מציאות שבת בחיים | שיחת פתיחה זמן אלול

הרב אוהד תירוש

ב באלול תשפ"ב

מציאות שבת בחיים | שיחת פתיחה זמן אלול

הרב אוהד תירוש

ב באלול תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: שבת
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17552 מציאות שבת בחיים | שיחת פתיחה זמן אלול כללי - הרב אוהד ב באלול תשפ"ב 37:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16347 היכולת של השבת לעצב את המחשבות | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט באייר תשפ"א 35:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16290 זכור - בין שבת לעמלק | פרשת תרומה - זכור פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה באדר תשפ"א 39:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16291 ענייני הקודש המופיעים בשבתות ובחגים | דרך ה' [35] חלק ד' פרקים ז' - ח' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בשבט תשפ"א 39:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16087 יראת השופר והשבת | שיעור לראש השנה שחל בשבת חגים - הרב אוהד כ"ז באלול תש"פ 50:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16086 השבת וראש השנה כצוהר להופעת הקדושה העליונה | שיעור לראש השנה חגים - הרב אלי י"ט באלול תש"פ 1:07:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15912 משמעות המסעות שבין שבת לשבת | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בסיוון תש"פ 45:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15489 הקודש - דבר לעצמו | מעט מהאור של בית מדרשנו מעט מהאור של בית מדרשנו תש"פ ל בכסלו תש"פ 4:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14812 דקדוק בפרטים ובקיום המצוות | מסילת ישרים [21] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג באדר א תשע"ט 38:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14638 יציאת מצרים - הוספת קדושה על ידי המימד האנושי | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשע"ט 51:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14487 הקשר המהותי בין יעקב אבינו והשבת הקדושה | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשע"ט 56:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14315 ההתגלות האלוקית המיוחדת לשבת | פרשת בראשית פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בתשרי תשע"ט 51:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13580 תרבות בלי שבת - חושך מצרים | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בשבט תשע"ח 56:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13477 לבוש של שבת | פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ג בטבת תשע"ח 1:14:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12801 מה נותנת לנו מנוחת השבת? | כללי כללי - הרב אוהד י"ז בסיוון תשע"ז 3:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12686 כח השבת | פרשת בהר - בחוקותי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"א באייר תשע"ז 1:05:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12580 שבת הגדול- הופעת הקודש שלפני ההתפרטות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י בניסן תשע"ז 4:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12106 מבט של שבת - ראיית המכלול | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"ז 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12060 שבת - זמן לדיבורים של תוכן וערכים | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ז 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11982 כיצד צריך לנהל את השיח הציבורי על השבת? | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 10:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11460 שבת קביעא וקיימא - מציאות חיים אלוקית המופיעה דרך עם ישראל | כללי פתיחה למסכת שבת כללי - הרב אוהד ג באלול תשע"ו 14:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11443 השבת - עיצוב הזמן לימות השבוע | כללי שיחת פיתחה למסכת שבת כללי - הרב אוהד א באלול תשע"ו 45:45
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 11306 ערכה של השבת - יום מנוחה ויום קדושה | ביאורי אגדות ע''פ הסיפור ''יוסף מוקיר שבת'' מסכת שבת קיט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ב בתמוז תשע"ו 1:03:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11283 מטרת השבת | תפארת ישראל [66] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ו 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11191 שבת היא מלעזוק | תפארת ישראל [64] פרק מ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ו 14:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11154 השבת - פילוסופית החיים הישראלית | אור לנתיבתי [28] מאמר ''קידוש ישראל והזמנים'' עמ' עד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ז בסיוון תשע"ו 37:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11000 שמיטה - שיעור במהלכה של היהסטוריה | כללי שיעורים נבחרים מתוך סדרות י"ח באייר תשע"ו 32:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10606 ברכת השבת מופיעה ב"ויקהל" | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג באדר א תשע"ו 55:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10545 קדושת השבת והמשפט העברי בחיי האומה | לנתיבות ישראל [65] מאמר ''עמדתינו ועקרונותיה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ד באדר א תשע"ו 1:02:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10342 קנייית התורה וקבלת השבת מתוך הפקר | פרשת יתרו - דרשות ב' , י' פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תשע"ו 1:02:00
אמונה כללי 37 10006 השבת במרחב הציבורי בישראל | אסופת מאמרים ללא כ"ח בכסלו תשע"ו
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9947 מקום ושבת בשיבת יעקב למקומו | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"ו 1:16:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9941 השבת כזיכרון הבריאה וההשגחה במציאות | מורה נבוכים [86] חלק שני פרק לא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ו 24:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9840 מדרגות בהכלת וקדושת השבת | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ו 47:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9794 שבת - החיבור לפנימיות | כללי עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' מב' כללי - הרב יגאל כ"א בחשוון תשע"ו 53:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9737 הנאה מחילול שבת של יהודי | הלכות שבת [6] הלכה - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ו 55:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9594 חזרת כוחות ביטחון והצלה | הלכות שבת [3] סוגיית פיקוח נפש הלכה - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ה 47:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9274 מדיני הכנסת שבת מוקדמת | הלכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ה 38:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9150 הדרך לרכישה ידידים באומות העולם | מאמרי ראי''ה [126] מאמר מאמר באסיפה למען השבת מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ה 6:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9004 מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה | נתיב התורה [53] פרק יז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ה 45:00
אמונה כללי 37 9014 קצת מהלכות שבת בצבא - הלכות צבא [4] הרב חנניה שפרן הכנה לצבא - הרב חנניה י"ג באדר תשע"ה 7:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8934 השבת כפתח להתעלות האנשים | מאמרי הראי"ה [85] מאמר השבת מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ה 29:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8933 הפן הלאומי של המצוות ולא הדתי | מאמרי הראי"ה [84] מאמר השבת מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ה 7:50
אמונה הרב אלי סדן 14 8575 סוד השבת | כללי [מתוך שיעור על יסודות האמונה בפרשות נח ובראשית חלק ג'] כללי - הרב אלי ג בכסלו תשע"ה 13:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8516 לחיות את ההווה על פי העתיד | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ה 36:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8422 סיפורו של עם ישראל - קידוש החומר | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ה 59:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8251 ספר דברים - מצות התורה מהזוית שלנו | פרשת כי תצא [ע"פ שיחות הרצי"ה סדרה א'] פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ד 42:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 8235 הפעלת תחנת כח חשמלית בשבת במדינה שומרת שבת | סוגיות בתורה ומדינה, השבת הציבורית במדינת ישראל, חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ו באלול תשע"ד 1:28:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8215 הקשר בין זכור לשמור | פרשת ואתחנן פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז באב תשע"ד 5:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8165 תחום החיים- תחום השבת כתחום מקלט הרוצח | פרשת מסעי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בתמוז תשע"ד 46:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8133 יחסינו לעושר ומעמד אל מול התורה והקודש | נתיב התורה [31] פרק י' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ד 56:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8011 שלוש רמות של המפגש עם השבת | כוזרי [32] מאמר ראשון פס' פד' - פז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ"ו בסיוון תשע"ד 58:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7818 תפקיד השביתה הוא להוציא אל הפועל את הכוחות הטבעיים | הקדמה לשבת הארץ [2] הקדמה לשבת הארץ - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ד 25:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7811 התוספת של הקודש | פרשת בחקותי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ד 37:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7786 השבת כמוציאה אל הפועל את טבעיות עמ''י | הקדמה לשבת הארץ [1] הקדמה לשבת הארץ - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ד 33:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7776 השביעית ופירותיה ויחוסם לשבת | פרשת בהר פרשת שבוע - הרב אוהד ח באייר תשע"ד 1:03:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7743 השבת והמועדים | פרשת אמור פרשת שבוע - הרב אוהד א באייר תשע"ד 1:07:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7540 השבת כתורמת למרקם החברתי, ומהי מידת הגאוה | מסילת ישרים [23] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל א באדר ב תשע"ד 1:01:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7465 השבת- מתנה לישראל | פרשת כי תשא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג באדר א תשע"ד 1:02:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7330 השבת והמן | פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"ד 1:16:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7296 הזיקה בין השבת והמן | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד ח בשבט תשע"ד 54:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6568 השלכות מתן תורה ליום יום שלנו | כוזרי [27] מאמר ראשון פס' פז' כוזרי - הרב אוהד כ"ו באייר תשע"ג 48:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6552 שלושת רבדיו של מעמד הר סיני | כוזרי [26] מאמר ראשון פס' פה'- פז' כוזרי - הרב אוהד י"ט באייר תשע"ג 1:00:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6536 השבת כהכנה למעמד הר סיני | כוזרי [25] מאמר ראשון פס' פד'- פו' כוזרי - הרב אוהד י"ב באייר תשע"ג 58:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6479 פורים כמשיב את הזהות השבתית לישראל | מדרש לפורים [5] חגים - הרב אוהד י באדר תשע"ג 41:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5324 דמותו של משה ועניינה של השבת | פרשת בעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"א 50:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5139 שבת [קצרצרים] חגים - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"א 2:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4331 השבת כתכלית הכל [יום עיון לפסח] | שבת הגדול חגים - הרב קשתיאל י בניסן תש"ע 54:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4168 הופעת השבת דרך המן | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בשבט תש"ע 56:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים