התפתחות האלילות והמעבר לבודאיזים | למהלך האידאות [17] פרק ה'

הרב יוסף קלנר

ל בסיוון תשע"ח

התפתחות האלילות והמעבר לבודאיזים | למהלך האידאות [17] פרק ה'

הרב יוסף קלנר

ל בסיוון תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14094 התפתחות האלילות והמעבר לבודאיזים | למהלך האידאות [17] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ל בסיוון תשע"ח 1:05:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14093 מחלוקת ר' פנחס בן יאיר ורבינו הקדוש | לג' בעומר [8] חגים - הרב קלנר ל בסיוון תשע"ח 37:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14098 ההבדל בין האות 'נון' לשאר האותיות | נצח ישראל [87] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ח 19:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14092 שם 'אהיה' קודם לשם 'הויה' | כוזרי [37] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט בסיוון תשע"ח 56:00
הרב יוסף קלנר 23 14068 הזיווג המשונה של האידאות בדתות הזרות | למהלך האידאות [16] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בסיוון תשע"ח 1:09:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14069 הזיווג המשונה של האידאות בדתות הזרות | למהלך האידאות [16] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בסיוון תשע"ח 1:09:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14066 פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון | נצח ישראל [86] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ח 44:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14067 שם הויה - שם פרטי המיוחד לישראל | כוזרי [36] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג בסיוון תשע"ח 58:05
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14065 שתי אסכולות ביחס להתנהלות מול השלטונות | לג' בעומר [7] חגים - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ח 38:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14045 הגלות הביאה אותנו לעיסוק בעולם הסוד | למהלך האידאות [15] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז בסיוון תשע"ח 1:22:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14050 ישראל - מצד עצמם אין להם כלל | נצח ישראל [85] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ח 41:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14049 שכר תורתו של ר' עקיבא | לג' בעומר [6] חגים - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ח 44:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14046 שם אלוקים ושם הויה | כוזרי [35] מאמר רביעי סע' א' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז בסיוון תשע"ח 54:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14048 איזה תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה? | לג' בעומר [5] עמ' לז' - מג' חגים - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ח 34:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14008 התפשטות גאוגרפית - הנטייה המוסרית שלנו | למהלך האידאות [14] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט בסיוון תשע"ח 1:18:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14011 גודל האומה מתגלה בגידוליה | כוזרי [34] מאמר שלישי סע' עג' - עד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ח בסיוון תשע"ח 1:03:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14012 מידת הדין של יצחק | נצח ישראל [84] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר ח בסיוון תשע"ח 58:05
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13960 מי הם כד' אלף תלמידי ר' עקיבא? | לג' בעומר [4] חגים - הרב קלנר ב בסיוון תשע"ח 39:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13983 תחושת הדבקות בה' בהווה מייתרת את העיסוק בעולם הבא | למהלך האידאות [13] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ב בסיוון תשע"ח 1:12:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13961 המבט הנכון ביחס לדברי חז''ל שנראים רחוקים מהשכל | כוזרי [33] מאמר שלישי סע' סז' - עג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] א בסיוון תשע"ח 52:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13962 לימוד הזכות על עם ישראל מצד עומק הדין | נצח ישראל [83] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר א בסיוון תשע"ח 52:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13982 האידאה הדתית מחזיקה את היהדות בגלות | למהלך האידאות [12] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד באייר תשע"ח 1:02:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13916 הגדרתו של המשיח על פי ר' עקיבא | לג' בעומר [3] חגים - הרב קלנר כ"ד באייר תשע"ח 37:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13917 איכות המסורת הישראלית | כוזרי [32] מאמר שלישי סע' סה' - סז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג באייר תשע"ח 56:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13913 נצח ישראל [82] נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג באייר תשע"ח 53:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13901 ההבדל בין האידאה האלוקית בבית ראשון ובית שני | למהלך האידאות [11] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ז באייר תשע"ח 1:10:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13915 מסירות הנפש של רבי עקיבא על פרטי התורה כולם | לג' בעומר [2] חגים - הרב קלנר י"ז באייר תשע"ח 41:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13894 הצמדת ישראל לעבודה זרה, ולהבדיל דביקותם בקב''ה | נצח ישראל [81] פרק יב' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ז באייר תשע"ח 58:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13893 מסורת התורה שבעל פה | כוזרי [31] מאמר שלישי סע' סד' - סה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז באייר תשע"ח 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13868 פעולתה של האידאה האלוקית כאשר עם ישראל בגלות | למהלך האידאות [10] למהלך האידאות פרק ד' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י באייר תשע"ח 57:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13866 ר' עקיבא - יודע צדיר נפש בהמתו | לג' בעומר [1] חגים - הרב קלנר י באייר תשע"ח 41:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13863 האם נשכחה התורה בימי בית שני? | כוזרי [30] מאמר שלישי סע' נד' - סג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט באייר תשע"ח 55:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13862 'חביב אדם שנברא בצלם' - פירוש המשנה באבות | נצח ישראל [80] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ט באייר תשע"ח 55:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13847 האידאה האלוקית מחיה את האידאה הלאומית בחורבנה | למהלך האידאות [9] למהלך האידאות פרק ד' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ג באייר תשע"ח 38:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13846 אין לדעת את מצוות ה' אלא מדרך הנבואה | כוזרי [29] מאמר שלישי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ב באייר תשע"ח 54:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13763 הבחירה החופשית בישראל מצד שלמותם | נצח ישראל [79] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ו באדר תשע"ח 47:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13759 העניין האלוקי חל דווקא במעשים מסוימים | כוזרי [28] מאמר שלישי סע' נ' - נג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר תשע"ח 1:03:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13747 הגלות חורבן האידאה הלאומית | למהלך האידאות [8] למהלך האידאות פרק ד' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ באדר תשע"ח 1:10:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13754 צריך שיקומו לדור אנשי חינוך וחזון גדולים | מאמר הדור [16] עמ' קטו' - קטז' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] כ באדר תשע"ח 42:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13757 החיבור עם ישראל - חיבור מוכרח, וישראל הם העלול והעילה | נצח ישראל [78] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר י"ט באדר תשע"ח 58:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13746 מהלך ניתוק האידאות | למהלך האידאות [7] למהלך האידאות פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ג באדר תשע"ח 1:14:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13723 בגלל צדיקות יתרה נגזרה הגזרה | פורים, ע''פ ר' צדוק בישראל קדושים אות ח' חגים - הרב קלנר י"ב באדר תשע"ח 1:26:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13745 היפרדות שתי האידאות והתחברותם בימי שלמה | למהלך האידאות [6] למהלך האידאות פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ט בשבט תשע"ח 1:15:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13756 נצח ישראל [77] נצח ישראל - הרב קלנר כ"ח בשבט תשע"ח 40:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13753 מאמר הדור [15] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בשבט תשע"ח 13:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13744 למהלך האידאות [5] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ב בשבט תשע"ח 1:15:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13758 בתחושת בטן וסברות אישיות לא מגיעים אל סוד העניין | כוזרי [27] מאמר שלישי סע' מט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א בשבט תשע"ח 47:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13755 נצח ישראל [76] נצח ישראל - הרב קלנר כ"א בשבט תשע"ח 43:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13647 בנין עדי עד [42] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ח 45:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13636 האידאה האלוקית החייבת להתממש דווקא בכנסת ישראל | למהלך האידאות [4] למהלך האידאות פרק ב' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בשבט תשע"ח 1:08:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13635 מדוע השמיט הרמב''ם את מצוות יישוב ארץ ישראל? | טו' בשבט חגים - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ח 1:11:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13648 הברית עם ישראל לא תלויה במעשים | נצח ישראל [75] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר י"ד בשבט תשע"ח 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13616 השפעת הניתוק מאלוקים על החברה | למהלך האידאות [3] למהלך האידאות פרק א' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ח בשבט תשע"ח 1:15:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13617 תודעה מלכותית | מסכת אבות [23] פרק ג' משניות א' - ב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בשבט תשע"ח 30:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13611 תורת החיים בעקבתא דמשיחא | מאמר הדור [14] עמ' קיד' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ח בשבט תשע"ח 33:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13610 בנין עדי עד [41] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ז בשבט תשע"ח 41:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13607 הבחירה באבות - בחירה כללית | נצח ישראל [74] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ז בשבט תשע"ח 53:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13606 הפשט שבדין 'עין תחת עין', והשמרות הקראים מן הטומאה | כוזרי ]26[ מאמר שלישי סע' מד' - מט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז בשבט תשע"ח 59:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13583 "כהפרט כן הכלל" - יש לו להתעלות אל המוסר הישר | מאמר הדור [13] עמ' קיג' - קיד' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] א בשבט תשע"ח 37:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13593 האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם | למהלך האידאות [2] למהלך האידאות פרק א' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] א בשבט תשע"ח 1:16:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13555 הגדרת המושג אידאה | למהלך האידאות [1] הקדמה למאמר למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בטבת תשע"ח 1:20:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13556 הצורך בזהירות לא להשוות את השקפת התורה להדרכות טבעיות | בנין עדי עד [40] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ג בטבת תשע"ח 42:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13557 התנאים לשימוש ראוי במושגים רצון ה' ועבודת ה' | מאמר הדור [12] עמ' קיג' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בטבת תשע"ח 32:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13558 יתרון הכללים על הפרטים | כוזרי [25] מאמר שלישי סע' מא' - מד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ב בטבת תשע"ח 56:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13564 קניניו של הקב''ה | נצח ישראל [73] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ב בטבת תשע"ח 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13533 בניין עדי עד [39] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט"ז בטבת תשע"ח 37:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13532 העבדות העליונה | מאמר הדור [11] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז בטבת תשע"ח 38:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13529 לימוד אמונה כמענה לכפירה | אורות התחיה [102] מאמר קריאה גדולה אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ז בטבת תשע"ח 1:08:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13525 איסור התגודדות למת - בגידה במהות | נצח ישראל [72] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ו בטבת תשע"ח 53:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13531 מצוות דאוריתא גם אחר משה רבינו | כוזרי [24] מאמר שלישי סע' לט' - מא' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ו בטבת תשע"ח 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13526 תקופת בית ראשון | למהלך האידאות בישראל [7] פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בטבת תשע"ח 56:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13502 בניין עדי עד [38] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ט בטבת תשע"ח
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13505 הכרח התמוטטות הכפירה | אורות התחיה [101] מאמר קריאה גדולה אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט בטבת תשע"ח 1:14:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13501 למה דווקא בארץ ישראל מתקיים "והשיב לב אבות על בנים"? | מאמר הדור [10] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ט בטבת תשע"ח 40:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13519 עם ישראל בכל מקרה - בנים | נצח ישראל [71] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר ח בטבת תשע"ח 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13504 תוקף תורה שבעל פה | כוזרי [23] מאמר שלישי פס' לט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ח בטבת תשע"ח 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13503 תחילת ניתוק האידאות בתקופת השופטים | למהלך האידאות בישראל [6] פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ח בטבת תשע"ח 57:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13446 בניין עדי עד [37] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13434 הסברה ברורה תוך כדי שמירה על התוכן | מאמר הדור [9] עמ' קיא' - קיב' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח בכסלו תשע"ח 32:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13445 הפצת אור ה' לעולם כולו | אורות התחיה [100] פס' עב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 21:30
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר