ארבע ציורים או תודעות בכוונות התפילה | עין אי''ה על הסדר [32] ברכות א' פרק חמישי פס' י'

הרב יוסף קלנר

כ"ה בתמוז תשע"ז

ארבע ציורים או תודעות בכוונות התפילה | עין אי''ה על הסדר [32] ברכות א' פרק חמישי פס' י'

הרב יוסף קלנר

כ"ה בתמוז תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12991 ארבע ציורים או תודעות בכוונות התפילה | עין אי''ה על הסדר [32] ברכות א' פרק חמישי פס' י' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ז 54:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12994 מהי תורה מן השמיים? והאם היום יש מישהו שכופר בה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ז 14:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12988 למה מצוות פריה ורביה מוטלת על הגברים? | בנין עדי עד [25] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ד בתמוז תשע"ז 39:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12992 מצוות לאו להנות ניתנו | תפארת ישראל [31] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בתמוז תשע"ז 56:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12993 ביאור מזמור אשרי יושבי ביתך | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ג בתמוז תשע"ז 53:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12990 עוון לשון הרע ומבנה מגילת איכה | נצח ישראל [57] סוף פרק ח' תחילת פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג בתמוז תשע"ז 34:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12949 האישה כגורם המאזן, המרגיע והמשלים - אך לא כגרום המכבה | בנין עדי עד [24] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ז 48:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12960 הופעת חכמת הרזים מרגילה להקשבה רוחנית ולהצמחת אור הישועה | אורות התחיה [83] פס' נז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ז 1:13:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12974 איך היא גאולתם של ישראל? מה משמעות קמעא קמעא או אחישנא? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 11:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12956 בין המצרים - האם גם כיום כשחשים את הגאולה יש להתאבל על החורבן ? | מושגים יהודות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 16:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12961 האם קיימת סתירה בין המדע לתורה, זה כמו סתירה בין ספר בישול לספר מתמטיקה | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 40:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12965 מה פשרם של הדינים בדיני טומאה וטהרה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 8:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12973 מהו נצח ישראל? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 19:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12957 מהי ירושלים? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 8:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12975 מי יכול לחדש חידושים בתורה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 9:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12962 שיטת המהר'ל ושיטות הרמב'ם והרמב'ן בטעמי המצות | תפארת ישראל [30] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בתמוז תשע"ז 1:07:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12925 צמחונות - למה מכוונת הנטיה מהוסרית שלנו? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ז 9:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12926 אנרכיזם - פסגת היהדות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ז 6:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12927 חופש הנטיה הרוחנית מוביל לכדי השתלמות רוחנית ממרום | אורות התחיה [82] פס' נו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"א בתמוז תשע"ז 1:02:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12928 חיי הזוגיות כשכל אחד לעצמו ובשביל עצמו | בנין עדי עד [23] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"א בתמוז תשע"ז 42:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12989 מיתת צדיקים מכפרת כחלק מתהליך החורבן | נצח ישראל [56] נצח ישראל - הרב קלנר י בתמוז תשע"ז 38:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12929 תפארת ישראל [29] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י בתמוז תשע"ז 50:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12900 אשר בחר בנו מכל העמים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ה בתמוז תשע"ז 8:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12896 אורות התחיה [81] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בתמוז תשע"ז 1:02:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12895 ההכאה על הסלע - מה היה חטאו של משה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד בתמוז תשע"ז 10:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12903 הדין והרחמים האלוקיים | תפארת ישראל [28] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ג בתמוז תשע"ז 57:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12901 ז', ט', י' באב - שלושה זמנים עקרוניים | נצח ישראל [55] נצח ישראל - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ז 35:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12875 היכולת לשלב בין הנגלה לנסתר | אורות התחיה [80] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז בסיוון תשע"ז 1:12:00
מוסר הרב יוסף קלנר 23 12864 חיי הזוגיות כשכל אחד לעצמו ובשביל עצמו | בנין עדי עד [22] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ז בסיוון תשע"ז 43:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12871 המקור לתפילה מכובד ראש | עין אי''ה על הסדר [30] ברכות א' פרק חמישי פס' ד' - ו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ו בסיוון תשע"ז 50:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12865 עניינו הרוחני של חטא המרגלים | נצח ישראל [54] נצח ישראל - הרב קלנר כ"ו בסיוון תשע"ז 39:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12866 תפיסת המצוות בשכל האנושי | תפארת ישראל [27] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו בסיוון תשע"ז 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12829 מלחמת גוג ומגוג | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בסיוון תשע"ז 7:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12828 שכינה - הנוכחות האלוקית ששום כח לא יכול לה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בסיוון תשע"ז 5:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12819 אורות התחיה [79] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ז 1:13:20
מוסר הרב יוסף קלנר 23 12818 בנין עדי עד [21] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ז 46:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12825 מהו חטא המרגלים ? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ז 6:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12820 הקצה המנוגד לקדושה | נצח ישראל [53] פרק ח' נצח ישראל - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ז 38:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12842 זכות ריבוי המצוות לישראל מצד כלל ישראל | תפארת ישראל [26] פרק ה' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בסיוון תשע"ז 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12827 עמדות נפש והכנות טרם התפילה | עין אי''ה על הסדר [29] ברכות א' פרק חמישי פס' א' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ז 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12785 התפתחות אמונת האומות תלויה בהתפתחותם הטבעית | אורות התחיה [78] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ז 1:21:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12765 התפתחות טכנולוגית וגנטית וניתוחה לטוב ולרע | בנין עדי עד [20] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ז 42:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12763 חתונה - הצטרפות לנצח ישראל | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ז 10:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12764 ערב רב - ביטוי הכוחות השלילים שבנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ז 14:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12768 המציאות והזמן | נצח ישראל [51] פרק ח' נצח ישראל - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 37:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12767 הפגמים הנוצרים בהופעת מידת הגאווה אצל האיש והאישה | יען כי גבהו [3] ע''פ עין איה ברכות ב' פרק שישי פס' כז' יען כי גבהו - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב בסיוון תשע"ז 54:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12769 לאומיות ישראל וחוסן חומרי בשביל הרוחני | עין אי''ה על הסדר [27] ברכות א' פרק רביעי פס' נו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 39:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12786 מדוע ריבוי המצוות הן זכות לישראל? | תפארת ישראל [25] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב בסיוון תשע"ז 1:05:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12770 עיקר התפילה זה הכלל, וזה דורש הכנה נפשית | עין אי''ה על הסדר [28] ברכות א' פרק רביעי פס' נז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ז 21:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12902 עין אי''ה על הסדר [31] ברכות א' פרק חמישי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ג בסיוון תשע"ז 56:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12699 חג השבועות - הופעת הצורה הקולקטיבית שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ז באייר תשע"ז 10:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12692 על מה שמחתנו ביום ירושלים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באייר תשע"ז 12:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12680 אורות התחיה [77] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 53:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12689 היופי - המתאים בין הפנים לחוץ | נצח ישראל [50] נצח ישראל - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 48:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12711 יען כי גבהו [2] ע''פ עין איה ברכות ב' פרק שישי פס' כז' יען כי גבהו - הרב קלנר [תשע''ז] כ באייר תשע"ז 29:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12679 מה זה עשיית רצון ה'? | עין אי''ה על הסדר [26] ברכות א' פרק רביעי פס' נד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 55:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12690 עקרונות המציאות מתבטאים בחומר ובצורת העולם | תפארת ישראל [24] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ באייר תשע"ז 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12659 תורת הנסתר - התורה הנסתרת | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ט"ו באייר תשע"ז 14:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12661 ארבע מיתות בי''ד - נראים אכזריים! | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 18:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12638 מה התועלת בקיום מצוות? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 6:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12639 ערך השפה העברית | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 11:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12662 שאיפה לאמת, בירור האמת ועמדה עצמית | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ז 12:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12642 אורות התחיה [76] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ז 58:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12670 איך פועלת תפילת הדרך? | עין אי''ה על הסדר [25] ברכות א' פרק רביעי פס' הג' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ז 54:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12803 בנין עדי עד [19] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ז 24:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12650 מבוא לתורת המוסר - גאווה | יען כי גבהו [1] ע''פ עין איה ברכות ב' פרק שישי פס' כז' יען כי גבהו - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג באייר תשע"ז 56:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12937 סיכום מאמר שני ותחילת מאמר שלישי | כוזרי מאמר שלישי [1] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג באייר תשע"ז 48:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12660 תפארת ישראל [23] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג באייר תשע"ז 54:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12627 ספירת העומר - מיום הולדתנו אל מהותנו ותחייתנו בארץ | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"א באייר תשע"ז 15:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12641 החובה בחידוד והבהרת הגדרות מושגים באמונה בזמננו | אורות התחיה [75] פס' נא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז באייר תשע"ז 1:03:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12594 השליטה הריבונית וגבולותיה הגיאוגרפים - שיקוף מצב עצמיות עם ישראל | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ד באייר תשע"ז 9:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12585 האור שבקצה הכאוס של המציאות | יום העצמאות חגים - הרב קלנר א באייר תשע"ז 14:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12584 תושב''כ ותושב''ע בזמן הגלות ובזמן הגאולה | אורות התחיה [74] פס' נ' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ל בניסן תשע"ז 1:07:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12580 שבת הגדול- הופעת הקודש שלפני ההתפרטות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י בניסן תשע"ז 4:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12578 אפיקומן - האכילה העליונה | מושגים בהידות מושגים ביהדות - הרב קלנר ב בניסן תשע"ז 6:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12579 נס - הופעת המציאות ע''פ הסדר העליון | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באדר תשע"ז 8:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12532 אורו של משיח יבסס את אור הטובה הרוחנית | אורות התחיה [73] פס' מט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 15:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12805 ההבדל בין מילוי הרצון לריצוי הרצון | בנין עדי עד [18] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 43:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12530 השבתת החמץ - השבתת ההשפעה הסביבתית | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 5:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12531 כפירה שהיא הודאה | אורות התחיה [72] פס' מח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 57:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש