על ידי התשובה של עמ"י הימים האלה מתגלים כימי רצון | שפת אמת לחודש אלול [14] שנת תרנ"ט

הרב אוהד תירוש

כ"א באלול תש"פ

על ידי התשובה של עמ"י הימים האלה מתגלים כימי רצון | שפת אמת לחודש אלול [14] שנת תרנ"ט

הרב אוהד תירוש

כ"א באלול תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: תשובה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16076 על ידי התשובה של עמ"י הימים האלה מתגלים כימי רצון | שפת אמת לחודש אלול [14] שנת תרנ"ט שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ"א באלול תש"פ 8:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16075 עיקר התשובה: להזכר שאנחנו עובדי ה' והשליחים שלו | שפת אמת לחודש אלול [13] שנת תרנ"ז שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ באלול תש"פ 15:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14584 אורו של משה - מילה ותשובה מכוננות תקוה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ט 1:02:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14203 ים של תשובה | פרשת ואתחנן פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג באב תשע"ח 51:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13521 בכח התשובה לתקן גם את החושך הכי גדול | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ח 52:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13153 יסודות התשובה ע''פ ה'משך חכמה' | פרשת ניצבים - וילך פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ז 46:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12943 כפרת פנחס - היכולת לעורר תשובה בלבבות | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בתמוז תשע"ז 1:01:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12759 פרשת התשובה אליבא דיחזקאל | ספר יחזקאל [39] פרק לו' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בסיוון תשע"ז 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11869 תשובה זה לא משהו מהעולם הזה | תפארת ישראל [76] פרק מח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ז 38:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 11658 איך עומדים לפני ה' גם אחרי החטא? | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ז 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11493 התשובה היא מהות ישראל | אור לנתיבתי [57] מאמר ''תשובה בישראל'' עמ' צט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ד באלול תשע"ו 31:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11018 תשובה - תביעת השלמות | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א באייר תשע"ו 10:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10858 למה כל כך קל לחטוא וכל כך קשה להתנתק מזה ? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשע"ו 3:40
אמונה הרב רביד ניסים 47 10780 יש תשובה שלא מכוונת לחטא מסוים אלא לחסימה נפשית כללית שיש לאדם | כנפי רוח [56] עמ' רג' פס' מ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג באדר ב תשע"ו 48:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 10498 בושה ותשובה | כנפי רוח [51] עמ' קפח' פס' יט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ז באדר א תשע"ו 42:35
מוסר הרב רביד ניסים 47 10304 אמונת האדם ביכולת לשוב בתשובה - הצעד הראשון וההכרחי לתיקון | כנפי רוח [48] עמ' קעט' פס' י' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט בשבט תשע"ו 44:20
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 10282 תשובה אינה מתקנת את החטא | עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' נג' כללי - הרב יגאל ט בשבט תשע"ו 53:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 9989 התשובה נותנת צביון חדש לחטאה | אורות התשובה [40] פרק ו' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א בכסלו תשע"ו 41:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 9676 התשובה היא חשיפת טבע האדם | אורות התשובה [34] פרק ו' פס' ב' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ו 41:50
שבת ומועדים הרב נתנאל אלישיב 26 9637 ''ואביתה תהילה מבשר ודם'' - על תשובה מתוך אמון נפשי | ערב לימוד ליום הכיפורים כללי - הרב נתנאל ד בתשרי תשע"ו 49:15
אמונה כללי 37 9638 תשובה מיראה - המתנה הגדולה שמציאה את האדם מהחטא - הרב יהושע שפירא | ערב לימוד ליום הכיפורים ערבי לימוד לחגים ד בתשרי תשע"ו 43:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9639 הודאה בשבת - ראש השנה כמקור התשובה | כללי חגים - הרב אוהד ג בתשרי תשע"ו 1:02:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 9628 ממעמקים באה התשובה מהפרט אל הכלל | אורות התשובה [32] פרק ו' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ה 40:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9595 שורש הקדושה של הכפירה הוא התשובה | זרעונים [16] מאמר ''יסורים ממרקים'' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] כ באלול תשע"ה 39:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 9592 כנסת ישראל הראשונה לפרוץ אל התשובה | אורות התשובה [31] פרק ה' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט באלול תשע"ה 19:35
אמונה הרב אלי סדן 14 9600 התשובה הגואלת | כללי כללי - הרב אלי י"ח באלול תשע"ה 55:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9616 יחסי הגומלין בין בעל התשובה להקב''ה | תהילים [3] מזמור נא' ספר תהילים ע"פ פ"ש - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ה 40:25
אמונה הרב אלי סדן 14 9560 התשובה כמפעל החיים של הרב קוק | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשע"ה 50:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9569 תחילת תהליך התשובה - שאלת השאלות ומציאת העצמיות | ענייני תשובה [3] ע''פ עיון בדמותו של ר' אליעזר בן הורקנוס ענייני תשובה - הרב אוהד ט"ז באלול תשע"ה 49:15
אמונה הרב אלי סדן 14 9586 תשובה - לא מיועדת לחוטאים | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באלול תשע"ה 1:05:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9535 לבדיות התשובה ומחיריה ותפקידו של הבכי בתהליך התשובה | ענייני תשובה [2] ע''פ עיון בדמותו של ר' אליעזר בן הורקנוס ענייני תשובה - הרב אוהד ט באלול תשע"ה 53:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 9502 התשובה מחייבת מהפך | ענייני תשובה [1] ע''פ עיון בדמותו של ר' אליעזר בן הורקנוס ענייני תשובה - הרב אוהד ב באלול תשע"ה 1:01:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9441 הפתח לתשובה גם בנבואת כליון מוחלט | צפניה [1] פרקים א' - ב' ספר צפניה - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ה 39:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 9419 קבעון, עבדות ושאיפה לחופש | אורות התשובה [27] פרק ה' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"א בתמוז תשע"ה 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9371 משמעות התפילה - תשובה | נתיב העבודה [6] פרק ג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ה 51:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9370 החכמה היא מקור התשובה והאנשים שא''א להזחירם בתשובה | נתיב התשובה [1] פרק א' נתיב התשובה - הרב אוהד י"א בתמוז תשע"ה 39:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9451 ופתאום תבוא התשובה | מאמרי ראי''ה [160] מאמר קריאה הגדולה עמ' 326 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ה 5:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 8802 זרמי התשובה- חיים הבאים מאת הקב''ה | אורות התשובה [11] פרק ד' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ח בשבט תשע"ה 36:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 8759 תשובה נכונה בכל עת ובכל שעה | אורות התשובה [10] פרק ד' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד א בשבט תשע"ה 43:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8793 תשובה מקיבעון והגדרות | מאמרי ראי''ה [61] מאמר ''מסע המחנות'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ה 12:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8378 עבודת התשובה - רוחנית, נפשית ומעשית | ענייני תשובה ענייני תשובה - הרב אוהד ה בתשרי תשע"ה 38:35
שבת ומועדים כללי 37 8373 תשובה - הכנת הכלי ויראה ופחד מהקב''ה - הרב שלמה עמר שליט"א | יום כיפור רבנים-כללי ה בתשרי תשע"ה 31:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8303 תשובה - חזרה אל מקוריות החיים | מאמרי ראי''ה [10] מאמר על התשובה מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ד 15:50
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 8257 אשת יפת תואר - שתי דרכים להתמודד עם יצר הרע | פרשת כי תצא פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ט באלול תשע"ד 57:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7843 בקשת האמת המוחלטת | קרטריון לאמת [23] קרטריון לאמת [תשע"ד] הרב קלנר כ"א באייר תשע"ד 54:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7666 הקשר בין השאלות לחירות - ''והגדת לבינך'' | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל כ"ט באדר ב תשע"ד 45:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6954 כח התשובה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ד 6:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6799 הדיבור והצעקה- הפתח לעולם התשובה וההתעלות הרוחנית | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ג 32:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6796 מצוות התשובה, מהי? | פרשת ניצבים וילך מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ג 49:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6793 תשובה אמיתית של האדם ותשובה לאומית | ספר הושע [16] פרק יד' ספר הושע - הרב קשתיאל כ"א באלול תשע"ג 38:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5995 "כל נדרי" - נדרים הבסיס לתשובה ולחירות | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל ל באלול תשע"ב 50:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 5931 בעל תשובה- פורץ גדר לעשות לו דרך, מעין עולם הבא | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י באלול תשע"ב 40:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5924 הרהורי תשובה | אורות התשובה [1] פרק ז' פס' א' אורות התשובה [תשע"ג] - הרב אוהד ח באלול תשע"ב 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5467 יצחק איש התשובה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ב 40:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5369 יסוד התשובה- לב נשבר ונדכא [ע''פ נתיב התשובה למהר''ל] | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"א 40:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4716 תשובה הכרח הנשמה | פרשת ניצבים - וילך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ג באלול תש"ע 42:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3832 התשובה ומקורות החטא | פרשת האזינו פרשת שבוע - הרב אוהד ז בתשרי תש"ע 57:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 2805 תשובה, תענית ועבודת כה''ג | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשס"ט 1:30:20
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים