רצון העולם | אורות הקודש ב החיות העולמית [22], פס לא'- לב'

הרב דוד טורנר

כ"ג באייר תשפ"ב

רצון העולם | אורות הקודש ב החיות העולמית [22], פס לא'- לב'

הרב דוד טורנר

כ"ג באייר תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: רצון
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17336 רצון העולם | אורות הקודש ב החיות העולמית [22], פס לא'- לב' אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ג באייר תשפ"ב 41:25
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17334 הרצון והבחירה החופשית | אורות הקודש ב החיות העולמית [20], פס ל' אורות הקודש ב - הרב טורנר י באייר תשפ"ב 43:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16088 "ועיניתם את נפשותיכם" - התשת ובירור הרצון | שיעור ליום כיפור חגים - הרב קשתיאל ד בתשרי תשפ"א 45:55
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16039 התנעת הרצון | התקדמות בחיים [1] כללי - הרב אוהד ד באלול תש"פ 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15572 רצון לא מדכאים אלא מכוונים | מידות ראיה [51] הרצון פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 45:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13724 הרצון כמקור השמחה והאושר | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג באדר תשע"ח 38:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 12947 הרצון, השכל ומה שבניהם | אורות התשובה [97] פרק י' פס' ח' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ז 14:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 11795 ערך הרצון המתגלה בתשובה | אורות התשובה [72] פרק ט' פס' א' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ז 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10534 מעלת הקדושה ההורסת | אורות הקודש ב' [22] פס' כא' ''קדושה מחרבת ובונה'' עמ' שיג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י באדר א תשע"ו 26:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10134 טהרת הרצון - עיקר השפעת והתפשטות הקדושה | אורות הקודש ב' [15] פס' ''התפשטות הקדשוה בהווה'', עמ' שב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ בטבת תשע"ו 19:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9657 הרצון - פיתרון לתקלה או הצורך לביטוי המציאות | אורות הקודש ב' [5] פס' ''קדושה העליונה הכלללית'', פס' ב' עמ' רפח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ה בתשרי תשע"ו 35:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9533 הרצון האלוקי והרצון האנושי - סיום שיטת הרמב''ם בעניין קדמות העולם | מורה נבוכים [77] חלק שני פרק כא' - כב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 43:30
אמונה הרב אלי סדן 14 9534 כיצד האדם מרומם את רצונו לרצון הקב''ה כללי - הרב אלי ה באלול תשע"ה 58:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9561 מערכת המשפט כביטוי ישיר לרצון ה' | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ה 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9500 הזיקה בין אלוקים למציאות ע''פ אריסטו | מורה נבוכים [76] חלק שני פרק כ' - כא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ה 39:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9009 יציאת מצרים - בירור סוגיי הרצון בעם ישראל | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ה 44:25
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8884 הרצון - ההכרח לשמור על נקיונו ודיוקו | בניין כוחות הנפש [21] ספר יש לך כנפי אות כז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ז בשבט תשע"ה 39:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8593 שכל - מנהל הכוחות כולם | ספר הכוזרי [74] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד י"ב בכסלו תשע"ה 39:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8551 כח הרצון מתכלל את כל הכוחות כולם | כוזרי [73] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד ה בכסלו תשע"ה 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8421 חשיבותו ופעולתו של הרצון לאחד ולאגד | מאמרי ראי''ה [21] מאמר האחדות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ה 17:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7781 בית המקדש - מקום ביטול לכל הרצונות | פרשת בהר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ד 8:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 6809 לשים את הרע במקומו | ענייני תשובה [4] אורות התשובה פרק ט' פס' ט' ענייני תשובה - הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ג 40:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 6786 בניית הרצון | ענייני תשובה [3] אורות התשובה פרק ט' פס' ט' ענייני תשובה - הרב אוהד כ באלול תשע"ג 52:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5367 חודש אלול - זמן בניית הרצון והשפעתו | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ט באלול תשע"א 43:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5253 יציאה מעבדות לחרות- חירות הרצון | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ה באדר ב תשע"א 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2041 כוזרי [45] מאמר שלישי סע' ה' כוזרי - הרב קשתיאל ד באדר א תשס"ח 50:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2876 מוסר אביך 26 פרק ד' סע' ג'- הגדרת הרצון להתעלות והתפרטות הדרכים לשם מוסר אביך - הרב קלנר י"ז בשבט תשס"ח 45:50
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך