בושה ותשובה | כנפי רוח [51] עמ' קפח' פס' יט'

הרב רביד ניסים

ז באדר א תשע"ו

בושה ותשובה | כנפי רוח [51] עמ' קפח' פס' יט'

הרב רביד ניסים

ז באדר א תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: בנין כוחות הנפש - הרב רביד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 10498 בושה ותשובה | כנפי רוח [51] עמ' קפח' פס' יט' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ז באדר א תשע"ו 42:35
מוסר הרב רביד ניסים 47 10304 אמונת האדם ביכולת לשוב בתשובה - הצעד הראשון וההכרחי לתיקון | כנפי רוח [48] עמ' קעט' פס' י' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט בשבט תשע"ו 44:20
מוסר הרב רביד ניסים 47 10228 כל התעלות רוחנית מחייבת גם בניית כלים להכיל אותה | כנפי רוח [47] עמ' קע' פס' מה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ב בשבט תשע"ו 36:20
מוסר הרב רביד ניסים 47 10163 סבך חיי הגוף, המעידות והשאיפה להתקדמות | כנפי רוח [46] עמ' קסו' ועמ' קסד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ד בטבת תשע"ו 42:55
מוסר הרב רביד ניסים 47 10162 כשהאדם שוכח עוונתיו בכדי להתמלא בשמחה בעבודת ה' נסללת דרך חדשה בנפשו | כנפי רוח [45] עמ' קנה' אות כ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ז בטבת תשע"ו 40:55
מוסר הרב רביד ניסים 47 10161 הרצון לתקן ולשוב, הוא העיקר, למרות הקשיים והמניעות שבדרך | כנפי רוח [44] עמ' קנה' אות כ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י בטבת תשע"ו 44:15
מוסר הרב רביד ניסים 47 10042 כשבא אדם לטהר חייו ונתקל בקיר ברזל - למרות המניעה יעשה את שלו | כנפי רוח [43] עמ' קמה' אות י' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ג בטבת תשע"ו 1:02:45
מוסר הרב רביד ניסים 47 10054 שמחה בנטיית ליבנו לטוב | כנפי רוח [42] עמ' קמ' אות י' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בכסלו תשע"ו 50:20
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9922 הכעס - סיבתו ותיקונו | בנין כוחות הנפש [41] עמ' קלו' אות צא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ה בכסלו תשע"ו 55:45
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9891 כשאין מכירים בצער הנשמה מתגברים ייסוריה | בנין כוחות הנפש [40] עמ' קלב' אות פג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בחשוון תשע"ו 1:00:35
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9786 שורש העצבות בחיי האדם | בנין כוחות הנפש [39] עמ' קלא' אות פב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בחשוון תשע"ו 44:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9742 אושר האדם - בשימת הלב אל הנשמה | בנין כוחות הנפש [38] עמ' קכו' אות עב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד בחשוון תשע"ו 51:00
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9955 כל עליה רוחנית - עליה קבועה באדם והירידות ארעיות | בנין כוחות הנפש [37] עמ' קכח' אות עו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ל בתשרי תשע"ו 47:30
אמונה הרב רביד ניסים 47 9623 גם כשלא נראה, הנשמה תמיד עורגת ופועלת בתוכנו | בניין כוחות הנפש [36] עמ' קכג' אות סח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ד באלול תשע"ה 43:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9615 כשרון ההקשבה שבאדם | בניין כוחות הנפש [35] עמ' קיח' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ז באלול תשע"ה 44:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9489 את האמת ימצא האדם רק בפנימיותו | בניין כוחות הנפש [34] עמ' קו' אות נ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ד באב תשע"ה 42:55
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9435 חוויות קוד וחול איכותי, תפקידן להעצים ולא להאלים את רוח האדם | בניין כוחות הנפש [33] עמ' קח' אות נה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ט בתמוז תשע"ה 57:10
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9488 עבודת ה' חושפת ומאשרת את נשמת האדם | בניין כוחות הנפש [32] עמ' קה' אות מז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב בתמוז תשע"ה 42:55
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9277 אדם יכול לעשות שקר בנפשו כשמבקש את הסכמת הבריות למעשיו ומתעלם מנטיות נפשו | בניין כוחות הנפש [31] אות לו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בסיוון תשע"ה 54:50
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9241 מתי נכון להשוות ולהציץ לעבר עולמו וחייו של האחר | בניין כוחות הנפש [30] אות לה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ד בסיוון תשע"ה 49:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9198 חשיבות עבודת ה' בריכוז הנפש | בניין כוחות הנפש [29] אות לא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ז בסיוון תשע"ה 45:50
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9175 עצבות - תוצאה של קנאה ופיזור הנפש | בניין כוחות הנפש [28] אות לב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ט באייר תשע"ה 49:20
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9091 בתוך האדם חבויה שליחותו והיא מיוחדת ובלעדית | בניין כוחות הנפש [27] אות ל'- לא' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו באייר תשע"ה 56:40
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9068 אדם נולד עם תפקיד המיוחד רק לו ורק בו ימצא שמחה | בניין כוחות הנפש [26] אות כז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ח באייר תשע"ה 41:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9067 עם כל עמלו והשתדלותו של האדם אסור לו להתעלם מנטיות נפשו | בניין כוחות הנפש [25] עמ' פו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד א באייר תשע"ה 52:05
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 9008 לכל אדם תפקיד שעליו לזהותו ולפעול בחייו על פיו | בניין כוחות הנפש [24] אות ה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה באדר תשע"ה 49:25
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8917 עבודת פורים - סילוק הדעת הפשוטה שבאדם | בניין כוחות הנפש [23] ספר יש לך כנפי אות ד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ב באדר תשע"ה 40:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8901 עמלק תוצאה של זיוף ושכחה בחיי היחיד והעם | בניין כוחות הנפש [22] אות ג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ד באדר תשע"ה 40:35
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8884 הרצון - ההכרח לשמור על נקיונו ודיוקו | בניין כוחות הנפש [21] ספר יש לך כנפי אות כז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ז בשבט תשע"ה 39:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8818 הסחת הדעת הגורמת לחיות חיים חלקיים | בניין כוחות הנפש [20] אות ב' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו בשבט תשע"ה 39:00
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8774 הנפש נחשפת לעיננו | בניין כוחות הנפש [19] אות עג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ח בטבת תשע"ה 38:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8756 ''בצדק תשפוט עמיתך'' - ואיך דן האדם את עצמו בטוב ובצדק | בניין כוחות הנפש [18] אות עה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"א בטבת תשע"ה 32:55
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8712 העלאת החסרונות והוצאת הפנינים | בניין כוחות הנפש [17] אות עד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ז בטבת תשע"ה 46:30
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8609 עליות וירידות בחיי האדם והיכולת להבנות מהם | בניין כוחות הנפש [16] אות נג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ז בכסלו תשע"ה 41:00
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8588 על ידי העמסת שאיפות גדולות מידי, עלול האדם להחלש בדרכו הרוחנית | בניין כוחות הנפש [15] אות מג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט בכסלו תשע"ה 50:50
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8537 בהתעלות הרוח מוצא האדם שהתעצמו גם פגמי הנפש | בניין כוחות הנפש [14] עמ' מ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ב בכסלו תשע"ה 44:55
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8490 נפילות - מהם השורשים ואיך קמים? | בניין כוחות הנפש [13] אות נו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ד בחשוון תשע"ה 51:45
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8443 לפעמים הניתוק מהצמיחה מביא את האדם להתבוננות טובה על עצמו | בניין כוחות הנפש [12] אות ל' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י בחשוון תשע"ה 55:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8426 שקר הגאוה - מקבע את האדם, ומנוע ממנו להכיר ולבנות את נפשו | בניין כוחות הנפש [11] אות לג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ג בחשוון תשע"ה 46:30
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8356 הרהורי תשובה - מה מקורם ? ומה מבשרים לאדם ? | בניין כוחות הנפש [10] אות ו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ו באלול תשע"ד 51:25
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8315 עודף ביקורתיות - מאבדת אמונתו של האדם בעצמו | בניין כוחות הנפש [9] אות עג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ באלול תשע"ד 49:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8290 רגש הגאוה הרצוי והפסול | בניין כוחות הנפש [8] אות כג' בנין כוחות הנפש - הרב רביד י"ג באלול תשע"ד 53:15
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8242 הגאוה הקדושה | בניין כוחות הנפש [7] אות כ' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ו באלול תשע"ד 46:32
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8179 חובת האדם לכבד את נשמתו | בניין כוחות הנפש [6] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ו' בנין כוחות הנפש - הרב רביד א באב תשע"ד 51:20
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8151 הסדר הפנימי שבאדם מכריע את ההתנהלות החיצונית | בניין כוחות הנפש [5] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ז' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ג בתמוז תשע"ד 50:50
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8148 האמון הפנימי בחיי ומתיקות התורה | בניין כוחות הנפש [4] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ה' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט"ו בתמוז תשע"ד 57:20
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8100 נשמת האדם היא אות אחת מהתורה | בניין כוחות הנפש [3] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ט בתמוז תשע"ד 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8049 האדם הישר צריך להאמין בעצמו | בניין כוחות הנפש [2] חייב אדם להאמין בעצמו - אות ד' בנין כוחות הנפש - הרב רביד ב בתמוז תשע"ד 48:45
כתבי הראי"ה הרב רביד ניסים 47 8018 אמונה בקב"ה אמונה באדם | בניין כוחות הנפש [1] צריך האדם להאמין בעצמו - אות א' בנין כוחות הנפש - הרב רביד כ"ה בסיוון תשע"ד 51:254
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים