השתלשלות המחשבה היסודית הפרטית, מים המחשבה שאין לו סוף | זרעונים [10] 'יסורים ממרקים'

הרב יוסף קלנר

כ בכסלו תשע"ט

השתלשלות המחשבה היסודית הפרטית, מים המחשבה שאין לו סוף | זרעונים [10] 'יסורים ממרקים'

הרב יוסף קלנר

כ בכסלו תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14509 השתלשלות המחשבה היסודית הפרטית, מים המחשבה שאין לו סוף | זרעונים [10] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ בכסלו תשע"ט 1:05:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14507 ההבדל שבין ישראל לעמים ביחס לקריאה בשם ה' | דעת אלוקים [10] עמ' קלג' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ט בכסלו תשע"ט 1:02:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14508 יסוד ההבדל שבין האמונה לפילוסופיה | כוזרי [51] מאמר רביעי סע' יז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בכסלו תשע"ט 1:00:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14473 איכות חיי האדם תלויה ביחסו לאלוקים | זרעונים [9] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ג בכסלו תשע"ט 1:15:30
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14488 היחס בין המדע והמוסר | חומש [7] בראשית פרק א' חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י"ג בכסלו תשע"ט 48:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14474 כל יסודות הטוב שבעמים מקורם בישראל | דעת אלוקים [9] עמ' קלב' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ב בכסלו תשע"ט 1:01:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14468 אם חטאה הארץ אז מדוע נאמר פעמים 'כי טוב' | חומש [6] בראשית פרק א' חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ו בכסלו תשע"ט 38:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14461 מחשבה יסודית - אומר חייו של האדם | זרעונים [8] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ו בכסלו תשע"ט 1:20:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14456 האידיאלים האלוקיים ועם ישראל | דעת אלוקים [8] עמ' קלב' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ה בכסלו תשע"ט 1:06:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14457 מה בין שם הויה לשם אלוקים? | כוזרי [50] מאמר רביעי סע' טז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה בכסלו תשע"ט 39:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14412 גאולת ישראל נמדדת בתהליכים הפנימיים ולא במציאות הגלויה | זרעונים [7] פס' ד' - 'מעשה יצירה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ט בחשוון תשע"ט 1:17:50
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14428 הבדלת הרקיע בין מים למים | חומש [5] בראשית פרק א' חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ט בחשוון תשע"ט 41:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14413 האידיאלים האלוקיים | דעת אלוקים [7] עמ' קלב' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ח בחשוון תשע"ט 59:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14414 כפירת אומות העולם בשם הויה | כוזרי [49] מאמר רביעי סע' טו' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח בחשוון תשע"ט 58:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14394 טעמי מצוות | זרעונים [6] פס' ד' - 'מעשה יצירה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב בחשוון תשע"ט 1:34:50
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14395 שיטה מהפכנית להתמודדות עם סוגיית גיל העולם | חומש [4] בראשית פרק א', חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ב בחשוון תשע"ט 35:15
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14387 אין דורשים במעשה בראשית | חומש [3] בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ו בחשוון תשע"ט 41:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14390 קבלת הנבראים בארץ את אור ה' | כוזרי [48] מאמר רביעי סע' יד' - טו' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בחשוון תשע"ט 58:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14389 תוצאותיה של המחשבה הילדותית | דעת אלוקים [6] עמ' קלא' - קלב' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד בחשוון תשע"ט 57:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14391 תפקיד התוהו | זרעונים [5] פס' ג' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ד בחשוון תשע"ט 1:14:30
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14346 משמעות האמירה הפותחת את התורה | חומש [2] בראשית פרק א' חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ח בחשוון תשע"ט 44:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14345 נשמות של עולם התוהו | זרעונים [4] פס' ג' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ח בחשוון תשע"ט 1:34:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14355 המדרגות הרביעית והחמישית והמחשבה הילדותית | דעת אלוקים [5] עמ' קל' - קלא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז בחשוון תשע"ט 58:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14361 התאמתות התורה ומרחק הדתות מהיהדות | כוזרי [47] מאמר רביעי סע' יא' - יג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז בחשוון תשע"ט 1:06:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14325 זרעונים [3] חכם עדיף מנביא זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] א בחשוון תשע"ט 1:04:00
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14326 מטרת התורה | חומש [1] בראשית פרק א' חומש - הרב קלנר [תשע'ט] א בחשוון תשע"ט 44:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14300 הצמאון לה' - הצימאון לשאיפת האמת | זרעונים [2] 'צמאון לאל חי' עמ' קיט' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ג בתשרי תשע"ט 1:13:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14475 ראש השנה [5] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' חגים - הרב קלנר ג בתשרי תשע"ט 53:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14289 הקדמה | זרעונים [1] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ה באלול תשע"ח 49:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14388 'ונתנה תוקף' | ראש השנה [4] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' חגים - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ח 43:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14288 תפקיד ספרות הרב קוק בתחילת תהליך התחיה | למהלך האידיאות [26] פרק ו' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ה באלול תשע"ח 40:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14324 כוזרי [46] מאמר רביעי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד באלול תשע"ח 1:03:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14290 שלושת המדרגות הראשונות בדעת אלוקים | דעת אלוקים [4] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד באלול תשע"ח 52:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14273 המחוייבות המעשית הנובעת מאחדות האידאות | למהלך האידיאות [25] פרק ו' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח באלול תשע"ח 1:18:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14274 שני ימי ראש השנה כיומא אריכתא, ויום הדין | ראש השנה [3] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' עמ' יג' - יט' חגים - הרב קלנר י"ח באלול תשע"ח 35:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14284 היחס לחכמת הכוכבים | כוזרי [45] מאמר רביעי סע' ח' - ט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז באלול תשע"ח 52:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14267 המחשבה הרמה - המחשבה הייעודית | דעת אלוקים [3] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ז באלול תשע"ח 1:02:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14243 בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם | ראש השנה [2] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' עמ' ו' - יב' חגים - הרב קלנר י"א באלול תשע"ח 42:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14239 ההבדל בין לשרוד את עבודת ה' לבין לחיות אותה | למהלך האידיאות [24] פרק ו' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"א באלול תשע"ח 1:11:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14242 המהפכה של קאנט | דעת אלוקים [2] אדר היקר עמ' קל' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י באלול תשע"ח 53:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14240 למה צריך בעבודת ה' גם את הצד הדמיוני - גשמי ולא מספיק רק הצד הרעיוני? | כוזרי [44] מאמר רביעי סע' ד' - ז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י באלול תשע"ח 52:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14211 התקדמות והיטהרות האומה בגלות | למהלך האידאות [23] פרק ה' עמ' קטו' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ד באלול תשע"ח 1:23:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14241 מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר | ראש השנה [1] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' חגים - הרב קלנר ד באלול תשע"ח 39:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14213 אובייקטיבי וסובייקטיבי | דעת אלוקים [1] אדר היקר עמ' קל' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ג באלול תשע"ח 59:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14212 ראיית כבוד ה' | כוזרי [43] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג באלול תשע"ח 59:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14214 ניתן להקשיב לשיעורים רק לאחר שמיעת סדרות: "יסורים ממרקים" וכן "אגרת עא'" דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ב באלול תשע"ח
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14210 התאחדות האידאות בכנסת ישראל | למהלך האידאות [22] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ו באב תשע"ח 1:05:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14197 בניית תודעת המקדש כתשתית לבין המקדש | ט' באב ע''פ עולת ראיה עמ' קכז כללי - הרב קלנר ה באב תשע"ח 54:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14200 מפגש החכמים עם הנביאים | כוזרי [42] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה באב תשע"ח 1:02:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14183 התעלות הדתיות בעולם | למהלך האידאות [21] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ח בתמוז תשע"ח 1:18:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14187 שיקולים בהעדפת מקום מגורים והקמת ישובים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ח בתמוז תשע"ח 12:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14175 דימוי אלוקים בדמות אדם | כוזרי [41] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ז בתמוז תשע"ח 1:00:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14182 כשישראל אינם צורה הם אפילו חומר | נצח ישראל [91] פרק יד' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ח 43:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14155 מחלת הדתיות העולמית | למהלך האידאות [20] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"א בתמוז תשע"ח 1:07:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14186 האם ואיך יהיו שינויים הלכתיים בעקבות התקדמות הגאולה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ח 11:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14154 יחסינו אל העצם | כוזרי [40] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ בתמוז תשע"ח 56:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14153 מדוע באות דווקא על עם ישראל פורענויות רבות כל כך? | נצח ישראל [90] פרק יד' נצח ישראל - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ח 45:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14137 לג' בעומר [10] - שיעור אחרון חגים - הרב קלנר י"ד בתמוז תשע"ח 43:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14135 תפקיד הנצרות בעולם | למהלך האידאות [19] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד בתמוז תשע"ח 1:21:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14136 הקב''ה מתגלה בראיית העין | כוזרי [39] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג בתמוז תשע"ח 55:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14143 הקב''ה סומך את ישראל שלא תיהיה להם נפילה גמורה | נצח ישראל [89] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ח 48:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14120 האמצעי מוכן אל הנפילה | נצח ישראל [88] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ח 45:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14121 הדתיות המצויה עתה בעולם, שאלוקים סר ממנה | למהלך האידאות [18] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ז בתמוז תשע"ח 1:11:05
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14122 מקבילות נוספות בין ימינו לתקופת המרד לאחר חורבן בית שני | לג' בעומר [9] עמ' פו' - ק' חגים - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ח 39:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14119 מקור הכוחות, קדוש ושם אדנות | ספר הכוזרי [38] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ו בתמוז תשע"ח 55:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14094 התפתחות האלילות והמעבר לבודאיזים | למהלך האידאות [17] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ל בסיוון תשע"ח 1:05:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14093 מחלוקת ר' פנחס בן יאיר ורבינו הקדוש | לג' בעומר [8] חגים - הרב קלנר ל בסיוון תשע"ח 37:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14098 ההבדל בין האות 'נון' לשאר האותיות | נצח ישראל [87] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ח 19:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14092 שם 'אהיה' קודם לשם 'הויה' | כוזרי [37] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט בסיוון תשע"ח 56:00
הרב יוסף קלנר 23 14068 הזיווג המשונה של האידאות בדתות הזרות | למהלך האידאות [16] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בסיוון תשע"ח 1:09:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14069 הזיווג המשונה של האידאות בדתות הזרות | למהלך האידאות [16] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בסיוון תשע"ח 1:09:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14066 פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון | נצח ישראל [86] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ח 44:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14067 שם הויה - שם פרטי המיוחד לישראל | כוזרי [36] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג בסיוון תשע"ח 58:05
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14065 שתי אסכולות ביחס להתנהלות מול השלטונות | לג' בעומר [7] חגים - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ח 38:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14045 הגלות הביאה אותנו לעיסוק בעולם הסוד | למהלך האידאות [15] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז בסיוון תשע"ח 1:22:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14050 ישראל - מצד עצמם אין להם כלל | נצח ישראל [85] פרק יג' נצח ישראל - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ח 41:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14049 שכר תורתו של ר' עקיבא | לג' בעומר [6] חגים - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ח 44:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14046 שם אלוקים ושם הויה | כוזרי [35] מאמר רביעי סע' א' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז בסיוון תשע"ח 54:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14048 איזה תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה? | לג' בעומר [5] עמ' לז' - מג' חגים - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ח 34:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14008 התפשטות גאוגרפית - הנטייה המוסרית שלנו | למהלך האידאות [14] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט בסיוון תשע"ח 1:18:15
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר