'וגילו ברעדה' - שמחה בנוכחות של הדין ויראה מפניו | ראש השנה, חלק ראשון

הרב אלי סדן

כ"ז באלול תשע"ז

'וגילו ברעדה' - שמחה בנוכחות של הדין ויראה מפניו | ראש השנה, חלק ראשון

הרב אלי סדן

כ"ז באלול תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: יום כיפור
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13152 'וגילו ברעדה' - שמחה בנוכחות של הדין ויראה מפניו | ראש השנה, חלק ראשון חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ז 58:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 11658 איך עומדים לפני ה' גם אחרי החטא? | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ז 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11653 כח השעיר והפר ממתקין את הדין | אור לנתיבתי [69] מאמר עיצומו של יום'' עמ' פז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ח בתשרי תשע"ז 33:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11616 עיקרו של יום כיפור - קבלת עול מלכות שמיים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ג בתשרי תשע"ז 14:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 10692 הקשר בין יום הכיפורים ופורים וחידוד מהות החג | אור חדש [4] הקדמת המהר''ל עמ' מט' - נא' אור חדש למהר"ל - הרב קשתיאל תשע'ו ד באדר ב תשע"ו 26:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9647 שמחת התשובה שבסוכות – החזרת החיים אל מלוא שמחתם וכוחם | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תשע"ו
שבת ומועדים הרב דוד בן מאיר 48 9738 העבודה המיוחדת שלנו בערב יו''כ - היחס בין ישראל לגויים | כללי ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ח בתשרי תשע"ו 1:07:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9635 ההפרדה בין עצמיות האדם לביון היותו חלק מעם | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ד בתשרי תשע"ו 58:25
אמונה כללי 37 9638 תשובה מיראה - המתנה הגדולה שמציאה את האדם מהחטא - הרב יהושע שפירא | ערב לימוד ליום הכיפורים ערבי לימוד לחגים ד בתשרי תשע"ו 43:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9619 התשובה מבחירה או מדחיפה? ומהות יו''כ | ראש השנה - פרשת ניצבים חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשע"ה 37:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8380 הווידוי | יום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ה 20:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8669 נקודות ההזנק של השנה ומענייני הוידוי | יום כיפור חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ה 1:27:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8381 קידוש ידים ורגלים וטבילות הכהן הגדול בימינו | יום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ה 45:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8379 שמחת הפרידה של יום הכיפורים | יום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ה 50:35
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 8375 איך הוידוי מתקן את חטאי העבר | יום כיפור חגים - הרב איתן קופמן ז בתשרי תשע"ה 25:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8382 התפקיד של עם ישראל בעולם | יום כיפור חגים - הרב אלי ז בתשרי תשע"ה 1:36:20
שבת ומועדים הרב רביד ניסים 47 8377 איך להתכונן ליום הכיפורים | יום כיפור חגים - הרב רביד ה בתשרי תשע"ה 47:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8378 עבודת התשובה - רוחנית, נפשית ומעשית | ענייני תשובה ענייני תשובה - הרב אוהד ה בתשרי תשע"ה 38:35
שבת ומועדים כללי 37 8373 תשובה - הכנת הכלי ויראה ופחד מהקב''ה - הרב שלמה עמר שליט"א | יום כיפור רבנים-כללי ה בתשרי תשע"ה 31:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8372 היריד בליפציק - אל התחמיץ את ההזדמנות | כללי - ימים נוראים חגים - הרב אלי כ"ח באלול תשע"ד 3:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8359 דיני תוספת יום הכיפורים- מצוה אקטיבית או פסיבית | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ד 42:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 8299 המשך הלכות יו''כ ותחילת הלכות סוכה | הלכה הלכה - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ד 58:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 8292 מטרתם של התעניות וגילוי טהרת הנשמה ביום כיפור | עיניני תשובה [2] ענייני תשובה - הרב אוהד י"ג באלול תשע"ד 35:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6835 המשמעות האמיתית של מידת הרחמים | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ד 40:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6832 החטאים שלנו הם בחינת גזל מהקב''ה | שיעור ליום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ז בתשרי תשע"ד 44:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6833 עניינו של יום כעומד בפני עצמו וכחלק מעשרת ימי תשובה | יום הכיפורים חגים - הרב אוהד ז בתשרי תשע"ד 34:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6825 התרוממות לאין סוף- לאלוקות ומשם לקידוש החיים כולם | שיעור ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ו בתשרי תשע"ד 1:12:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 6828 מדוע הוידוי ביו"כ בלשון רבים ולא ביחיד, ביאור מהלך הימים הנוראים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ו בתשרי תשע"ד 24:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6660 עולם הנדרים והשבועות המגלה את התלמיד חכם שבנו | פרשת מטות-מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ג 42:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6010 עיצומו של יום מכפר- אחת למטה ושבע למעלה | יום הכיפורים חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ג 1:24:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5712 שני השעירים של יו"כ לימוד הזכות על דור אחרון | פרשת אחרי מות- קדושים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג באייר תשע"ב 29:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5390 השמעת הקולות המכפרים | יום כיפורים חגים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ב 41:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5386 חותמו של יום- ''שימני כחותם על ליבך' | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ב 37:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5389 יכפר עליכם מי? ובמה? | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ב 47:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 5385 ביאור מזמור קל' - "ממעמקים קראתיך ה' " | יום כיפור כללי - הרב קשתיאל ז בתשרי תשע"ב 35:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5383 הטבילה במימי ה' ע''י חמשת העינויים | יום כיפור חגים - הרב אוהד ז בתשרי תשע"ב 54:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5381 יום כיפור [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"ב 5:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4741 אמיתות הקודש והצורך הקודש | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"א 42:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4742 המלכת המלך האמיתי | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"א 33:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 4740 מעל הזמן, המקום והמרחב | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"א 41:20
שבת ומועדים הרב דוד בן מאיר 48 4735 מקצת ביאורי אגדות חז"ל בעניין שעיר המשתלח ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט"ז בתשרי תש"ע
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 3830 אכילה בתשיעי בתשרי ועבודת הכהן הגדול | יום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ו בתשרי תש"ע 47:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 2805 תשובה, תענית ועבודת כה''ג | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשס"ט 1:30:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 2806 יום הכיפורים חגים - הרב אלי ז בתשרי תשס"ט 1:33:00
תנ"ך הרב שמואל הרשלר 32 2827 תהילים 03 ''ממעמקים קראתיך ה' ''-מזמור ק''ל תהילים - הרב שמואל הרשלר ז בתשרי תשס"ט 59:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 4729 עבודת יום הכיפורים חגים - הרב אלי ד בתשרי תשס"ט 1:28:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8344 מיתת צדיקים מכפרת | צום גדליה חגים - הרב קשתיאל ג בתשרי תשס"ט 39:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2604 חקת הפרה, חקת הפסח וחקת יוה''כ | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ל בסיוון תשס"ח 1:02:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1406 פרשת האזינו ויום הכיפורים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשס"ד 46 ד'
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 1404 הכנה לעבודת יום הכיפורים חגים - הרב אלי ה בתשרי תשס"ד 1:03 ש'
הלכה הרב אוהד תירוש 12 1160 הלכות יום כיפור הלכה - הרב אוהד ה בתשרי תשס"ד 46 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך