שיטת הרב קניבסקי בגבול הדרומי של ארץ ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט באדר ב תשפ"ב

שיטת הרב קניבסקי בגבול הדרומי של ארץ ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט באדר ב תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: ארץ ישראל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17023 שיטת הרב קניבסקי בגבול הדרומי של ארץ ישראל כללי - הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשפ"ב 50:15
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17280 המצוות בארץ ישראל | אורות ארץ ישראל (12) , פס' ח' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ב באדר א תשפ"ב 42:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17272 אותיות | אורות ארץ ישראל [11] , פס' ז' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] ח באדר א תשפ"ב 41:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17271 שפע ארץ ישראל שבחו"ל אורות ארץ ישראל [10] , פס' ו' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] א באדר א תשפ"ב 40:05
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17269 הדמיון של ארץ ישראל (3) | אורות ארץ ישראל [09] , פס' ה' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ז בשבט תשפ"ב 57:15
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17268 הדמיון של ארץ ישראל (2) | אורות ארץ ישראל [08] , פס' ה' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] ג בשבט תשפ"ב 38:05
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17266 יצירה עצמית ישראלית | אורות ארץ ישראל [04] , פס' ב'- ג' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] כ בכסלו תשפ"ב 43:40
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17249 הכרת הרזים והיחס לארץ ישראל | אורות ארץ ישראל [3] , פס' ב' אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ג בכסלו תשפ"ב 45:40
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17242 התפיסות השגויות ביחס לארץ ישראל | אורות ארץ ישראל [1] פס' א אורות ארץ ישראל - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ח בחשוון תשפ"ב 47:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16123 "אל הארץ אשר אראך" - משמעות הברכה בארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"א 33:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14118 כל הדר בארץ ישראל נדמה כמי שיש לו אלוקה | כללי כללי - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ח 45:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12825 מהו חטא המרגלים ? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ז 6:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11749 חשיבות הארץ בשליחותו של עם ישראל בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ז 33:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11468 ביסוס ארץ ישראל כמוקד הרוחני של ישראל | מעלת ארץ ישראל [1] ברכות ב' עמ' 383 סוגיות בעין אי"ה | הרב קלנר ג באלול תשע"ו 44:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11397 מעלתה של ארץ ישראל | פרשת מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ו 47:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11194 תהליך ההתחדשות של האומה בארצה מקביל לתהליך קבלת התורה | לנתיבות ישראל [76] מאמר ''ויחן ישראל נגד ההר'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ב בסיוון תשע"ו 52:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11149 ארץ ישראל - דברים פשוטים | סוגיית ארץ ישראל [1] סוגיית ארץ ישראל - הרב קלנר [תשע'ו] ט"ו בסיוון תשע"ו 1:04:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 10892 מצוות יישוב הארץ | יום העצמאות חלק א' חגים - הרב קלנר ב באייר תשע"ו 52:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 10776 למה מרדכי היה בשושן ?! | פורים חגים - הרב קלנר י"ב באדר ב תשע"ו 1:11:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10436 סגולת ארץ ישראל - חיבור הלכה ואגדה כדרכו של התלמוד הירושלמי | איגרות [21] איגרות ראי''ה א' קג' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ו 42:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 10288 מטרת הברכה - לצאת מהמקום הפרטי | ט"ו בשבט חגים - הרב קשתיאל י"א בשבט תשע"ו 37:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10303 מצוות הגיוס לצה"ל מצד חיי עולם - מצד מצוות התורה | לנתיבות ישראל [60] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט בשבט תשע"ו 54:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10271 אין לך קץ מגולה מזה - פירות טו' בשבט וארץ ישראל | טו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ו 47:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10222 חובת הגיוס לצה''ל מצד כיבוש וישוב ארץ ישראל | לנתיבות ישראל [59] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ב בשבט תשע"ו 1:05:33
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10115 מתורה גלותית לתורת ארץ ישראל | אדר היקר [57] ''מאמר הדור'' עמ' קיד' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ו 17:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10114 איך צריכה להיות הרוחניות בארץ ישראל? | אדר היקר [56] ''מאמר הדור'' עמ' קיג' אדר היקר - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ו 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10076 צורת עבודת המידות של הכלל והפרט בארץ ישראל | אדר היקר [53] ''מאמר הדור'' עמ' קיב' אדר היקר - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ו 35:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9982 שבח פירות ארץ ישראל | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בכסלו תשע"ו 16:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9841 הסיפור של ספר בראשית - קדושת הארץ דורשת קיום מצות | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ל בחשוון תשע"ו 38:25
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 9859 חשיבות הבנת קדושת ארץ ישראל | סוגיות באורות ארץ ישראל [5] אורות ארץ ישראל פס' א' סוגיות באורות א"י - הרב אלי ל בחשוון תשע"ו 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 9755 ארץ ישראל כגוף לעם ישראל | סוגיות באורות ארץ ישראל [3] אורות ארץ ישראל פס' א' סוגיות באורות א"י - הרב אלי ט"ז בחשוון תשע"ו 1:01:25
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 9704 חשיבותה של ארץ ישראל | סוגיות באורות ארץ ישראל [2] אורות ארץ ישראל פס' א' סוגיות באורות א"י - הרב אלי ט בחשוון תשע"ו 52:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9614 לשאת את ארון ה' בארץ | ספר יהושע [4] פרק ד' ספר יהושע [תשע"ו] - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 40:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9516 הממסד השלטוני בארץ ישראל - יד אדם או מעשה אלוקים | פרשת שופטים פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ה 36:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9479 תורת ארץ ישראל - תורת הנורמאליות | פרשת דברים פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ז באב תשע"ה 43:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9472 היחס לחלוקת הארץ מבחינה אמונית ורוחנית | לנתיבות ישראל [39] מאמר ''תמימים נהיה! בתורה ובארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה באב תשע"ה 1:08:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9440 חוסר החוקיות במכירת ארץ ישראל לגוי | לנתיבות ישראל [38] מאמר ''תמימים נהיה! בתורה ובארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 57:20
אמונה הרב אלי סדן 14 9338 חטא המרגלים - משמעותה של ארץ ישראל | כללי כללי - הרב אלי ה בתמוז תשע"ה 53:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9299 מחלוקת ועזות - הכפירה במהות ארץ ישראל | פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ה 43:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9275 חטא המרגלים - הכפירה בבחירת ה' כעם נבחר | פרשת שלח לך פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ה 45:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9097 קדושת הארץ כתנאי לכל המצוות | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ה [34:50]
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8829 איך מגבירים את אהבת ארץ ישראל | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ה 52:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8422 סיפורו של עם ישראל - קידוש החומר | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ה 59:45
הלכה הרב אברהם שילר 41 8419 קדושה שלישית בארץ ישראל [האם קיומה של מדינת ישראל יצר קדושה חדשה] | שמיטה הלכה - הרב שילר כ"א בתשרי תשע"ה 42:40
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 8285 מדוע א''י מכונה ''ארץ זבת חלב ודבש'' | פרשת כי תבוא פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ט"ז באלול תשע"ד 12:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8284 תכונת השמחה בארץ ישראל | פרשת כי תבוא [ע"פ שיחות הרצי"ה] פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ד 42:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8133 יחסינו לעושר ומעמד אל מול התורה והקודש | נתיב התורה [31] פרק י' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ד 56:25
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 8132 לשם מה אנחנו נלחמים על ארץ ישראל | פרשת מטות פרשת שבוע - הרב איתן קופמן י"ח בתמוז תשע"ד 20:10
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 8134 קדושת חלקיה של א''י ואיסור יציאה ממנה - מצוות ההתישבות בנחלת אבותינו, חלק ב' | סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ח בתמוז תשע"ד 1:26:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8108 שילוב עם ישראל והקב"ה בכיבושה וחלוקתה של ארץ ישראל | פרשת פנחס פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ד 13:00
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 8103 מצוות העליה לארץ, ישובה וכיבושה בזמן הזה - מצוות ההתישבות בנחלת אבותינו, חלק א' | סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"א בתמוז תשע"ד 1:35:20
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7928 חטא המרגלים ויחודיותה של ארץ ישראל | פרשת שלח לך פרשת שבוע - הרב איתן קופמן י"ב בסיוון תשע"ד 22:10
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 7762 ישיבה בארץ ישראל | יום העצמאות חגים - הרב שילר ו באייר תשע"ד 33:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7754 ארץ ישראל היא המחיה את העם | כוזרי [56] מאמר שני פס' ל' - לו' כוזרי - הרב אוהד ד באייר תשע"ד 57:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7437 מעלת ארץ ישראל | כוזרי [51] מאמר שני פס' כא'- כב' כוזרי - הרב אוהד ט באדר א תשע"ד 1:08:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7410 הארץ בה מופיעה קדושת המקום | כוזרי [50] מאמר שני פס' כ'-כב' כוזרי - הרב אוהד ב באדר א תשע"ד 1:04:25
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7265 התמודדות עם צרות- התכופפות או עמידה איתנה | עין אי"ה כללי - הרב יגאל ט"ז בטבת תשע"ד 1:22:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7143 האור האלוקי החבוי בארץ ישראל | כוזרי [44] מאמר שני פס' ט' - יד' כוזרי - הרב אוהד ה בטבת תשע"ד 1:09:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6944 איסור יציאה מארץ ישראל לחו''ל | פרשת חיי שרה מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ד 57:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6286 דברי הספד לבעל ''אם הבנים שמחה'' - חיבת ארץ ישראל | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ג 40:45
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 5932 סוגיות בספר אורות [1] אורות א''י פס' א'- האמירה ''ארץ ישראל שלנו'' סוגיות בספר אורות - הרב אלי י"א באלול תשע"ב 32:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5896 ארץ ישראל - השיבה הביתה | פרשת דברים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו באב תשע"ב 38:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5826 הקשר המשולש- העיניים, המצוות וארץ ישראל | פרשת שלח לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ב 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5475 מעלתה של א''י עפ'' משנתו של הרב חרל''פ | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ב 41:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5523 אורות ארץ ישראל [6] פס' ו' אורות ארץ ישראל [תשע"ב] - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ב 43:56
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9380 ''אוירה דארץ ישראל מחכים'' - במפגש האישי | אורות ארץ ישראל [4] פס' ד' אורות ארץ ישראל [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"א 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9319 מה היא היצירה הישראלית המקורית? | אורות ארץ ישראל [3] פס' ג' אורות ארץ ישראל [תשע"ב] - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"א 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9379 היחס לתורת הסוד כמשפיע ישיר על הצפיה לארץ ישראל | אורות ארץ ישראל [2] פס' ב' אורות ארץ ישראל [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשע"א 27:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9378 קשר החיים לארץ ישראל | אורות ארץ ישראל [1] פס' א' אורות ארץ ישראל [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"א 26:51
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5167 ציונות תורנית תיאורטית מול יישוב הארץ בפועל אף ללא ידיעה ברורה בערכה | עין אי"ה ברכות ב' כללי - הרב יגאל ט"ו בשבט תשע"א 1:21:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4859 יצחק כמברר סוגיית ארץ ישראל | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"א 1:05:55
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 4869 בין בבל לישראל | עין אי"ה שבת א' [1] כללי - הרב יגאל י"ג באלול תש"ע 1:00:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3745 ירושת הארץ מבוא לתורה | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א באב תשס"ט 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3608 אמון - היחס הנכון לארץ ישראל | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשס"ט 43:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2415 ארץ ישראל וההתקדמות | פרשת בחקתי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשס"ח 36:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2285 סוגיית ארץ ישראל | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י באייר תשס"ח 44:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1215 קישרנו המיוחד לארץ ישראל | פרשת שלח לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשס"ה 51:00
אמונה הרב אלי סדן 14 10343 קריאת כיון חלק א' - על הגירוש מגוש קטיף כללי - הרב אלי י"ב בתמוז תשס"ד
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1228 מעלתה של ארץ ישראל | פרשת לך - לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשס"ד 50 ד'
אמונה הרב יוסף קלנר 23 140 יציאה מארץ ישראל שו''ת - הרב קלנר ב בחשוון תשס"ד 23 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים