הגורמים שמערערים היום את התא המשפחתי | בחירת בת זוג [1]

הרב יגאל לוינשטיין

ז בחשוון תשע"ט

הגורמים שמערערים היום את התא המשפחתי | בחירת בת זוג [1]

הרב יגאל לוינשטיין

ז בחשוון תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב יגאל לוינשטיין
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 14375 הגורמים שמערערים היום את התא המשפחתי | בחירת בת זוג [1] כללי - הרב יגאל ז בחשוון תשע"ט 43:35
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 14316 חשבון הנפש ביחס לסוגיות התרבותיות של היום | יום לימוד ליום הכיפורים כללי - הרב יגאל ד בתשרי תשע"ט 1:08:55
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 14071 הסובלנות כלפי דעות ומעשים המנוגדים לתורה | כללי כללי - הרב יגאל כ"ג בסיוון תשע"ח 1:01:35
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 14104 המקום המשמעותי של הדוגמא האישית בחינוך הילדים | חינוך ילדים - חלק ב' סוגיות בחינוך כ"א בסיוון תשע"ח 1:06:55
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 14099 המקום המשמעותי של הדוגמא האישית בחינוך הילדים, חלק ראשון | חינוך ילדים סוגיות בחינוך י"ד בסיוון תשע"ח 1:14:55
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 13959 האחדות שנמצאת בתפיסות העולם השונות | כללי כללי - הרב יגאל א בסיוון תשע"ח 54:40
שבת ומועדים הרב יגאל לוינשטיין 44 13825 מתש''ח לתשע''ח - מה נשתנה? | ערב לימוד ליום העצמאות חגים - הרב יגאל כ"ז בניסן תשע"ח 38:40
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 13643 מימוש תאוות ללא גבול, עד כדי החלפת הזהות האישית | תרבות המערב [4] תרבות המערב - הרב יגאל [תשע"ח] י"ד בשבט תשע"ח 46:00
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 13614 גיוס נשים לצה''ל - העיון ההלכתי בסוגייה | תרבות המערב [3] חלק א' - ע'פ מאמר של הרב אבינר תרבות המערב - הרב יגאל [תשע"ח] ז בשבט תשע"ח 55:15
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 13615 גיוס נשים לצה''ל - שלוש נק' בגיוס בנות | תרבות המערב [3] חלק ב' תרבות המערב - הרב יגאל [תשע"ח] ז בשבט תשע"ח 47:35
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 13586 'מנשים למגדר' - הבסיס התפיסתי של צה''ל בשאלת זהות האדם | תרבות המערב [2] חלק ב' - ע"פ מאמר של יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים תרבות המערב - הרב יגאל [תשע"ח] כ"ט בטבת תשע"ח 35:40
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 13585 משוויון הזדמנויות לטשטוש זהויות - שלושה שלבים בהתפתחות הפמניזים | תרבות המערב [2] חלק א' - ע''פ מאמר של דר' ענת רימון תרבות המערב - הרב יגאל [תשע"ח] כ"ט בטבת תשע"ח 36:15
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 13576 תרבות ה'אין אמת' - תוצאות ההתנגשות בין תפיסות התרבות | תרבות המערב [1] תרבות המערב - הרב יגאל [תשע"ח] כ"ב בטבת תשע"ח 59:45
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 11926 משטר דמוקרטי אל מול שלטון דמוקרטי, איך הגענו לצורת ההתנהלות הנוכחית במדינה? | כללי כללי - הרב יגאל ו בכסלו תשע"ז 59:45
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 11899 האיזון בין אהבה לקנאות | כללי פנקס אחרון בבויסק פס' כט' כללי - הרב יגאל ה בכסלו תשע"ז 24:40
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 11723 יודעים מה טוב, יודעים מה רע? יש עתיד לחברה! | כללי כללי - הרב יגאל ו בחשוון תשע"ז 55:40
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 11522 השפעת המבט של אחרים עלי - המשך | כללי מערכה ''בניית אישיות לעבודת ה''' - חלק ד', ע''פ ברכות ב' פרק תשיעי פס' סב' כללי - הרב יגאל י באלול תשע"ו 58:35
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 11495 השפעת המבט של אחרים עלי | כללי ערכה ''בניית אישיות לעבודת ה''' - חלק ג', ע''פ ברכות ב' פרק תשיעי פס' סב' כללי - הרב יגאל ט באלול תשע"ו 1:10:55
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10717 היחס בן החיים הפרטיים אל הכלל | כללי כללי - הרב יגאל כ"ח באדר א תשע"ו 30:30
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10598 המקור לשאיבת כוחות בעת צרה | כללי כללי - הרב יגאל כ"א באדר א תשע"ו 1:08:55
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 10391 לימוד תורה בצורתו הרעה ועיקון העדר הקודם להוויה | כללי, שבת א' פרק א' פס' נו' - נט' כללי - הרב יגאל כ"ג בשבט תשע"ו 37:40
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10336 כיצד להינצל מעין הרע? | כללי, פנקס ראשון ליפו סע' א' כללי - הרב יגאל ט"ז בשבט תשע"ו 55:10
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10282 תשובה אינה מתקנת את החטא | עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' נג' כללי - הרב יגאל ט בשבט תשע"ו 53:30
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10226 זלזול בדברי חכמים מוביל בהכרח לאיסורי תורה! | עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' נב' כללי - הרב יגאל ב בשבט תשע"ו 46:05
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10089 למה החולה יכול להתפלל באנגלית והמבקר לא? |עין אי"ה שבת א' פרק ראשון פס' מט' כללי - הרב יגאל י"ב בטבת תשע"ו 1:03:15
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10077 מבוא לתיקון עצמי | כללי כללי - הרב יגאל ט בטבת תשע"ו 1:08:30
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9794 שבת - החיבור לפנימיות | כללי עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' מב' כללי - הרב יגאל כ"א בחשוון תשע"ו 53:20
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9689 דרכי התמודדות עם מצבו של עם ישראל - הויכוח בין ר' עקיבא ופפוס [בעקבות אירועי הטרור] | עין אי''ה ברכות ב' פרק תשיעי פס' רכח' כללי - הרב יגאל ז בחשוון תשע"ו 1:33:15
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9720 מצות, פרטי מצות ושמירה על פנימיות האדם | עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' לט' כללי - הרב יגאל ז בחשוון תשע"ו 50:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9547 עשה לך רב | עין אי"ה שבת א' פרק ראשון פס' יט' כללי - הרב יגאל י"א באלול תשע"ה 59:50
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 9413 אחריות הורית בקיץ | ערב לימוד לקיץ בגבעת שמואל כללי - הרב יגאל כ"ב בתמוז תשע"ה 1:12:05
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 9389 האם להחזיר את אומות העולם בתשובה | כללי כללי - הרב יגאל י"ט בתמוז תשע"ה 43:55
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9349 אנוכיות וכלליות באישיותו של האדם | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ו בתמוז תשע"ה 55:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9305 צורת הפעולה של התפילה האישית ומעלתה | כללי עין איה ברכת ב' פרק תשיעי פס' כג' כללי - הרב יגאל כ"ט בסיוון תשע"ה 1:08:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9269 כבוד מלכות - הקמת מדינה מתוך שלשה שלבים של הכרח | עין אי"ה כללי - הרב יגאל כ"א בסיוון תשע"ה 1:11:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9232 הדרך הנכונה להסתכל על המוות | עין איה ברכות ב' פרק שביעי פס' נא' כללי - הרב יגאל י"ד בסיוון תשע"ה 54:25
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 9199 התמודדות עם משברים בלימוד | כללי כללי - הרב יגאל ז בסיוון תשע"ה 1:17:00
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9139 התפקידה של האונברסיטה על פי היהדות, חלק ב' | עין אי"ה כללי - הרב יגאל כ"ב באייר תשע"ה 1:05:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9101 התפקידה של האונברסיטה על פי היהדות חלק א' | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ט"ו באייר תשע"ה 53:15
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 8339 מה מקבלים משמים ומה ביכולתנו לשנות - סוגיית הבחירה החופשית [חלק ז'] | כללי כללי - הרב יגאל כ"ז באלול תשע"ד 1:22:55
שבת ומועדים הרב יגאל לוינשטיין 44 8354 מהותם של סימני החג | ראש השנה חגים - הרב יגאל כ"ז באלול תשע"ד 48:35
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 8338 היתרון שבחסרונות האדם [חלק ו'] | כללי כללי - הרב יגאל כ"א באלול תשע"ד 1:12:15
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 8305 דרכי התיקון שבאדם - מציאת ייעודו של האדם בחיים [חלק ה'] | כללי כללי - הרב יגאל כ באלול תשע"ד 1:19:30
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 8280 איך מבררים את האמת? - מציאת ייעודו של האדם בחיים [חלק ד'] | כללי כללי - הרב יגאל י"ד באלול תשע"ד 1:14:15
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 8289 עין הרע - השפעת החברה על היחיד - מציאת ייעודו של האדם בחיים [חלק ג'] | כללי כללי - הרב יגאל י"ג באלול תשע"ד 1:21:50
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 8288 יעוד האדם במציאות - מציאת ייעודו של האדם בחיים [חלק ב'] | כללי כללי - הרב יגאל ז באלול תשע"ד 1:08:05
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 8246 מציאת ייעודו של האדם בחיים [חלק א'] | כללי כללי - הרב יגאל ו באלול תשע"ד 1:14:05
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 8259 מטרתה של הציונות הדתית [שיחת פתיחה למחזור כז'] | שיעור כללי כללי - הרב יגאל ב באלול תשע"ד 1:01:05
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 8096 גבורה רוחנית מול גבורה חומרית - מלחמתו של משה מול עוג | עין אי''ה ברכות ב' פ''ט פס' ח'-י' כללי - הרב יגאל י בתמוז תשע"ד 1:09:35
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 8125 סוגיית המתת חסד | עין אי''ה כללי - הרב יגאל ט"ז באדר ב תשע"ד 1:09:10
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 11068 מטרת והשפעת הדיבור על האדם | כללי כללי - הרב יגאל י"ב בשבט תשע"ד 29:00
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7401 הכוחות המנסים למנוע את שיבת ישראל לארצם | עין אי"ה כללי - הרב יגאל א בשבט תשע"ד 1:17:45
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 11083 קבלת החלטות ע''פ פרספקטיבה הסטורית | כללי כללי - הרב יגאל כ"ז בטבת תשע"ד 57:20
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 8006 מעלתו וכחו של הדיבור | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' רנו' כללי - הרב יגאל כ בטבת תשע"ד 52:25
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7265 התמודדות עם צרות- התכופפות או עמידה איתנה | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ט"ז בטבת תשע"ד 1:22:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 8005 מחלות - השורש הרוחני של המחלות | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' רמה' כללי - הרב יגאל ה בטבת תשע"ד 41:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7376 מה כן ניתן לקחת מהגויים | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' יא' כללי - הרב יגאל י"ח בכסלו תשע"ד 49:15
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7985 תענית חלום - יתרונות טבעיים ויתרונות מלאכותים | עין איה שבת א' פרק ראשון פס' לד' כללי - הרב יגאל ח בכסלו תשע"ד 1:08:05
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 6942 ערכה של תורה | עין אי"ה ברכות ב' פרק שביעי פס' ד' כללי - הרב יגאל י"ט בחשוון תשע"ד 1:22:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7065 ההבדל בין מדרגת משה ביראת שמים לביננו | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' לב' יראת שמים כללי - הרב יגאל י"ז בחשוון תשע"ד 1:01:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7056 יראת שמים מצמצמת את הפער בין הידיעות בחיים לבין החיים עצמם | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' קסט' יראת שמים כללי - הרב יגאל י בחשוון תשע"ד 1:03:25
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 6955 ביקורת על ת''ח | עין איה ברכות א' פרק שלישי פס' כח'-כט' כללי - הרב יגאל ד בחשוון תשע"ד 1:11:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7032 ההבדל בין מדרגת היראת שמים של משה לביננו | עין איה ברכות ב' פרק חמישי פס' קח' יראת שמים כללי - הרב יגאל ז בתשרי תשע"ד 1:04:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7033 הכרת האמת ויראת שמים | עין איה ברכות ב' פרק חמישי פס' קח' יראת שמיים כללי - הרב יגאל ה בתשרי תשע"ד 1:00:05
שבת ומועדים הרב יגאל לוינשטיין 44 6528 ‎''והחי יתן אל ליבו''- עבודתנו ביום הזיכרון | יום הזיכרון חגים - הרב יגאל ד באייר תשע"ג 1:20:50
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6438 העזרה מה' תלויה בכמות ההשתדלות | תרבות המערב [13] סוגיית הפרנסה שיטה ב' תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין כ"ה בשבט תשע"ג 1:10:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6431 סוגיית הפרנסה - בטחון והשתדלות שיטה א' | תרבות המערב [12] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין כ"ד בשבט תשע"ג 1:23:25
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6433 היחס לכסף | תרבות המערב [11] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין י"ח בשבט תשע"ג 1:14:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6375 תרבות הצריכה מותרות ומשמעותן הנפשית | תרבות המערב [10] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין ד בשבט תשע"ג 1:04:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6366 עושר ויושר - הילכו השנים יחדיו | תרבות המערב [9] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין ג בשבט תשע"ג 1:11:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6363 היחס בין 70 פנים לתורה ופלורליזים | תרבות המערב [8] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין כ"ו בטבת תשע"ג 1:11:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6354 התנגשות בין היהדות לפוסט מודרניזם עפ הרב סולובייצ'יק במאמרו ''זה סיני'' חלק ב' | תרבות המערב [7] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין כ"ה בטבת תשע"ג 56:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6339 התנגשות בין היהדות לפוסט מודרניזם ע"פ הרב סולובייצ'יק | תרבות המערב [6] מאמר "זה סיני" תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין י"ט בטבת תשע"ג 1:09:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6333 מהות האדם- בירור הדברים שבאמת חשובים בחיים | תרבות המערב [5] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין י"ח בטבת תשע"ג 1:28:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6323 השפעת הניו אייג' על דורנו | תרבות המערב [4] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין י"ב בטבת תשע"ג 1:22:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6309 מבנה הנפש ע''פ הרמב''ם, ותרבות הניו אייג' | תרבות המערב [3] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין י"א בטבת תשע"ג 1:12:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6276 התנגשות הפוסט מודרניזים ביהדות | תרבות המערב [2] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין ה בטבת תשע"ג 1:09:10
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6270 פתיחה- הומניזים, פוסט מודרניזים וניו אייג' | תרבות המערב [1] תרבות המערב תשע"ג - הרב יגאל לוינשטיין ד בטבת תשע"ג 1:27:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 6095 התמודודת עם כשלונות אכזבות ונסיונות בחיים - הרב יגאל | יום מהות יום מהות י"ב בחשוון תשע"ג 1:02:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 5786 תרבות המערב [19] השפעת התרבות על מערכת המשפט תרבות המערב תשע"ב - הרב יגאל לוינשטיין ד באדר תשע"ב 1:37:00
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
רמח"ל
<