חג השבועות - הופעת הצורה הקולקטיבית שלנו | מושגים ביהדות

הרב יוסף קלנר

כ"ז באייר תשע"ז

חג השבועות - הופעת הצורה הקולקטיבית שלנו | מושגים ביהדות

הרב יוסף קלנר

כ"ז באייר תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12699 חג השבועות - הופעת הצורה הקולקטיבית שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ז באייר תשע"ז 10:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12692 על מה שמחתנו ביום ירושלים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באייר תשע"ז 12:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12680 אורות התחיה [77] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 53:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12689 היופי - המתאים בין הפנים לחוץ | נצח ישראל [50] נצח ישראל - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 48:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12711 יען כי גבהו [2] ע''פ עין איה ברכות ב' פרק שישי פס' כז' יען כי גבהו - הרב קלנר [תשע''ז] כ באייר תשע"ז 29:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12679 מה זה עשיית רצון ה'? | עין אי''ה על הסדר [26] ברכות א' פרק רביעי פס' נד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 55:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12690 עקרונות המציאות מתבטאים בחומר ובצורת העולם | תפארת ישראל [24] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ באייר תשע"ז 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12659 תורת הנסתר - התורה הנסתרת | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ו באייר תשע"ז 14:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12661 ארבע מיתות בי''ד - נראים אכזריים! | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 18:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12638 מה התועלת בקיום מצוות? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 6:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12639 ערך השפה העברית | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 11:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12662 שאיפה לאמת, בירור האמת ועמדה עצמית | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 12:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12642 אורות התחיה [76] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ז 58:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12670 איך פועלת תפילת הדרך? | עין אי''ה על הסדר [25] ברכות א' פרק רביעי פס' הג' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ז 54:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12650 מבוא לתורת המוסר - גאווה | יען כי גבהו [1] ע''פ עין איה ברכות ב' פרק שישי פס' כז' יען כי גבהו - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג באייר תשע"ז 56:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12660 תפארת ישראל [23] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג באייר תשע"ז 54:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12627 ספירת העומר - מיום הולדתנו אל מהותנו ותחייתנו בארץ | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"א באייר תשע"ז 15:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12641 החובה בחידוד והבהרת הגדרות מושגים באמונה בזמננו | אורות התחיה [75] פס' נא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז באייר תשע"ז 1:03:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12594 השליטה הריבונית וגבולותיה הגיאוגרפים - שיקוף מצב עצמיות עם ישראל | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באייר תשע"ז 9:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12585 האור שבקצה הכאוס של המציאות | יום העצמאות חגים - הרב קלנר א באייר תשע"ז 14:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12584 תושב''כ ותושב''ע בזמן הגלות ובזמן הגאולה | אורות התחיה [74] פס' נ' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ל בניסן תשע"ז 1:07:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12580 שבת הגדול- הופעת הקודש שלפני ההתפרטות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י בניסן תשע"ז 4:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12578 אפיקומן - האכילה העליונה | מושגים בהידות מושגים ביהדות - הרב קלנר ב בניסן תשע"ז 6:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12579 נס - הופעת המציאות ע''פ הסדר העליון | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באדר תשע"ז 8:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12532 אורו של משיח יבסס את אור הטובה הרוחנית | אורות התחיה [73] פס' מט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 15:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12530 השבתת החמץ - השבתת ההשפעה הסביבתית | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 5:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12531 כפירה שהיא הודאה | אורות התחיה [72] פס' מח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 57:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12534 ביתר ראויים לתפילין | נצח ישראל [49] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג באדר תשע"ז 39:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12503 טעמה של מצוות פרה אדומה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ח באדר תשע"ז 17:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12533 בנין עדי עד [16] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12493 האורגניות של העולם - העולם אינו אלא אחד | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 17:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12496 המשך אגדות החורבן | נצח ישראל [48] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 40:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12506 התמעטות אור התורה מן השמיים בגלות | אורות התחיה [71] פס' מח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 1:12:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12488 ברכת המזון - קישור חווית האכילה למגמות גדולות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 8:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12498 בשעת כעס נוצרים חיים חדשים וסיכון בשביל פרנסה | עין אי''ה על הסדר [24] ברכות א' פרק רביעי פס' נב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 44:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12497 כשאדם ברגעיו הקשים נקשר לעם ישראל זה פותח את שערי תפילותיו | עין אי''ה על הסדר [23] ברכות א' פרק רביעי פס' נא' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 17:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12490 מצוות ערלה - הצורה הנכונה להיפגש עם הנאות החיים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 6:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12500 שהאדם גשמי נבדל | תפארת ישראל [22] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז באדר תשע"ז 56:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12489 תרומות ומעשרות - האחריות שלנו על עולם הרוח | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ז באדר תשע"ז 9:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12472 ההסברה בדור שלנו צריכה להיות בגדלות | אורות התחיה [70] פס' מז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י באדר תשע"ז 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12480 ההתבונות ושימת לב אל הטבע חשובה וטובה, ובלבד שתעמוד בגדרי ההלכה | עין אי''ה על הסדר [22] ברכות א' פרק רביעי פס' מט' - נ' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט באדר תשע"ז 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12471 טומאת הצרעת | נצח ישראל [47] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר ט באדר תשע"ז 41:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12499 שס'ה מצוות לא תעשה כנגד שמירת סדר המציאות | תפארת ישראל [21] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ט באדר תשע"ז 51:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12421 חייב איניש לבישומי - מה השיכרות מוציאה מאיתנו? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 6:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12422 טומאה וטהרה, מוות וחיים, רע וטוב | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 6:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12423 עמלק - הופעת הרוע במציאות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 10:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12414 עצה לפורים - אל תיפול פתאום לפורים | פורים חגים - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 2:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12408 חיבוט הקבר - שמו של האדם | בנין עדי עד [15] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ג באדר תשע"ז 39:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12420 מעלתו של הקודש שבחול על הקודש שבקודש | אורות התחיה [69] פס' מו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג באדר תשע"ז 58:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12410 כוחות גדולים - כוחות עליונים | נצח ישראל [46] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר ב באדר תשע"ז 43:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12411 מצוות לא תעשה ומצוות עשה | תפארת ישראל [20] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ב באדר תשע"ז 57:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12376 ''ה אחד'', ''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'' | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ז בשבט תשע"ז 12:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12367 הרשעים הם השמרים של היין | אורות התחיה [68] פס' מה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בשבט תשע"ז 1:05:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12369 העושה תפילתו קבע - שלוש סוגים של מתפללים | עין אי''ה על הסדר [21] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ה בשבט תשע"ז 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12685 כללות המצוות | תפארת ישראל [19] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ה בשבט תשע"ז 51:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12366 לאדם יש תפקיד בעולם! | בנין עדי עד [14] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ה בשבט תשע"ז 41:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12368 חורבן ביתר בדברי חז''ל על ידי הסברת המושגים המספר 8, ידיים ומים | נצח ישראל [45] פרק ז' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ד בשבט תשע"ז 43:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12321 מהי אמונה? קשר עם אלוקים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בשבט תשע"ז 8:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12320 עבודת ה' - עבודת עבד או פיתוח הכוחות כולם? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בשבט תשע"ז 14:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12310 מרידות החומר והרוח בזמן חבלי משיח | אורות התחיה [67] פס' מד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 1:13:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12326 קול ה' על המים | עין אי''ה על הסדר [20] ברכות א' פרק רביעי פס' מג' - מה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 1:01:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12311 תרבות המערב - טשטוש הזהויות המיניות | בנין עדי עד [13] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 43:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12309 תודעת הערך של ירושלים וחורבן ביתר | נצח ישראל [44] פרקים ו' - ז' נצח ישראל - הרב קלנר י"ח בשבט תשע"ז 40:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12684 תורה מן השמיים | תפארת ישראל [18] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ח בשבט תשע"ז 49:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12280 אובייקטיבי וסובייקטיבי, מה פירוש המושגים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בשבט תשע"ז 19:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12281 זכות אבות - מה זה בכלל? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בשבט תשע"ז 5:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12293 קניית תכשיטים לאישה | בנין עדי עד [12] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ג בשבט תשע"ז 47:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12271 תיקונו של משיח - חיבור בין פושעי ישראל לשלמי אמונת ישראל | אורות התחיה [66] פס' מג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ב בשבט תשע"ז 40:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12268 אדם לעמל יולד | תפארת ישראל [17] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"א בשבט תשע"ז 58:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12300 ברכת המינים בתפילת שמונה עשרה | עין אי''ה על הסדר [19] ברכות א' פרק רביעי פס' מב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"א בשבט תשע"ז 54:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12399 למה היה צריך להוציא את ישראל ממצרים בעשר מכות? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"א בשבט תשע"ז 33:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12398 מה יחסינו לכתבי הרב קוק שהרצי''ה החליט לא לפרסם ופורסמו לאחר מותו? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"א בשבט תשע"ז 13:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12266 פלאיות הריבוי בטור מלכא | נצח ישראל [43] פרק ו' נצח ישראל - הרב קלנר י"א בשבט תשע"ז 46:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12239 יחס השפעת הלאומיות על היחידים | אורות התחיה [65] פס' מב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ה בשבט תשע"ז 1:12:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12237 לעולם אל ירבה רעים בתוך ביתו | בנין עדי עד [11] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ה בשבט תשע"ז 44:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12238 עונשי הרשעים כנגד חטאיהם ואתרנגולתא ותרנגולתא חרב טור מלכא | נצח ישראל [42] פרקים ה' - ו' נצח ישראל - הרב קלנר ד בשבט תשע"ז 39:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12247 עין אי''ה על הסדר [18] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ד בשבט תשע"ז 56:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12267 על האדם להוציא מעלתו מהכח אל הפועל | תפארת ישראל [16] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ד בשבט תשע"ז 1:00:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12195 חודש שבט - חזרה אל הטבע הנשמתי שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח בטבת תשע"ז 3:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12196 קורבנות - האם בעולם מפותח כשלנו נכון לצפות להם? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח בטבת תשע"ז 21:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש