעלות עם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13528 הקשיים איתם צריך להתמודד משפט המלך | נתיבות עולם [24] נתיב הדין פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13523 חתונה - יציאה מהטבע אל הבחירה | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13534 ממון חברך חביב עליך כשלך | מסכת אבות [20] פרק ב' משנה יז' - יח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז בטבת תשע"ח 38:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13506 מטרת האדם היא הגדלת הרצון | אורות הקודש לחי רועי [8] פס' נג' - נו' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד בטבת תשע"ח 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13511 דרכי אימות הנביא | אמונות ודעות לרס''ג [18] מאמר שלישי פרקים ה' - ח' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג בטבת תשע"ח 28:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13520 הוו מתונים בדין | נתיבות עולם [23] נתיב הדין נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"ח 28:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13512 חוסר הבנתינו בראיית הגיון בהשגחת ה' מצריך תפילה | ספר איוב [9] פרקים י' יא' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשע"ח 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13507 האיכות מחייבת התבדלות | אורות הקודש ב' [90] פס' 'ההבדלה והכללה' עמ' תלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ח 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13508 כוחה של ארץ ישראל - לאחד הפכים | אורות ישראל [79] פרק ט' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ח 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13491 הספד של צדיק - תפקודו ודרכו | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ח 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13509 ספר בראשית - ספר הישר - ניצחון האדם על הטבע | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ח 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13494 הדין יוצר נורמות קבועות | נתיבות עולם [22] נתיב הדין פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בטבת תשע"ח 34:30
הרב אליעזר קשתיאל 15 13492 דין - האמת ההכרחית והמוחלטת במציאות | נתיבות עולם [21] נתיב הדין פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ח 39:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13493 דין - האמת ההכרחית והמוחלטת במציאות | נתיבות עולם [21] נתיב הדין פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ח 39:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13482 מצות שמעיות שכליות והצורך בנבואה | אמונות ודעות לרס''ג [17] מאמר שלישי פרקים א' - ה' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ו בטבת תשע"ח 36:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13488 ספר איוב [8] פרק ט' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשע"ח 45:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13485 בעזרת האדם מתגלה אחדות הבריאה כולה | אורות הקודש [89] פס' 'הערך הכולל עמ' תלז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ח 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13495 התחיה דורשת גבורה שהיא הגוף | אורות ישראל [78] פרק ט' פס' ו' - ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ח 31:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13479 התמודדות יעקב עם גלות מצרים | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ח 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13484 מקור החיות - תודעת השליחות | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ח 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13483 צורת העמידה בתפילה כביטוי להתבטלות שלנו | נתיב העבודה [8] פרק ו' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בטבת תשע"ח 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13475 ביטוי הרוחניות בגשמיות מעלה את העולם | אורות הקודש [88] פס' 'היחש אל הכל' עמ' תלו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ח 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13474 הפעילות הגשמית הלאומית היא הקדושה | אורות ישראל [77] פרק ט' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ח 56:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13468 יוסף הביא מסר אנושי למצרים | פרשת מקץ פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ח 49:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13476 חשיבות השומרים | מסכת אבות [19] פרק ב' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בכסלו תשע"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13469 מטרת היכל היהדות לעומת מטרת יוון | מהר"ל נר מצווה [2] חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ח 40:10
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר